Strona główna Aktualności GITD i PIP Podziękowania dla Ministerstwa Transportu za reakcję na interwencję w sprawie przyjmowania "sprawozdań...

Podziękowania dla Ministerstwa Transportu za reakcję na interwencję w sprawie przyjmowania "sprawozdań finansowych" od małych firm transportowych!

1264
0
5/5 (1)

W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „Ziemia Sądecka” składamy podziękowania dla Ministerstwa Transportu za odpowiedź dotyczącą odmowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych od przewoźników i przedsiębiorców.

 

 

           Modlnica, dnia 21 września 2012 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu:

Stowarzyszenia Uczestników Rynku

Komunikacji Samochodowej

i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

oraz

Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych

Ziemia Sądecka”

ul. I Brygady 20/49 33-300 Nowy Sącz

 

 

                                        Ministerstwo Transportu, Budownictwa
           i Gospodarki Morskiej

       u l. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

Pismo: 9/KPV/21/09/2012/MM/1

Szanowny Panie Ministrze!

 

Pragnę na wstępie serdecznie podziękować za konstruktywną reakcję i odpowiedź na nasze pismo z dnia 27 lipca 2012 roku, które skierowaliśmy do Pana Ministerstwa. Ostatecznie odpowiedział nam Główny Inspektor Transportu Drogowego w swym piśmie z dnia 12 września.

Nasze zapytania dotyczyły kwestii odmowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych od przewoźników przedsiębiorców (którzy nie prowadzą pełnej księgowości) jak też potrzeby wykształcenia jednolitej interpretacji w skali całego kraju odnośnie do składania sprawozdań finansowych przez przewoźników.

Podstawę prawna dla naszego zapytania stanowiła treść art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr.1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Powodem naszego największego zaniepokojenia był fakt stałego nieprzyjmowania /obligatoryjnie przewidzianych przez ten przepis Rozporządzenia/ sprawozdań finansowych od małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły księgowość na tzw.: uproszczonych zasadach (na podstawie książki przychodów i rozchodów).

Sytuacja taka miała miejsce od samego początku wejścia w życie zapisów Rozporządzenia 1071/2009 WE.

Zarazem docierały do naszego Stowarzyszenia informacje, że urzędnicy BTM stale sugerują /niektórzy przewoźnicy wręcz twierdzili, że jedynie takie zalecenie usłyszeli w BTM/ by wykupili o wiele droższe ubezpieczenia w firmach ubezpieczeniowych znajdujących się w tym samym budynku.

Generalnie można było stwierdzić brak jednolitej praktyki w urzędach państwowych w skali kraju odnośnie do przyjmowania od przewoźników sprawozdań finansowych.

Odpowiedz jaką otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest dla nas co do istoty rzeczy bardzo satysfakcjonująca.

Jesteśmy w naszym Stowarzyszeniu ludźmi praktycznymi, patrzącymi przede wszystkim w przyszłość i zainteresowanymi wszelkimi praktycznymi udogodnieniami.

W piśmie z dnia 12 września GITD stwierdził: „Stanowisko Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest jednoznaczne i zostało wyrażone…”.

Tak więc GITD potwierdza w swoim piśmie, że sprawozdania finansowe od drobnych przedsiębiorców transportowych podstawową przewidzianą przez prawo formą rozliczenia finansowego”  ich działalności i winny być przez właściwe urzędy państwowe bezwzględnie przyjmowane.

Takie jednoznaczne stanowisko to wspaniały przykład także dla Starostw Powiatowych, dla których jest ono w tej sytuacji wytyczną działania.

Nasze Stowarzyszenie zrobi wszystko co w jego mocy by informacja o stanowisku GITD dotarła do wszystkich Starostw. .

Jeszcze raz serdecznie za taką postawę dziękujemy.

Jednak potwierdzenie tego, co wynika z obowiązującego prawa, choć bardzo cenne i przydatne nie zamyka całkowicie zagadnienia. W dalszej części pisma GITD znajdują się stwierdzenia, z którymi nie możemy się zgodzić. Nasz brak zgody nie wynika z jakiejś zbędnej pedanterii/ na którą zresztą w relacjach z administracją nikt u nas nie cierpi/ lecz z obowiązku przedstawiania spraw zgodnie z faktami, które miały miejsce.

Niezmiernie nas także cieszy jednoznaczne stanowisko, co do oceny zachowania tych urzędników, którzy odmawiali przyjmowania sprawozdania finansowego. Rozumiem, że ocena dotyczy de facto zachowania się także urzędników w Starostwach Powiatowych, którzy bezpodstawnie odmawiali przyjmowania sprawozdań finansowych.

Niezmiernie nas cieszy poniższe Państwa stanowisko GITD – cytat:

Jeśli macie Państwo wiedzę na temat konkretnego przewoźnika którego sprawozdanie nie zostało przyjęte /pomimo spełnienia wymogów /to uprzejmie proszę o wskazanie danych tego przedsiębiorcy. Zapewniam że sprawa zostanie rozpatrzona a osoby winne pociągnięte do odpowiedzialności”.

Pomimo powyższej zachęty do wskazania winnych kolejny raz zaznaczamy, że nie interesuje nas doszukiwanie się winnych i jedynie cieszy nas pozytywne rozwiązanie tego zadania z korzyścią dla wszystkich przewoźników, których interesy reprezentujemy.

W Ministerstwie Transportu zapewne są właściwsze jednostki organizacyjne niż nasze Stowarzyszenia Transportowe od ustalania winnych zaniedbań i wymierzania kary – nasza rola jest inna – konstruktywna. Jednak niezależnie od powyższego miałbym pewną obawę przed wskazywaniem winnych, ponieważ znając już praktyki obowiązujące w Ministerstwie Transportu polegające na wielokrotnym karaniu za to samo wykroczenie (per analogia sprawa dotycząca karania za przejazd przez bramownice), mogłoby się okazać, że niektórzy urzędnicy mogliby zostać ukarani nawet po wiele razy, a tego nie życzymy nikomu.

W imieniu przewoźników jeszcze raz dziękujemy za pozytywne załatwienie naszego wniosku.

 

                                                                Mariusz Miąsko

 

 

 ZOBACZ CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA TWOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ!

Oceń artykuł

Poprzedni artykułA2 połączyła z zachodem nie tylko Warszawę
Następny artykułPolscy przewoźnicy drogowi umocnili się w Europie
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.