Strona główna Aktualności Dnia Uwaga! 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze...

Uwaga! 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska

136
0
No Ratings Information Message

Kancelaria Prawna Viggen przypomina o konieczności złożenia sprawozdania i dokonania opłaty za korzystanie ze środowiska do dnia 31 marca 2024 roku.

Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska lub też po prostu sprawozdanie środowiskowe, to dokument wymagany od przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów, w tym też czasem osób fizycznych, korzystających ze środowiska. Jego celem jest monitorowanie i raportowanie aktywności związanych z emisją generowaną do środowiska.
Sprawozdania weryfikowane są przez organy administracji państwowej oraz są wykorzystywane do sprawdzenia, czy dany podmiot działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
W przypadku przedsiębiorców, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska musi złożyć każdy, kogo działalność powoduje emisję do środowiska.

Poniżej przestawiamy przykłady podmiotów, które muszą złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska:

• podmioty, które wykorzystują samochody lub inne pojazdy spalinowe,
• podmioty, które spawają,
• podmioty, które używają podkładów malarskich, farb bądź lakierów,
• podmioty, które używają zmywaczy bądź rozpuszczalników,
• stacje benzynowe,
• użytkownicy zbiorników na paliwo do 5000 l,
• użytkownicy kotłów na paliwo stałe (np. węgiel lub pelet), olej opałowy bądź gaz,
• podmioty, które wykorzystują wózki widłowe zasilane gazem,
• podmioty, które wykorzystują narzędzia spalinowe np. piły, agregaty itd.

Nie trzeba wnosić opłat za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu (informacji). Natomiast wykazów i informacji nie należy składać, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.
Opłatę za korzystanie ze środowiska ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym przedsiębiorstwo korzystało ze środowiska. Należy samodzielnie wyliczyć wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z danymi zawartymi w prowadzonych przez przedsiębiorstwo wykazach.

Wysokość stawek na rok 2024 można znaleźć pod adresem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230001203 

Wiele urzędów marszałkowskich udostępnia aplikację EkoPłatnik, która pomaga przygotować wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Opłatę za korzystanie ze środowiska, którą podaje się w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wpłacić należy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu). W tym przypadku należną kwotę opłaty wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy.

Warto również wskazać, że opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli przedsiębiorstwo nie zapłaci ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas do zaległej kwoty doliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Karolina Grzelec,

prawnik,

Kancelaria Prawna Viggen Sp. j

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWielkanocne ograniczenia w ruchu
Następny artykułZawiadomienie do Prokuratury o mobbing w Urzędzie Gminy Olkusz…ale to nadal nie wszystko…
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj