Strona główna Aktualności Dnia Projekt ustawy o tachografach przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt ustawy o tachografach przyjęty przez Radę Ministrów

356
5/5 (1)
Projekt ustawy o tachografach został przyjęty przez Radę Ministrów 12 kwietnia. Projekt ma na celu dostosowanie prawa polskiego do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Projekt ustawy o tachografach przyjęty przez Radę Ministrów

W projekcie przewidziano nowe regulacje odnośnie do serwisowania tachografów oraz nowe warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, napraw i sprawdzeń tachografów. W ustawie zaproponowanego także zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń, przedmiotów i oprogramowania służącego  manipulowaniu tachografami. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, zaproponowane nowe regulacje dotyczą obu generacji tachografów.

„Projekt ustawy o tachografach reguluje zagadnienia pozostające w kompetencji dwóch organów: Prezesa Głównego Urzędu Miar (w zakresie homologacji typu tachografów, testów ich funkcjonalności oraz badań eksploatacyjnych, uprawnień dla techników warsztatu, zezwoleń na prowadzenie warsztatu oraz audytu i kontroli tych działalności), a także Ministra Infrastruktury (w zakresie m.in. wydawania kart do tachografów cyfrowych oraz kontroli przewoźników drogowych i kierowców pod kątem prawidłowego użytkowania tachografów)” – czytamy na stronie mib.gov.pl.

 Czytaj także:

 

Zobacz także:

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here