Strona główna Aktualności Dnia Przedłużanie ważności uprawnień kierowców po 30 czerwca 2021 r.

Przedłużanie ważności uprawnień kierowców po 30 czerwca 2021 r.

970
0
5/5 (3)

Z dniem 30 czerwca 2021 r. wygasła możliwość przedłużania terminów ważności niektórych dokumentów na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (Dz. Urz. UE. L Nr 60.1 z 22.2.2021, s. 1).

Rozporządzenie 2021/267 dotyczyło m. in.:

– ważności licencji wspólnotowych;

– ważności świadectw kierowcy;

ale również

– ważności praw jazdy.

W związku z powyższym, dokumenty, które utraciły ważność między 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r. były przedłużane na kolejne 10 miesięcy, liczonych od dnia następnego po dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania uprawnienia na dokumencie.

Jednak co z dokumentami (przykładowo uprawnieniami kierowców), które utraciły ważność po 30 czerwca 2021 r.? Terminy wskazane w rozporządzeniu już wygasły, jednak zgodnie z Artykułem 18 (2021/267) niniejszy akt prawny nie ma wpływu na prawa państw członkowskich wynikające z decyzji Komisji przyjętych na podstawie art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 4, art. 16 ust. 6 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2020/698 w zakresie, w jakim decyzje te regulują, w odniesieniu do przedmiotu i odpowiednich okresów, te same przypadki co niniejsze rozporządzenie oraz przewidują przedłużenia wykraczające poza przedłużenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

W przypadku gdy decyzje te regulują, w odniesieniu do przedmiotu i odpowiednich okresów, te same przypadki co niniejsze rozporządzenie i nie przewidują przedłużeń wykraczających poza przedłużenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się niniejsze rozporządzenie.

Z prawa do przedłużenia terminów, które wykraczają poza przedłużenia wskazane w rozporządzeniu skorzystały m.in. Niemcy.

Uchwałą z dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja zatwierdziła wniosek Republiki Federalnej Niemiec o przedłużenie okresu referencyjnego poza 30 czerwca 2021 r. W związku z tym terminy ważności praw jazdy zharmonizowanych w UE (w Niemczech dotyczy tylko praw jazdy kategorii C, CE, C1, C1E, D, D1, DE, D1E), które upływają w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r., zostają przedłużone o 10 miesięcy.

Przypomnijmy, że w Polsce ważność uprawnień przedłużana jest na mocy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z Art. 15zzzw. W przypadku gdy ważność:
1) prawa jazdy,
2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem
przewożącym wartości pieniężne,
4) świadectwa kierowcy,
5) legitymacji instruktora nauki jazdy,
6) legitymacji egzaminatora,
7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa
instruktora techniki jazdy),
8) uprawnień do kierowania pojazdami,
9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego – upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

AK.

Źródło: https://gitd.gov.pl/, https://eur-lex.europa.eu/, https://isap.sejm.gov.pl/, https://www.bmvi.de/

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNiemcy – zamknięcie A2 w kierunku Berlina już od jutra
Następny artykułTrwają zapisy na szkolenie w zakresie prawidłowego mocowania ładunków!
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj