Strona główna Strefa Ubezpieczeń Polacy znają i korzystają z assistance

Polacy znają i korzystają z assistance

875
0
No Ratings Information Message

Europ Assistance Polska przeprowadziła drugie ogólnopolskie badanie świadomości assistance. Badanie to zrealizowane zostało w marcu 2010 roku na reprezentatywnej grupie ponad 2000 respondentów.

Celem badania było określenie poziomu świadomości assistance wśród Polaków oraz preferowanych usług assistance, jak również sposobów ich komunikacji i dystrybucji.

Wyniki badania pokazują, że 27% Polaków posiada ubezpieczenie assistance, zaś co czwarty badany z tej grupy faktycznie dotychczas korzystał z tej pomocy. Najczęściej były to osoby pomiędzy 18 – 35 rokiem życia (58,3%) zamieszkujące duże i średnie miasta. Z takiej pomocy częściej niż raz w roku korzysta 17,4% ankietowanych. 

Nadal najbardziej popularną usługą assistance w zakresie wykorzystywania jest assistance komunikacyjny, 82,6% ankietowanych do tej pory korzystało z tego rodzaju assistance. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem jest to wzrost o 10 punktów procentowych. Pomoc medyczną wskazało 16,7% badanych (15,6% w 2009 roku), z pomocy domowej (ślusarz, elektryk, hydraulik) skorzystało 8% respondentów (spadek o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym), zaś assistance w podróży wykorzystane zostało przez 5,1% badanych (spadek o 5% w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem).

Najwięcej ankietowanych otrzymało assistance w ramach ubezpieczenia AC lub OC – 86,7% wskazań. W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami jest to wzrost o 12,2 punktów procentowych. Jako drugie, badani wskazali ubezpieczenie domu lub mieszkania – 22,4% odpowiedzi (15,6% odpowiedzi w 2009 r.). Na trzecim miejscu znalazły się produkty bankowe. 

Assistance z kontem bankowym otrzymało 11,5% ankietowanych, zaś z kartą kredytową 7,7% respondentów. W porównaniu z pierwszym badaniem jest to wzrost o 7% – konto bankowe oraz o 3,5% – karty kredytowe. Jednocześnie 65% badanych przyznało, że assistance dołączone do produktu bankowego uatrakcyjnia ten produkt. Ponadto, 53,4% ankietowanych skorzystałoby również z innej oferty banku, w którym otrzymało usługi assistance. 

Ocena użyteczności poszczególnych programów assistance różni się znacząco w porównaniu z zeszłoroczną. W 2009 roku najbardziej użyteczną, według ankietowanych, była pomoc medyczna -74,2% wskazań. W tym roku, podobny wynik uzyskała pomoc drogowa – 73,1%, zaś plasująca się w tym roku na drugim miejscu pomoc medyczna 55,5% odpowiedzi. Wynikać to może z wyjątkowo uciążliwej w tym roku zimy i jej wpływu na wzrost liczby spraw assistance komunikacyjnego. Na trzecim miejscu w drugim badaniu świadomości assistance znalazła się pomoc udzielona podczas podróży zagranicznej – 50,4 % odpowiedzi ( identyczne wskazania w 2009 r.).

Osoby, które nie posiadają assistance, kojarzą tego rodzaju usługi głównie z pomocą drogową – 65,2% wskazań (46,5% odpowiedzi w 2009 r.), z innymi formami pomocy – 45% odpowiedzi (34,2% wskazań w zeszłorocznym badaniu) oraz z pomocą podczas podróży – 30,7% wskazań (22,4% w ubiegłym roku). Assistance kojarzone jest z pomocą drogową głównie przez mężczyzn w wieku 26 – 35 lat. Kobiety zaś kojarzą assistance przeważnie z pomocą udzieloną podczas podróży oraz z pomocą medyczną. 

Najchętniej respondenci za dodatkową opłatą kupiliby assistance medyczny – 56,7% odpowiedzi i assistance samochodowy- 46,5% wskazań. Assistance medyczny kupiłyby głównie osoby powyżej 50 roku życia, assistance samochodowy zaś cieszyłby się popularnością wśród osób pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Z kolei assistance turystyczny jest produktem docenianym przez 30,6% respondentów, głównie w wieku pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. 

Znaczącą rolę w zwiększaniu świadomości Polaków na temat usług assistance odgrywa klarowna komunikacja. Przeprowadzone przez Europ Assistance Polska badanie sprawdziło jakie są oczekiwania klientów względem firm oferujących takie usługi. Prawie 58% badanych oczekiwałoby rozmowy z przedstawicielem danej firmy na temat oferowanych rozwiązań assistance, 39% respondentów chciałoby otrzymać email, 34%- ulotkę, a 29% badanych oczekiwałoby telefonu od przedstawiciela firmy 

– Tegoroczne wyniki naszego badania dotyczące assistance wskazują na stale rosnącą popularność tego ubezpieczenia.. W porównaniu do roku ubiegłego Polacy częściej wykazywali się wiedzą na ten posiadanego ubezpieczenia assistance i produktów, w połączeniu z którymi takie ubezpieczenie otrzymali. Ponadto dwa razy więcej ankietowanych przyznaje, iż posiada usługi assistance powiązane ze swoim kontem bankowym lub kartą kredytową. To wyraźny dowód na wysoką dynamikę wzrostu Bancassistance. Ankietowani wskazują też, że assistance uatrakcyjnia produkty bankowe. To istotna informacja nie tylko dla nas, ale również dla naszych klientów bankowych w Polsce.

Polacy przyznają również, iż byliby zainteresowani zakupem assistance, szczególnie assistance medycznego. Ponad połowa badanych deklaruje chęć zakupienia takiej usługi. Wyniki te dobrze wróżą przyszłości branży assistance w Polsce – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska. 

Drugie ogólnopolskie badanie dotyczące świadomości assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska.

Źródło: etransport.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWażność świadectw kwalifikacyjnych wydanych bezterminowo
Następny artykułZawodowy kierowca od 7 lat walczy o wypłatę

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj