Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Podziękowania dla Pani Rzecznik Praw Obywatelskich za interwencję ws. bezprawnych kar nakładanych...

Podziękowania dla Pani Rzecznik Praw Obywatelskich za interwencję ws. bezprawnych kar nakładanych za viaTOLL

629

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” przesłało do Pani Profesor Ireny Lipowicz podziękowania za wstawiennictwo u Ministra Transportu oraz pomoc w sprawie bezprawnego nakładania wielokrotnych kar za jedno (to samo) naruszenie.

„Nasze stowarzyszenie już niemal od dwóch lat toczy batalię w tej sprawie na wszelkich dostępnych nam forach i wszelkich możliwych płaszczyznach społecznego działania. Fakt tak energicznego, zdecydowanego i opartego o wszechstronną analizę prawną włączenia się do tych zmagań Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie Pani Profesor, budzi wielką satysfakcje i nadzieję, że w końcu nagminne łamanie naszej Konstytucji jakie ma miejsce w przypadku stosowania przez instytucje państwowe przywołanego art.13k, nieodwołalnie się skończy” – napisał Mariusz Miąsko, prezes stowarzyszenia „Najlepsza Droga” oraz Kancelarii Prawnej Viggen s.c.

Modlnica, 30 lipca 2013 roku

Stowarzyszenia Uczestników Rynku
i Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”

ul. Tyniecka 10a, Kraków

                                                                                            Szanowna Pani Profesor

                                                                                          Irena Lipowicz

                                                                                            Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                                            Aleja Solidarności 77

                                                                                            00-090 Warszawa

Szanowna Pani Profesor!

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za pismo które otrzymałem z Biura RPO informujące nasze stowarzyszenie, że w dniu 19 czerwca wystosowała Pani kolejne wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w którym m. in. przedstawiono ocenę odnośnie niewłaściwego stosowania prawa, zwracając się o zmianę dotychczas przyjętej interpretacji art. 13k ustawy o drogach publicznych w kierunku prokonstytucyjnej wykładni przepisu.

Nasze stowarzyszenie już niemal od dwóch lat toczy batalię w tej sprawie na wszelkich dostępnych nam forach i wszelkich możliwych płaszczyznach społecznego działania. Fakt tak energicznego, zdecydowanego i opartego o wszechstronną analizę prawną włączenia się do tych zmagań Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie Pani Profesor, budzi wielką satysfakcje i nadzieję, że w końcu nagminne łamanie naszej Konstytucji jakie ma miejsce w przypadku stosowania przez instytucje państwowe przywołanego art. 13k, nieodwołalnie się skończy.

W środowisku transportowców reprezentowanym m. in. przez nasze stowarzyszenie są wielkie oczekiwania na racjonalne stosowanie prawa, zgodne z jego literą i podstawową elementarną przyjętą w doktrynie wykładnią. Niezgodne z prawem nakładanie kar w ramach systemu elektronicznej ewidencji ruchu pojazdów via TOLL wyrządziło dużej liczbie kierowców i przewoźników (jak też osobom spoza tego kręgu zawodowego) wiele krzywdy prowadząc często do osobistych dramatów.

Tak więc jest pora najwyższa by w końcu interpretacja przywołanego przepisu była właściwa, a domaganie się tego przez RPO będzie miało moim zdaniem znaczenie rozstrzygające.

Chcę też na koniec dodać od siebie, że świadomość poparcia tak długotrwałych wysiłków przez autorytet Pani Profesor, podnosi na duchu i mobilizuje do dalszych działań.

Równocześnie pragnę podziękować za zawarte w przesłanym do mnie piśmie zapewnienie, że o odpowiedzi otrzymanej przez RPO od Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostanę poinformowany odrębnym pismem.

Załączam wyrazy szacunku

Mariusz Miąsko

Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”

ZOBACZ CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA TWOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ!

Potencjał reakcji 2

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy