Strona główna Aktualności Dnia Słowacja: nowy wykaz dróg z elektronicznym poborem opłat

Słowacja: nowy wykaz dróg z elektronicznym poborem opłat

153
UDOSTĘPNIJ

Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr 249/2015 Dz.U. wprowadziło, z ważnością od 15 października 2015 r., nowy wykaz określonych odcinków dróg z elektronicznym poborem opłaty drogowej.

Ilość określonych odcinków dróg na autostradach zwiększyła się od 15 października o 2 odcinki. Chodzi o odcinki D01-044 i D01-051 na nowo otwartej części północnej autostrady D1 obok miasta Levoča.

O 1 odcinek powiększyła się także ilość określonych odcinków na drodze ekspresowej R1. Pierwotny odcinek R01-015 obok Nitry został rozdzielony na dwa odcinki, R01-015a i R01-015b. 5 nowych odcinków przybyło w sieci określonych odcinków dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg ekspresowych. Przez rozdzielenie odcinka 018-A069 na drodze krajowej nr 18 obok miasta Levoča, z powodu nowego skrzyżowania z autostradą D1, powstały dwa nowe odcinki 018-A069a i 018-A069b.

Odcinki te zostały przeklasyfikowane z kategorii nierównoległych do kategorii równoległych dróg krajowych. 3 określone odcinki dróg krajowych zostały bez zmiany innych parametrów przeklasyfikowane z kategorii nierównoległych do kategorii dróg równoległych. Również te 3 odcinki znajdują się na drodze krajowej nr 18.

O 3 odcinki zmniejszyła się ilość ograniczonych odcinków na nierównoległych drogach krajowych. Zmiana jest związana ze wspomnianym powyżej przeklasyfikowaniem dróg nierównoległych na drogi równoległe i z rozdzieleniem 1 odcinka drogi krajowej nr 64 na 2 nowe odcinki.

Oprócz zmian dotyczących bezpośrednio obowiązku uiszczenia opłaty drogowej ze stawką niezerową obwieszczenie nr 249/2015 Dz.U. anulowało 2 określone odcinki dróg gminnych z zerową stawką opłaty drogowej.

Ogólnie od 15 października dzięki wspomnianym zmianom zwiększyła się ilość określonych odcinków dróg z 4 299 na 4 302, a długość sieci określonych odcinków wzrosła o 7 km osiągając 17 770 km.

 

Źródło: etransport.pl

AUDYTYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ