Strona główna Aktualności Dnia Co zmieniło się w prawie pracy w 2017/18?

Co zmieniło się w prawie pracy w 2017/18?

1541
0
5/5 (2)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

W niniejszej publikacji prezentujemy co zmieniło się w prawie pracy w 2017/18. Nowe regulacje dotyczą m.in. regulaminu pracy i wynagradzania, świadectw pracy, zmian w zakresie okresów wypowiedzenia umów, a także terminu złożenia do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. To jednak nie jedyne zmiany w prawie pracy w 2017 roku.

Co zmieniło się w prawie pracy? Pierwsza zmiana dotyczy umów o pracę na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Na uwagę również zasługuje fakt zniesienia jednego z rodzaju umów, jakim jest umowa na czas wykonania określonej pracy. Proszę pamiętać, że umowa o pracę zawiera się na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Kolejna zmiana dotyczy okresu wypowiedzenia umowy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku zaś rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Zmiany w zakresie Regulaminu wynagradzania


§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

§ 1 1. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

§ 1 2. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

§ 2. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

Zmiany w zakresie świadectwa pracy

Od czerwca 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 

A już jutro na naszym portalu druga część opracowania, w którym znajdziesz informacje na temat zmian w zakresie regulaminu pracy oraz Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Polecamy!

 

 

Andrzej Baszyński

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKrakowska łącznica kolejowa na ukończeniu
Następny artykułZatrzymani za niedostosowanie się do przepisów dot. monitorowania przewozu towarów
Prawnik. Specjalista w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj