Strona główna Aktualności Dnia UE porozumiała się ws. paliw alternatywnych

UE porozumiała się ws. paliw alternatywnych

142
UDOSTĘPNIJ

Pod koniec marca negocjatorzy Parlamentu i Komisji Europejskiej osiągnęli nieformalne porozumienie dotyczące paliw alternatywnych. W celu zwiększenia poziomu ich wykorzystania w transporcie, państwa członkowskie będą musiały zapewnić odpowiednią infrastrukturę i podaż paliw, aby pojazdy zasilane gazem ziemnym lub energią elektryczną mogły swobodnie poruszać się po drogach Unii Europejskiej.

– Jest to ważny krok w kierunku rozwoju rynku paliw alternatywnych. To bardzo wyważone, pomiędzy ambicjami a realizmem, podejście, które sprawi, że dyrektywa będzie odpowiednim narzędziem do tworzenia rynku i koniecznych ram prawnych dla producentów i operatorów – powiedział Carlo Fidanza, sprawozdawca i główny negocjator z Parlamentu.

Nowe przepisy będą dążyć do zmniejszenia zależności europejskiego transportu od ropy naftowej i ograniczenia jego wpływu na klimat. Wymagają one jednak od państw członkowskich rozwijania infrastruktury niezbędnej dla paliw alternatywnych. Kraje UE będą musiały opracować plany uwzględniające np. liczbę stacji ładowania i tankowania, które mają zapewnić, że samochody elektryczne i napędzane gazem ziemnym będą mogły swobodnie przemieszczać się po miastach UE do końca 2020 roku. Ciężarówki i inne pojazdy napędzane zwykłym i skroplonym gazem ziemnym (CNG i LNG) mają poruszać się bez przeszkód po sieci TEN-T do końca 2025 roku. Ten sam termin wyznaczono dla statków korzystających z portów morskich w sieci TEN-T, a 2030 rok dla żeglugi śródlądowej. Kraje członkowskie, które zdecydują się budowę stacji tankowania wodorem, również będą musiały zapewnić wystarczającą ich liczbę do 2025 roku.

Plany nie powinny obciążać budżetów państw członkowskich, a tworzyć wspólne standardy instalacji do ładowania i tankowania, stabilne warunki i zapewnić bezpieczeństwo inwestycji niezbędnych w sektorze prywatnym do powstania infrastruktury.

Nieformalne porozumienie ma zostać jeszcze w kwietniu zatwierdzone przez parlamentarny Komitet Transportu oraz cały Parlament UE, a następnie przez Komisję Europejską.

 

Źródło: edroga.pl/Parlament Europejski

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ