Strona główna Aktualności Dnia Najważniejsze zmiany prawa pracy od 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze zmiany prawa pracy od 1 stycznia 2019 r.

1826
0
5/5 (16)

1. Zmiana minimalnego wynagrodzenia.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Zgodnie z nim ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł. Stawka godzinowa będzie wynosić 14,70 zł.

2. Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia.

Do końca 2018 r. zasadą było, iż pracodawca wypłaca wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Obecnie wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Natomiast wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych wymaga złożenia przez pracownika wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej.
Z tą zmianą wiąże się kolejna zmiana. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania także numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

3. Forma i okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza). Pracodawca przechowuje dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dokumentację przechowuje się przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł chyba, że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Ponadto pracodawca zobowiązany jest wydać kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek: 1) pracownika lub byłego pracownika albo 2) osób, o których mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika – złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Zmiana w aktach osobowych pracownika.

Od 2019 r. akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują:

1) w części A – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i 12 Kodeksu pracy);
2) w części B – oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika;
3) w części C – oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy;
4) w części D – odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

 

5. Pracownicze plany kapitałowe.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych będzie wchodziło w życie stopniowo.
Ustawę stosuje się do:
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Chociaż uczestnictwo w PPK jest dobrowolne pracownik zostaje automatycznie do nich zapisany. Pracownik jednak może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.

 

Andrzej Baszyński
Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Czytaj także:

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJuż 11 stycznia – bezpłatne webinarium z aplikacji VTS!
Następny artykułPrzebudowa A2 Warszawa – Łódź – ruszył przetarg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj