Strona główna Aktualności Dnia Tymczasowe kontrole graniczne od 4 lipca do 2 sierpnia

Tymczasowe kontrole graniczne od 4 lipca do 2 sierpnia

482

Obejmą one wewnętrzne granice Unii Europejskiej z: Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także porty oraz lotniska. Wezmą w nich udział Inspektorzy Transportu Drogowego.

Kontrole będą miały na celu przeciwdziałanie wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odpowiedzialne służby podejmują już próbne działania w tym zakresie, aby sprawdzić skuteczność działania oraz usprawnić współpracę. W dniu 25 kwietnia 2016 r. tego typu akcję przeprowadzono na wielu przejściach granicznych RP. Do udziału w próbie sprawności działania Straży Granicznej zostali zaproszeni wojewodowie, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Służby Celnej, Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Dyrekcja i pracownicy Śląskiego ITD wizytowali przejścia graniczne w Gorzyczkach i Cieszynie. Straż Graniczna zaprezentowała specjalistyczne pojazdy, m.in. tzw. „schengenbusy”, umożliwiające badanie w warunkach pozabiurowych autentyczności dokumentów, korzystanie z krajowych i europejskich baz danych oraz wytwarzanie potrzebnej dokumentacji pokontrolnej. Pokazano metody prześwietlania bagażu oraz weryfikacji tożsamości obcokrajowców. Omówiono metody działania oraz zasady prowadzenia wyrywkowych kontroli. Przez kilka godzin kontrolowano też pojazdy wjeżdżające do kraju. W kontrolach brali udział inspektorzy ITD.

 

Źródło: etransport.pl

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy