Strona główna Aktualności Dnia Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

1546
0
4.78/5 (18)

Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo. 8 sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał tzw. Pakiet Przyjazne Prawo, którego przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Przepisy pakietu są zbiorem ułatwień dla biznesu i przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom zawartym w pakiecie osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, która popełni błąd nie dostanie kary, a wyłącznie pouczenie i wezwanie do usunięcia naruszenia.

Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

Ustanowienie tzw. prawa do błędu obejmowało będzie swoim zakresem przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Prawo do błędu obowiązywało będzie przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy bądź ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia bądź zakończenia prowadzenia działalności. Przedsiębiorcą będzie przysługiwać również ochrona w kształcie tej przewidzianej obecnie dla konsumentów. Ochrona ta będzie dotyczyła stosowania niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Założenia pakietu odnoszą się również do ułatwień sukcesji. Oznacza to, że w firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka po śmierci jednego z nich możliwe stanie się powołanie drugiego na tymczasowego przedstawiciela przedsiębiorstwa. Zadaniem takiego tymczasowego przedstawiciela przedsiębiorstwa będzie kwestia załatwienia spraw formalnych i spadkowych u notariusza lub w sądzie. Pakiet eliminuje również przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności polskiego prawa.

Główny cel

Za główny cel przedsięwzięcia uznać należy chęć ułatwienia przez legislatora prowadzenia biznesu mniejszym firmom. Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie. więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, lub członkowie rodziny. Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców, która kończy się wobec nich egzekucją majątkową, nie zawsze jest przez nich zawiniona. Często jest ona wynikiem utraty płynności spowodowanej przez nierzetelność ich kontrahentów, którzy nie wykonują zobowiązań w ustalonych terminach.


Pakiet w tej sytuacji wprowadza rozwiązanie, które zapewni przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej, zapewnia on bowiem wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie. Projekt przewiduje także ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym m. in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez zmniejszenie częstotliwości realizacji niektórych obowiązków (np. kwartalne przekazywanie informacji do Ministra Energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF).

 

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKontrole małopolskiej ITD
Następny artykułZ ponad 3 promilami alkoholu zatrzymany na A1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj