Strona główna Aktualności Dnia Trwają prace nad ustawą o delegowaniu kierowców

Trwają prace nad ustawą o delegowaniu kierowców

470
0
5/5 (3)

Pakiet Mobilności zaczął obowiązywać 2 lutego 2022 r., jednak do tej pory nie wszystkie kraje zdążyły w całości dostosować się do nowych przepisów związanych z delegowaniem. Polska wdrożyła już część wytycznych, jednak pozostały jeszcze kwestie związane z uregulowaniem statusu zagranicznych przewoźników drogowych, czyli firm transportowych, które posiadają siedzibę w innym państwie lub państwie trzecim spoza UE i kierują tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi transportowej.

23 maja 2023 r.  Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt ustawy o delegowaniu kierowców transporcie drogowym, który dotyczy w szczególności:

1).  Zgłoszenia delegowania kierowcy

– w przypadku przewoźnika z innego państwa członkowskiego – zgłoszenie kierowcy przy pomocy specjalnie dedykowanej platformy IMI (znanej już polskim przewoźnikom);

zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej;

– w przypadku przewoźnika z państwa trzeciego spoza UE – zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe delegowania.

2).  Systemu kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski

System będzie obejmował będzie obejmował kontrolę:

– drogową – wykonywaną przez inspektorów ITD;

– prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski – wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

3). Kwestii dotyczących wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe

Uregulowania mają dotyczyć uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla ww. kierowców i będą miały na celu ujednolicenie systemu naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt w dn. 1.06.2023 r. skierowano do Sejmu, a po I czytaniu do Komisji Infrastruktury. Termin sprawozdania został wyznaczony na 10 lipca 2023 r.

W dniu 13.06.2023 opublikowana została natomiast autopoprawka doprecyzowująca dodatkowo przepisy dotyczące zgłoszenia przewozu drogowego. Ujednolicono również dane dotyczące przewozów oraz dostosowano polskie przepisy do rozwiązań z piątego pakietu sankcji wymierzonych w Rosję jako odpowiedź na agresję wobec Ukrainy.

Najważniejsze kwestie zawarte w autopoprawce:

– obowiązek zgłoszenia przewozu do rejestru zgłoszeń w ramach systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) dla  zagranicznego podmiotu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu lub na podstawie wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu (zezwolenia EKMT) – zgłoszenie powinno być dokonane przed rozpoczęciem przewozu;

– rozszerzenie dostępu do danych zgromadzonych w ww. rejestrze zgłoszeń dla ITD. (obecnie tylko kontrola towarów wrażliwych);

– w celu zapewnienia jednolitości danych dotyczących przewozu gromadzonych w rejestrze, wskazano te, które podlegają zgłoszeniu do systemu SENT;

– Dostosowanie przepisów do rozwiązań przyjętych w ramach piątego pakietu sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;

– wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy kwot stanowiących zwrot nieudokumentowanych kosztów za korzystanie z urządzeń sanitarnych dla kierowców wykonujących zadania służbowe polegające na wykonywaniu przewozów drogowych.

Projekt ustawy można pobrać TUTAJ 

Źródło:

https://www.gov.pl/

https://rcl.gov.pl/

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPRZEŁOMOWY WYROK TSUE: KREDYTOBIORCY MAJĄ PRAWO DOMAGAĆ SIĘ OD BANKÓW WYNAGRODZENIA ZA BEZPRAWNE KORZYSTANIE Z KAPITAŁU
Następny artykułKancelaria Prawna Viggen adresatem podziękowań od długoletniego Klienta!
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj