Strona główna Aktualności Dnia Przedłużenie ważności dokumentów na mocy rozporządzenia 2021/267

Przedłużenie ważności dokumentów na mocy rozporządzenia 2021/267

3113
0
5/5 (4)

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego poinformowało, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (Dz. Urz. UE. L Nr 60.1 z 22.2.2021, s. 1)., terminy ważności niektórych dokumentów ulegają przedłużeniu

Rozporządzenie 2021/267 dotyczy m. in.:

– ważności licencji wspólnotowych;

– ważności świadectw kierowcy;

ale również

– ważności praw jazdy.

W związku z powyższym, dokumenty, które utraciłyby ważność między 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r. zostają przedłużone na kolejne 10 miesięcy, liczonych od dnia następnego po dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania uprawnienia na dokumencie.

Powyższe nie będzie dotyczyło dokumentów, których okres ważności został przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698. Przypomnijmy, ze dotyczyło ono przedłużenia ważności uprawnień, które wygasłyby między 01.03.2020 r. a 31.08.2020 r.

Przykładowo jeśli licencja utraciłaby ważność np. 1 sierpnia 2020 r. to jej ważność zostaje przedłużona do 1 lutego 2021 r., na mocy jedynie art. 7 ust. rozporządzenia 2020/698. Nie wliczamy do tego okresu jeszcze dodatkowych 10 miesięcy od 1 lutego 2021 r.

BTM wyjaśnia, że jeżeli przewoźnik złożył wniosek o przedłużenie uprawnień, których ważność zgodnie z datą widniejącą na dokumencie upływałaby między 01.09.2020r. a 30.06.2021 r. , a wniosek taki nie zostanie rozpoznany poprzez wydanie decyzji administracyjnej do dnia 6 marca 2021 r., to datą kontynuacji uprawnień wskazaną na nowej decyzji administracyjnej będzie następny dzień po upływie 10 miesięcy od dnia wskazanego na wcześniejszej decyzji. Przykładowo, gdy na licencji wspólnotowej/świadectwie kierowcy datą końcową ważności uprawnień jest dzień 30 marca 2021 r., to pierwszym dniem przedłużenia uprawnień w nowej decyzji będzie dzień 31 stycznia 2022 r., a nie dzień 31 marca 2021 r. W okresie od 31 marca 2021 r. do 30 stycznia 2022 r. dojdzie do przedłużenia ww. uprawnień z mocy prawa i dlatego za ten okres nie wydaje się uprawnień w drodze decyzji administracyjnych. Jeżeli przewoźnik złoży wniosek o przedłużenie uprawnień po wejściu w życie rozporządzenia 2021/267 organ postąpi analogicznie jak w opisanej powyżej sytuacji.

Niezależnie od powyższego przewoźnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie przedłużenia uprawnień, jeżeli uzna, że może tego dokonać w okresie późniejszym. Wówczas organ umorzy postępowanie administracyjne na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

W takiej sytuacji przewoźnik będzie mógł złożyć ponownie wniosek w okresie późniejszym (zgodnie z utrwaloną praktyką jest to okres ok. 3 miesięcy przed upływem ważności uprawnień, do którego to terminu ważności należy doliczyć okres 10 miesięcy, na jaki ważność uprawnień została przedłużona z mocy prawa rozporządzeniem 2021/267).

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W JĘZYKU POLSKIM

Źródło:  https://gitd.gov.pl/

Oceń artykuł

Poprzedni artykułFrancja. Departament Moselle na niemieckiej liście obszarów z nowymi wariantami wirusa
Następny artykułNiemcy odpierają krytykę Komisji Europejskiej w sprawie kontroli granicznych
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj