Strona główna Aktualności Dnia Polscy przewoźnicy drogowi umocnili się w Europie

Polscy przewoźnicy drogowi umocnili się w Europie

652

Pod względem wielkości pracy przewozowej transportu samochodowego, Polska awansowała w ub. r. na drugie miejsce w Unii Europejskiej, a na pierwsze pod wzglę

W ub.roku polskie firmy przewozów drogowych wykonały pracę 207,7 mld tonokilometrów, wobec 323,8 mld tnkm firm niemieckich. W obu krajach praca ta nieco wzrosła, odpowiednio o 2,6 proc. oraz 3,4 proc., głównie dzięki większym przewozom w transporcie krajowym.dem przewozów międzynarodowych – wynika z opublikowanych dziś danych Eurostat za 2011 rok.

Ponieważ przewoźnicy hiszpańscy wykonali mniejszą pracę przewozową o 1,5 proc. (206,8 mld tnkm), polscy awansowali na drugie miejsce wśród krajów UE.
Lekki spadek
Ogólnie, transport samochodowy w UE wykonał w 2011 r. pracę przewozową 1731 mld tnkm, tj. mniejszą o 0,9 proc. w porównaniu r/r, w tym mniejszą w przewozach krajowych (-0,5 proc.), międzynarodowych (-1,9 proc.) i krzyżowych pomiędzy magazynami, typu „cross-trade” (-0,8 proc.), a większą jedynie w przewozach kabotażowych (0,3 proc.).

W dziewięciu krajach przewozy samochodowe zmalały, w dwudziestu wzrosły (w Wlk. Brytanii były takie same, jak rok wcześniej), w tym najbardziej zmalały w Grecji (-19,3 proc.) i we Włoszech (-18,7 proc.), natomiast najwięcej wzrosły na Litwie (14,6 proc.), Łotwie (10,9 proc.) i w Bułgarii (9,2 proc.).

Transport dla wszystkich klas odległość był w ub.r. nadal mniejszy niż w 2007 roku, w tym na odległość ponad 300 km – był krótszy o 9 proc. niż w latach 2007-2011.

Transport międzynarodowy
Pod względem wykonanej pracy przewozowej w transporcie międzynarodowym i kabotażowym, polscy przewoźnicy (90,1 mld tnkm) zajmują bezwzględnie pierwsze miejsce w UE, przed przewoźnikami hiszpańskimi (61,2 mld) i niemieckimi (53,5 mld).

O ile w przewozach międzynarodowych nasi przewoźnicy tylko nieco zwiększyli pracę przewozową (o 0,2 proc.), to w kilku krajach naszego regionu wzrosły one dynamicznie: na Litwie o 28,3 proc. (do 5,9 mld tnkm), Łotwie o 14,5 proc. (do 10,2 mld tnkm) i Słowacji – o 10 proc. (do 13,7 mld tnkm).

Wobec bardzo dużego spadku w przewozach międzynarodowych firm włoskich (-42,6 proc.), przewoźnicy z krajów naszego regionu stają się największą konkurencją dla polskich.

Co się głównie wozi?
Licząc wagowo, samochodami najwięcej przewieziono w ub.r. metali i wyrobów metalowych – 4317 mln ton, o 0,9 proc. więcej niż w 2010 r. Miały one prawie 29 proc. udział w łącznych przewozach w UE.

Produktów niemetalicznych przewieziono 2091 mln ton (+1,3 proc.), produktów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych 1603 mln (-1,5 proc.), a produktów rolnych, leśnych i rybołówstwa 1225 mln (1,7 proc.).

W EU przewieziono m.in. 591 mln ton wyrobów chemicznych, 519 mln ton koksu i 154 mln ton węgla. Najwięcej, o ponad 41 proc., wzrosły przewozy: rzeczy podczas przeprowadzek gospodarstw domowych i biur, pojazdów silnikowych do naprawy, artykułów towarzyszących podróżnym, itp.

wnp.pl

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here