Strona główna Aktualności Dnia Umowy o pracę na czas określony – minął okres 33 miesięcy

Umowy o pracę na czas określony – minął okres 33 miesięcy

1664
0
5/5 (13)

Z nadejściem 21 listopada 2018 r. upłynął maksymalny 33-miesięczny okres związany z zatrudnieniem pracowników na podstawie umów na czas określony. W związku z powyższym od tego dnia pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony nieprzerwanie przez okres 33 miesięcy, licząc od dnia 22 lutego 2016 r., należy traktować jako zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony.
W odniesieniu do powyższego, pracodawcy powinni skrupulatnie weryfikować okresy zatrudnienia pracowników posiadających umowy na czas określony. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w odniesieniu do powyższego po przekroczeniu 3 umów lub wyżej wskazanych 33 miesięcy umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony, nawet wówczas jeśli pracodawca nie dokona fizycznie takiej zmiany. Powyższe ma oczywiście bezpośredni wpływ na chociażby okresy wypowiedzenia umowy, czy zasady rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem.

Przy założeniu, że pracodawcy nadal będą chcieć zatrudniać pracowników na takich warunkach trzeba mieć na względzie, że raczej nie ma możliwości uniknięcia przekształcenia umów, o którym mowa powyżej. Jedyną alternatywną opcją rozwiązania, która uzasadniałaby dalsze trwanie umowy terminowej to wystąpienie szczególnych okoliczności uzasadniających dalsze zawarcie umowy na czas określony. Bowiem czysto teoretycznie nie można wykluczyć takiej sytuacji. Aczkolwiek w takim stanie rzeczy należałoby wprowadzić do umowy o pracę odpowiednie postanowienia uzasadniające takie okoliczności, a także powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy. Jednakowoż może się to zdarzyć w sytuacji niezwykle wyjątkowej i wiązać się może z ryzykiem zarzutu obejścia przepisów prawa.

Może dojść także do sytuacji, w której pracodawca wypowie pracownikowi umowę terminową – zawartą na czas określony taką, która w momencie wypowiedzenia nie uległa jeszcze przekształceniu, ale termin jej rozwiązania wskutek upływu okresu wypowiedzenia będzie już przypadał po dacie jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony. Pojawia zatem wówczas pytanie jak tą umowę traktować i czy wypowiedzenie należy uzasadnić. Stanowisko resortu pracy w tym zakresie wskazuje, że jeśli wypowiedzenie nastąpi przed terminem przekształcenia umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony (przed upływem 33 miesięcy zatrudnienia) należy ją uznawać wciąż za umowę terminową. Zatem można ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyny wypowiedzenia oraz bez przeprowadzania ewentualnej konsultacji związkowej.

Termin 33 miesięcy należy liczyć w zależności od tego, czy pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia na czas określony branymi pod uwagę występują przerwy.

Okres zatrudnienia bez przerw
Jeżeli mamy do czynienia ze stanem faktycznym, w którym okres zatrudnienia był nieprzerwany to termin ten upłynie z dniem poprzedzającym dzień, który odpowiada początkowemu dniowi tego terminu. Wobec powyższego zasady liczenia tego terminu są nieco odmienne od tych wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego. Tak wskazana zasada liczenia terminów w prawie pray znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z 11 grudnia 2009 r., sygn.. akt II PK 223/09; uchwała z 21 maja 1991 r., sygn.. akt I PZP 16/91 oraz wyrok z 19 grudni 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96).

Okres zatrudnienia z przerwami
W sytuacji, w której mamy do czynienia z umowami terminowymi, pomiędzy którymi doszło do przerw w okresie zatrudnienia. W takiej sytuacji termin 33 miesięcy nie będzie biegł w sposób ciągły. Zgodnie bowiem z ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego jeden miesiąc należy traktować jako 30 dni (w przypadku wystąpienia okresów zatrudnienia obejmujących niepełne miesiące). Zatem w przypadku rozpoczęcia biegu umowy w trakcie miesiąca należy brakujące dni uwzględnić przy dokonywaniu wyliczenia do 33 miesięcy przyjmując, że niepełny miesiąc ma 30 dni.

 

Anna Nieć-Mrzygłód – Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.
Kierownik Działu Silnik Prawny, zleceń zewnętrznych, optymalizacji oraz rozliczeń wynagrodzeń kierowców

 

 

Czytaj także:

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDostawczaki pod lupą inspektorów
Następny artykułNiemiecka A44 zamknięta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj