Strona główna Aktualności Dnia Płaca minimalna w Belgii

Płaca minimalna w Belgii

10175
0
4.71/5 (14)
 • PODSTAWY PRAWNE §

Przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dotyczą:

 • KABOTAŻU

W Belgii nie istnieje ustawodawstwo określające płacę minimalną. Minimalna płaca ustalana jest przez Federalną Publiczną Służbę ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego w oparciu o ustalenia układów zbiorowych pracy CAO.

CAO to porozumienia zawierane pomiędzy jedną lub większą liczbą organizacji związkowych a jedną lub większą liczbą organizacji pracodawców lub jednym lub większą ilością pracodawców, które są zawierane w celu ustanowienia indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Regulacje CAO są podstawowym źródłem prawa pracy w Belgii. Każdy pracownik wykonujący pracę w Belgii ma prawo do otrzymywania minimalnego wynagrodzenia; wynagrodzenie to zależy od wieku, stanowiska pracy (wykonywanego zawodu), doświadczenia pracownika (stażu pracy).

 • PODSTAWY PRAWNE §

W przypadku oddelegowania pracownika do pracy w Belgii pracodawca obowiązany jest do przestrzegania postanowień belgijskiej ustawy z dnia 5.03.2002 r. o delegowaniu pracowników. Postanowienia te w głównej mierze dotyczą warunków wynagrodzenia i zatrudnienia. Zasady dotyczące czasu pracy i odpoczynku dotyczą:

 • zakazu pracy poza normalnymi limitami czasu pracy;
 • zakazu zatrudniania pracowników poza harmonogramami prac, które ich dotyczą;
 • zakazu pracy w niedzielę;
 • zakazu pracy w nocy;
 • zakazu pracy w okresie świątecznym.

Ustawa z dnia 16.03.1971 r. o pracy ustala zasadę, przez którą za czas pracy rozumie się czas, w którym pracownik jest dostępny dla pracodawcy, tj. gdy znajduje się pod jego zwierzchnictwem i którym nie może swobodnie dysponować. Czas pracy może być zatem większy niż okresy, w których faktycznie wykonano pracę. Ustawa stanowi, że godziny pracy w Belgii nie mogą przekraczać w stosunku dziennym 8 godzin. Z kolei ze względu na zakaz pracy nocnej obowiązujący w Belgii wykonywanie pracy musi zasadniczo odbywać się pomiędzy godziną 6.00 a 20.00. Jednak dzienny okres pracy może zostać:

 • przedłużony do 10 godzin – w wypadku, kiedy pracownik przebywa poza miejscem zamieszkania dłużej niż 14 godzin dziennie

Godziny pracy w Belgii nie mogą przekraczać tygodniowo 40 godzin. Od 1.01.2003 roku w belgijskim prawie wprowadzono środek ogólnej redukcji czasu pracy do 38 godzin tygodniowo.

 • PODSTAWY PRAWNE §

Pracodawca, którego siedziba znajduje się poza terytorium Belgii, może wysyłać pracowników do Belgii w celu wykonywania pracy. W takim przypadku mówi się o oddelegowaniu, a pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania zbioru zasad prawa socjalnego i prawa pracy w Belgii. Zasady delegowania pracowników do Belgii określa Dekret królewski z dnia 1 kwietnia 2007 roku wprowadzający w życie ustawę z dnia 5 marca 2002 roku dotyczącą warunków pracy, płac i zatrudnienia w przypadku delegowania pracowników w Belgii i przestrzegania ich.

 

 

 • MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

Minimalne stawki godzinowe w euro brutto dla kierowców w 38 godzinnym tygodniu pracy i 39 godzinnym tygodniu pracy z 6 płatnymi dniami wynagrodzenia według układu zbiorowego 1400300:

 

KATEGORIA 38 godzinny tydzień pracy 39 godzinny tydzień pracy z 6 płatnymi dniami wynagrodzenia
kierowca w załodze 10,59 euro 10,32 euro
kierowca na szkoleniu – w towarzystwie doświadczonego kierowcy 10,59 euro 10,32 euro
kierowca pojazdu o ładowności mniejszej niż 7 ton 11,00 euro 10,72 euro
kierowca pojazdu o ładowności co najmniej 7 ton i mniejszej niż 15 ton 11,25 euro 10,96 euro
kierowca pojazdu o użytecznej ładowności 15 ton lub więcej, kierowca pojazdu przegubowego, kierowca zatwierdzonego pojazdu ADR, pracownik pojazdu chłodniczego 11,64 euro 11,34 euro

 

 • DOKUMENTACJA/dysponowanie dokumentacją wymaganą przez dekret królewski z dnia 1 kwietnia 2007 roku

Pracodawca delegujący pracowników do pracy w Belgii jest zobowiązany do przestrzegania przepisów belgijskiego prawa pracy. Stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem oddelegowującym pracownika do pracy na terenie Belgii, a tym pracownikiem, musi już istnieć przed tymczasowym oddelegowaniem do Belgii i musi być utrzymany przez cały okres oddelegowania. Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terenie Belgii musi przestrzegać zasad zawartych w ustawie z dnia 6.08.1996 r., która jest belgijskim podstawowym prawem w zakresie przestrzegania zasad BHP.

 • OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zgłoszenie oddelegowanie pracownika

Deklarację Limosa musi wypełnić pracodawca oddelegowujący pracownika do pracy na terenie Belgii, jak również osoba samo zatrudniona wykonująca w Belgii zlecenie. Limosa to certyfikat rejestracyjny, którego brak może prowadzić do nałożenia sankcji zarówno administracyjnych jak i karnych. Sankcje mogą zostać nałożone zarówno na przewoźnika jak i na osobę jego wyznaczonego przedstawiciela na terytorium Belgii. Raport Limosa jest pierwszą czynnością, którą musi wykonać przewoźnik przed oddelegowaniem kierowcy do pracy na terenie Belgii.

 • OSOBA KONTAKTOWA

Przewoźnicy oddelegowujący pracowników do pracy w Belgii obowiązani są przekazać belgijskiemu inspektorowi pracy dane identyfikacyjne osoby kontaktowej dla tego inspektora. Osobą kontaktową jest osoba fizyczna, z którą belgijska inspekcja pracy może się skontaktować w celu dostarczenia lub otrzymania wszelkich dokumentów lub zawiadomień dotyczących oddelegowania pracowników delegowanych do Belgii. Osobą kontaktową może być osobiście pracodawca, pracownik firmy – kierowca lub osoba trzecia, która jest osobą trzecią dla firmy. Dane identyfikacyjne i adresowe osoby kontaktowej muszą być przekazane za pomocą formularza Limosa.

 • KONTROLA/organy kontrolne

Belgijskie biuro łącznikowe jest pierwszym punktem kontaktowym dla zagranicznego pracodawcy; delegującego pracowników do pracy w Belgii. Odpowiada za zapewnienie pracodawcą i pracownikom delegowanym w Belgii informacji na temat ogólnych kwestii z zakresu prawa pracy. Biuro łącznikowe ma za zadanie również zagwarantowanie współpracy pomiędzy różnymi służbami publicznymi, między innymi z polską Państwową Inspekcją Pracy.

 

 • KONTROLA/organy kontrolne

Oprócz zgłoszenia Limosa kierowca w kabinie musi posiadać:

 • dowód tożsamości/lub paszport
 • zaświadczenie A1
 • umowa o pracę/lub umowa zlecenia
 • pasek wynagrodzeń

 

W przypadku braku zgłoszenia Limosa kara wynosi:

 • od 2.400 euro do 24.000 euro – w przypadku przedsiębiorców i braku zgłoszenia przez nich formularza;
 • od 400 euro do 4.000 euro – w przypadku braku dokumentu w kabinie pojazdu

 

 • KURSY WALUT

Przeliczenie wartości euro wynagrodzenia wypłacanego w innej walucie musi być przeliczane na podstawie ostatniego kursu odniesienia ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu okresu oddelegowania.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

 

Czytaj także:

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułOgłoszono przetarg na budowę tej obwodnicy
Następny artykułJazda „na wyłączniku”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj