Strona główna Aktualności Dnia W tym kraju od września będzie obowiązywał zakaz pomocy kierowców przy załadunkach

W tym kraju od września będzie obowiązywał zakaz pomocy kierowców przy załadunkach

670
5/5 (6)

Pomoc kierowców przy załadunkach lub rozładunkach jest praktyką dość powszechną, tymczasem jeden z krajów europejskich wprowadza od września zakaz załadunków/rozładunków z udziałem kierowców.

W Portugalii już od 11 września 2021 r. będzie obowiązywał zakaz pracy kierowców przy załadunkach/rozładunkach. W razie niedostosowania się do nowych wytycznych, na przewoźnika może zostać nałożona kara w wysokości do 15 tys. euro. Zmiany zostały wprowadzone dekretem nr 57/2021 z 13 lipca 2021 r.

Nowe przepisy mają poprawić warunki pracy kierowców – od września czynności związane z załadunkami i rozładunkami zostaną scedowane na pracowników nadawcy/odbiorcy, przy czym kierowcy mają pełnić funkcję jedynie „doradczą” w całej procedurze załadunku/rozładunku. Dekret reguluje ponadto kwestie związane z czasem oczekiwania na rozładunek/załadunek – zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Maksymalny czas oczekiwania na załadunek/rozładunek

Nowe przepisy zakładają, że maksymalny czas oczekiwania ustalony na wykonanie każdego załadunku i rozładunku towaru, który obejmuje początkowy i końcowy czas oczekiwania, to dwie godziny, liczone od czasu wcześniej uzgodnionego lub zaplanowanego między nadawcą, odbiorcą i przewoźnikiem. Jeżeli konkretna godzina nie została uzgodniona lub zaplanowana, a pojazd znajduje się w miejscu, w którym ma się odbyć operacja załadunku lub rozładunku, czas oczekiwania liczony jest od momentu zarejestrowania pojazdu w systemie ładowania nadawcy lub odbiorcy, z wyjątkiem dostaw do sklepów. Czas oczekiwania nie obejmuje ponadto czasu potrzebnego na załadunek i rozładunek, o ile nie została zawarta umowa w której strony uzgodnią inaczej. Odpowiedzialność za czas oczekiwania opiera się na zasadzie wzajemności i obowiązuje w przypadku niewykonania zobowiązania przez nadawcę, odbiorcę lub
przewoźnika. Niezależnie od powyższych postanowień, nadawca lub odbiorca ponosi odpowiedzialność w zakresie dotrzymania wszelkich procedur administracyjnych i celnych, które mają być realizowane z wyprzedzeniem i terminowo w celu dotrzymania dwugodzinnego okresu oczekiwania na załadunek/rozładunek.

W przypadku przekroczenia dwugodzinnego czasu oczekiwania z winy dyspozytora lub odbiorcy, przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie za przestój płatne przez osobę odpowiedzialną za niezgodność. Prawo do dochodzenia odszkodowania  wygasa z upływem roku od daty operacji załadunku lub rozładunku:

kategoria pojazdu krajowy (EUR/godz.) płw. iberyjski (EUR/godz.) międzynarodowy (EUR/godz.)
2,5-3,5 t. 12 13 14
3,5-7,5 t. 15 16 17
7,5-11 t. 18 19,5 21
11-19 t. 24 25,5 27,5
19-26 t. 26 28 30
26-44 t. 30 32,5 35
pow. 44 t. 34 37 40

 

Załadunek/rozładunek BEZ udziału kierowcy

Czynności na załadunku i rozładunku ładunku musi wykonać pracownik nadawcy lub odbiorcy towaru, w zależności od tego, czy jest to odpowiednio załadunek czy rozładunek, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych.
W sytuacjach, o których mowa powyżej, nadawca lub odbiorca towarów, muszą korzystać z usług pracownika innego niż kierowca, który jest wykwalifikowany i przeszkolony w tym celu.
W przypadku, gdy za załadunek lub rozładunek odpowiada przewoźnik – na mocy wyraźnego postanowienia umownego, należy również skorzystać z usług wykwalifikowanego i przeszkolonego – innego niż kierowca pracownika.

O ile zostało to uregulowane w specjalnych układach zbiorowych, kierowca może uczestniczyć jedynie w załadunkach/rozładunkach w przypadku dystrybucji towarów z magazynów centralnych do sklepów, przeprowadzek, oraz dostaw door to door dla prywatnych odbiorców. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, po odbyciu odpowiedniego szkolenia oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu, może przeprowadzać operacje załadunku i rozładunku w przypadku transportu paliw. W niektórych przypadkach jednak czynności te i tak powinny być przeprowadzane przez kierowcę w obecności innej osoby.

Podobne uregulowania mogą w przyszłości wprowadzić również Hiszpania oraz Holandia. Przewoźnicy z tych krajów z dużym zainteresowaniem śledzą sytuację w Portugalii. Hiszpanie już zaapelowali do swojego rządu o wprowadzenie podobnych zakazów. Za ciosem mogą pójść kolejne kraje, będziemy zatem śledzić stan prawny w tym zakresie oraz informować Państwa o ewentualnych zmianach.

AK.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

1 KOMENTARZ

  1. Najwyższy czas aby i Polski rząd zrobił coś dobrego dla tej branży. Bez konkretnych przepisów nie uda się poprawić warunków pracy kierowców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko