Strona główna Aktualności Dnia Uwaga! Zmiana kwot diet i ryczałtów od 28 lipca

Uwaga! Zmiana kwot diet i ryczałtów od 28 lipca

289
5/5 (7)

11 maja 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie zostało opublikowane 13 lipca w Dzienniku Ustaw (2022, poz. 1481), a zacznie obowiązywać od 28 lipca 2022 r. Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) .

Zgodnie z Rozporządzeniem, od 28 lipca 2022r. podwyższeniu o 26% ulega kwota diety w czasie krajowej podróży służbowej do 38 zł za dobę (od 2013r. obowiązuje stawka 30 zł ). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.

Istotne również jest to, że diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wyższa dieta oznacza również wzrost ryczałtu za nocleg stanowiący 150% diety który wyniesie 57 zł (obecnie 45 zł), ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej stanowiący 20% wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (obecnie 600 zł).

Karolina Grzelec,

prawnik,

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko