Strona główna Aktualności Dnia Obostrzenia Covid dla kierowców – aktualna sytuacja w Europie /21.07.2021 r./

Obostrzenia Covid dla kierowców – aktualna sytuacja w Europie /21.07.2021 r./

120
5/5 (1)

Większość państw europejskich zdecydowanie poluzowała restrykcje wjazdowe, ale w niektórych przypadkach kierowcy nadal powinni spełniać odpowiednie wymogi (np. posiadać przy sobie odpowiednie formularze). Szczegóły w opracowaniu:

UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk. Brytanii (zapewne kierowcy już go wożą, ale proszę koniecznie zweryfikować)

Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

(należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz znajduje się na ostatniej stronie pobranego dokumentu)

Aktualizacja 21.07.2021 r.

AUSTRIA

Nie obowiązuje godzina policyjna. Od 12 maja 2021 roku do 11 listopada 2021 roku wprowadzono kontrole graniczne na granicy Austrii ze Słowenią i Węgrami.

Kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

Okoliczność podróżowania powinna być uwiarygodniona podczas ewentualnej kontroli przez okazanie dokumentów, takich jak rachunki czy roczna winieta. Ostateczną decyzję o tym, czy przyjazd do Austrii został uwiarygodniony będzie podejmował organ kontrolujący.

wyjątki dla kierowców obowiązują tylko wtedy, jeśli ich wyjazd z Austrii jest zagwarantowany – przykładowo należy wykazać, że spełnione są wymogi wjazdu do kraju docelowego

ostateczną decyzję o tym, czy okoliczności wjazdu do Austrii zostały uprawdopodobnione lub wykazane podejmie organ kontrolujący.

MASECZKI

w Austrii od 25.01.2021 r. obowiązuje używanie maseczek filtrujących FFP2 w miejscach publicznych (m. in. sklepy, komunikacja miejska, stacje benzynowe) – maski przeznaczone są do użytku wielokrotnego, jednak nie należy ich prać;

maski można zakupić w supermarketach, sprzedawane są w przystępnych cenach;

zamiast maski FFP2 można korzystać z maski oddechowej z filtrem oraz masek chirurgicznych (OP-Maske, Typ I, II oraz IIR).

BELGIA

Pracownicy sektora transportowego lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy podróżujący w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu, są zwolnieni z przedstawiania formularzy lokalizacji (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq)

maseczki są obowiązkowe w środkach transportu publicznego (w tym na przystankach i stacjach), w sklepach i centrach handlowych, itp.

CZECHY

Kontrole graniczne między Czechami oraz Niemcami zostały oficjalnie zniesione, jednak docierają do nas informacje, że zdarzają się zatrzymania pojazdów ciężarowych w celu weryfikacji dokumentacji

obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95, masek wykonanych z nanowłókien lub dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych w sklepach i środkach komunikacji miejskiej

pracownicy transportu międzynarodowego zostali zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19, nadal jednak muszą mieć przy sobie wypełniony odpowiedni formularz – certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego (do pobrania poniżej)

zabronione jest przewożenie w kabinie pojazdu osób trzecich, które nie są związane z wykonywaniem transportu. Wszystkie takie przypadki mają być szczegółowo weryfikowane przez osoby kontrolujące.

Certyfikat dla kierowców https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

nazwa dokumentu, który należy pobrać – Vzor potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (CZ / EN)

PUNKTY WYMAZOWE NA TERYTORIUM REP. CZESKIEJ:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

ESTONIA

przewoźnicy towarowi bez żadnych objawów nie muszą okazywać testu przy wjeździe do kraju. Brak ograniczeń w przemieszczaniu się dotyczy przewoźników towarowych, którzy nie mają objawów choroby.

Kwarantanna nie dotyczy oraz osób zajmujących się międzynarodowym przewozem towarów i pasażerów. Jeśli kierowca ma jakiekolwiek objawy choroby, musi pozostać w izolacji przez co najmniej 10 dni i skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

każda osoba, która przekracza granice Estonii powinna wypełnić formularz https://iseteenindus.terviseamet.ee/ Dotyczy to również osób zwolnionych z kwarantanny – w tym kierowców.

FRANCJA

Godzina policyjna została całkowicie zniesiona.

Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej należy posiadać:

albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą

albo zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson).

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

dzieci do ukończenia 11 roku życia;

pracowników transgranicznych;

kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów.

Strefa zielona obejmuje kraje Unii Europejskiej, Andorę, Islandię, Lichtenstein, Monako, Norwegię, San Marino, Watykan i Szwajcarię oraz Australię, Koreę Południową, Izrael, Japonię, Liban, Nową Zelandię i Singapur.

Kierowcy podróżujący do Francji i wykonujący obowiązki w ramach transportu drogowego, powinni posiadać przy sobie zaświadczenie o wykonywaniu swojego zawodu w formacie UE. Dokument wydaje pracodawca. Aktualny formularz do pobrania TU.

MASECZKI

zalecane maseczki: FFP2, chirurgiczne oraz materiałowe – ale tylko te zgodne ze standardami kategorii 1

HISZPANIA

Od 9 maja 2021 roku na terytorium Królestwa Hiszpanii nie obowiązuje już stan alarmowy oraz godzina policyjna

Nie przewidziane zostały żadne formularze dla kierowców, zaleca się jednak, aby mieli oni przy sobie dokumenty przewozowe, aby w razie kontroli móc je okazać.

HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

28 kwietnia zniesiona została godzina policyjna, w związku z tym nie jest już konieczne posiadanie przy sobie formularzy deklaracji własnej oraz oświadczenia pracodawcy

kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy podróżują do Holandii promem lub tunelem z Wielkiej Brytanii nie muszą posiadać negatywnego testu na Covid-19, muszą jednak wypełnić oświadczenie o kwarantannie. W oświadczeniu o kwarantannie stwierdza się, że należy przedstawić „dokumenty uzupełniające”, w tym kod 95 i list przewozowy. Dozwolonych będzie tutaj kilka rodzajów dokumentów, jeśli wykażą, że kierowca jest w drodze do przewozu towarów. https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine/mandatory-quarantine

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę.

Przed wjazdem na Litwę należy zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Istnieje możliwość pominięcia rubryki dotyczącej miejsca kwarantanny dla załóg i członków załogi przybywających na Litwę w ramach transportu międzynarodowego

Zgodnie z informacjami MSZ – TEST NIE OBOWIĄZUJE pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, jeżeli czas ich pobytu na Litwie jest krótszy niż 72 h. Pracownicy takich firm muszą się jednak izolować* od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, ale nie dłużej niż 10 dni. Wyjątek stanowią przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, przybywający na Litwę na kilka godzin. Chodzi m. in. o kierowców, dostarczających lub odbierających ładunki oraz osoby, także tych, którzy przez Litwę przejeżdżają tranzytem.

*kierowca opuszcza izolację udając się w dalszą drogę. W czasie izolacji można załatwiać formalności związane z załadunkiem/wyładunkiem, ale nie można np. wychodzić na zakupy. Jeśli kierowca przyjeżdża tylko na kilka godzin, izolacja go nie dotyczy.

ŁOTWA

od 12 października 2020 r. uruchomiono specjalną platformę oraz formularz, który należy wypełnić on-line przed każdym wjazdem na teren Łotwy (dotyczy również tranzytu).

Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie COVIDpass. https://covidpass.lv/ Formalności należy dopełnić w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy Republiki Łotewskiej. Po rejestracji zostaje wygenerowany kod QR, który należy zachować i okazać na żądanie straży granicznej.

Dane osobowe usuwane są z systemu automatycznie po 30 dniach od przesłania formularza. Za brak zgłoszenia przewidziano karę administracyjną w wysokości od 10 do 2000 EUR.

Do rejestracji zobowiązani są również kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów i osób – zgłoszenie upływa po 72 godzinach. W tym przypadku należy również okazać dokument potwierdzający zatrudnienie.

Posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
– jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu:
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

LUKSEMBURG

obowiązek wykonania testu dotyczy tylko pasażerów przybywających do Luksemburga drogą powietrzną. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych.

brak formularzy zgłoszeniowych

NIEMCY

Od 9 maja 2021 r. (niedziela) we wszystkich krajach związkowych osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą udawać się na kwarantannę. Zwolnienie obowiązuje przy wjeździe z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na liczbę zachorowań (Polska do 8.05.2021 r.) oraz obszaru podwyższonego ryzyka (Polska od 9.05.2021 r.)

Warunki dotyczące uznawalności szczepień:

14 dni od podania ostatniej dawki;

szczepionka dopuszczona w UE;

zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

Zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców nie ma zastosowania przy wjeździe z obszaru mutacji.

Zwolnienie z kwarantanny nie oznacza zwolnienia z obowiązku wykonania testu (zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MSZ)

Kontrole graniczne między Czechami oraz Niemcami zostały oficjalnie zniesione, jednak docierają do nas informacje, że zdarzają się zatrzymania pojazdów ciężarowych w celu weryfikacji posiadania w kabinie zgłoszenia do Niemiec.

Informacja w zakresie elektronicznej rejestracji kierowców – Należy wypełnić cyfrową rejestrację swojego kierowcy, w kroku 6 można wybrać opcję 4 w sekcji „informacje dodatkowe”, kierowca jest zwolniony z wymogu testowania (w przypadku pobytów krótszych niż 72 godziny). KAŻDY, kto zarejestruje się na https://www.einreiseanmeldung.de, otrzyma zarówno kod do sprawdzenia numeru telefonu, jak i PIN do certyfikatu testu

Niemcy uznają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe, które spełniają kryteria WHO – czułość 80%, swoistość 97%

WYKAZ PUNKTÓW TESTOWYCH W NIEMCZECH

Bawaria LINK

Brandenburgia LINK

Badenia-Wirtembergia LINK

Brema LINK

Berlin LINK

Hamburg LINK

Hesja LINK

Meklemburgia-Pomorze Przednie LINK

Nadrenia Północna-Westfalia LINK

Nadrenia-Palatynat LINK

Saara LINK

Saksonia LINK

Saksonia-Anhalt LINK

Szelzwik Holsztyn LINK

UWAGA – wykonanie szybkich testów antygenowych możliwe jest w niektórych aptekach

NIEMCY – OBSZARY RYZYKA, TESTY I ZGŁOSZENIA

w niektórych przypadkach konieczne jest okazanie negatywnego testu oraz zgłoszenie wjazdu (również przez kierowców).

zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego

https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację –

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

należy zwrócić uwagę na obszar z którego podróżuje kierowca (oraz uwzględnić obszary w których przebywał przez 10 ostatnich dni) – wyszczególniono ich 3 rodzaje:

obszar podwyższonego ryzyka – brak konieczności zgłoszenia wjazdu oraz okazywania testu

obszar o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia – brak konieczności okazywania testu (przy pobycie do 72 h), konieczność zgłoszenia wjazdu;

obszar o szczególnie wysokim ryzyku mutacji konieczność zgłoszenia wjazdu oraz okazania testu – również w przypadku tranzytu!

Aktualna lista poszczególnych obszarów dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha i aktualizowana na bieżąco:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=5B6E3B89F3BE996BC6941A9B432DE928.internet052?nn=2444038

Na chwilę obecną (21 lipca 2021 r.) lista poszczególnych obszarów europejskich przedstawia się następująco:

1. obszary, gdzie występuje wysokie ryzyko mutacji wirusa:

BRAK EUROPEJSKICH OBSZARÓW Z WYSOKIM RYZYKIEM MUTACJI WIRUSA

2. obszary o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania:

Portugalia, w tym autonomiczne regiony Madery i Azorów (obszar o wysokiej zachorowalności od 7 lipca 2021; obszar wariantów wirusa od 29 czerwca 2021 do 6 lipca 2021);

Federacja Rosyjska (obszar o wysokiej zachorowalności od 7 lipca 2021; obszar wariantów wirusa od 29 czerwca 2021 do 6 lipca 2021);

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w tym Wyspa Man i wszystkie Wyspy Normandzkie oraz wszystkie brytyjskie terytoria zamorskie (obszar o wysokiej zachorowalności od 7 lipca 2021 r., obszar wariantów wirusa od 23 maja 2021 r. do 6 lipca 2021 r.)

Cypr (obszar wysokiej zachorowalności od 11 lipca 2021; prosty obszar ryzyka od 4 lipca 2021 do 10 lipca 2021)

3. obszary podwyższonego ryzyka:

Andora (od 23 maja 2021)

Białoruś (od 15 czerwca 2020)

Dania – następujące regiony są obecnie uważane za obszary niskiego ryzyka

Hovedstaden (od 18 lipca 2021)

Wyspy Owcze (od 18 lipca 2021)

Francja – następujące terytoria zamorskie są obecnie uważane za obszary niskiego ryzyka:

Reunion (od 28 lutego 2021)

Gujana Francuska (od 21 sierpnia 2020)

Św. Marcin (od 26.08.2020)

Grecja (od 18 lipca 2021)

Irlandia (od 21 marca 2021 r.), następujące regiony są obecnie uważane za obszary łatwego ryzyka

Granica (od 21 marca 2021)

Dublin (od 21 marca 2021)

Środkowy Wschód (od 21 marca 2021 r.)

Środkowy Zachód (od 11 lipca 2021)

Midland (od 11 lipca 2021)

Chorwacja – za obszary niskiego ryzyka uważa się następujące hrabstwa:

Zadar (od 27 czerwca 2021)

Holandia – cała kontynentalna Holandia (od 18 lipca 2021 r.) oraz następujące zamorskie części Królestwa Niderlandów uważane są za obszary niskiego ryzyka:

Sint Maarten (od 6 czerwca 2021)

Hiszpania, w tym Baleary i Wyspy Kanaryjskie (od 11 lipca 2021 r.)

4. obszary, które były obszarami ryzyka w dowolnym momencie w ciągu ostatnich 10 dni, ale obecnie NIE są:

POZOSTAŁE OBSZARY EUROPEJSKIE NIEWYMIENIONE POWYŻEJ

Jeżeli kierowca przejeżdża jedynie tranzytem przez terytorium Niemiec i w ciągu ostatnich 10 dni znajdował się na obszarze o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania, nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia. W przypadku tranzytu jest ono konieczne, jeżeli przebywało się na obszarze o wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Sytuacja w poszczególnych landach nieustannie się zmienia. Przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia w niemieckich regionach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

MASECZKI

nowe zasady obowiązują od 25. stycznia 2021 r.;

każdy kraj związkowy określił szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju maseczek. Poniżej tabela przedstawiająca maseczki akceptowalne w poszczególnych landach:

FFP2

KN95/N95

OP

MASECZKA CHIRURGICZNA

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Berlin

KN95

Brandemburgia

Brema

Hamburg

Hesja

Maklemburgia-Pomorze Przednie

Dolna Saksonia

Nadrenia Północna-Westfalia

Nadrenia-Palatynat

Saara

Saksonia

Saksonia-Anhalt

Szelzwik-Holsztyn

Turyngia*

* od 26 stycznia 2021 r. /nie określono rodzaju maseczki/

za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty w wysokości od 250 do 500 euro w zależności od landu;

maseczek nie należy zakładać w pojeździe (z uwagi na trudniejszą identyfikację kierowcy w razie złamania przepisów).

NORWEGIA

– kierowcy zawodowi zwolnieni są z konieczności okazywania negatywnego wyniku testu,

– przed wjazdem należy jednak zarejestrować się na stronie https://reg.entrynorway.no/

Z obowiązku rejestracji podróży zwolnione są tylko osoby z certyfikatem COVID

PORTUGALIA

Kierowcy mogą bez przeszkód poruszać się po terytorium całej Portugalii. Muszą być oni jednak wyposażeni w oświadczenie, sporządzone w języku portugalskim, które podpisane jest przez pracodawcę. W oświadczeniu tym, zawarta jest informacja o wykonywaniu czynności zawodowych

Zaświadczenie dla kierowców – Portugalia

SŁOWACJA

kierowcy transportu towarowego oraz kierowcy autobusów wjeżdżający na terytorium Słowacji zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19

na Słowacji istnieje możliwość wykonania bezpłatnego, szybkiego testu antygenowego dla wszystkich chętnych (również polskich obywateli). Wystarczy dowód osobisty. Na wynik należy poczekać około 15-20 min. Wykaz miejsc dostępny na stronie: https://www.health.gov.sk/?ag-mom (druga tabelka). – słowacki rząd zdecydował, że testy antygenowe mają być przeprowadzane odpłatnie.

z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów (…) przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Obecnie wszystkie przejścia graniczne ze Słowacją pozostają otwarte zarówno dla ruchu towarowego jak i osobowego.

SZWAJCARIA

Osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały w którymś z państw uznawanych za obszary występowania mutacji koronawirusa, muszą posiadać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, a po przyjeździe zgłosić w ciągu dwóch dni swój przyjazd władzom kantonalnym i poddać się kwarantannie. Z kwarantanny zwolnione są osoby, które:

– w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostały zaszczepione pełnym cyklem szczepionki (z reguły dwiema dawkami) dopuszczonej do stosowania przez Unię Europejską lub Szwajcarię,

– w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zachorowały na COVID-19 i wyzdrowiały.

Nie ma znaczenia obywatelstwo osoby wjeżdżającej do Szwajcarii, o obowiązku kwarantanny decyduje wyłącznie to, w jakich państwach dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 10 dni.

Polska nie jest aktualnie zaliczana przez Szwajcarię do państw, w których występuje mutacja koronawirusa, a zatem osoby przyjeżdżające z Polski nie podlegają kwarantannie, chyba że w ciągu 10 dni poprzedzających przyjazd do Szwajcarii przebywały co najmniej 24 godziny w państwie znajdującym się na aktualnie obowiązującej liście:

Lista takich państw jest ustalana przez Federalny Urząd ds. Zdrowia i regularnie aktualizowana.

Obowiązująca od 26 czerwca br. lista obejmuje: Indie, Nepal i Wielką Brytanię

WĘGRY

na chwilę obecną wjazd na Węgry osób podróżujących w ramach transportu międzynarodowego odbywa się bez ograniczeń

WIELKA BRYTANIA

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, które obowiązują od wtorku, 6 kwietnia br., kierowcy wjeżdżający do kraju będą musieli mieć wykonane testy w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Jeśli pozostaną w Wielkiej Brytanii dłużej, zobligowani są do robienia kolejnych testów co 72 godziny. Testy można wykonywać bezpłatnie w ponad 40 punktach wymazowych.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych wytycznych mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 2 tys. Funtów. Kierowcy zobligowani są ponadto do wypełnienia specjalnego formularza lokalizacyjnego

Obowiązki kierowcy pojazdu ciężarowego:

przed podróżą do Wielkiej Brytanii należy wypełnić formularz lokalizacji pasażerów https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

konieczny test

nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

Obowiązki kierowcy autokaru/autobusu:

wypełnienie formularza lokalizacji pasażerów przed podróżą do Wielkiej Brytanii, jeśli podróż będzie odbywała się w tej części pojazdu, która jest dostępna dla każdego pasażera na dowolnym etapie podróży https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

konieczny test

nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

WŁOCHY

Kierowcy zwolnieni zostali z wszelkich obostrzeń, takich jak kwarantanna czy wymóg przedstawienia aktualnego testu na COVID-19. Obowiązkiem kierowcy, jest jednak posiadanie wypełnionego oświadczenia własnego, podczas przekraczania granicy:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf

Nie należy wypełniać przedostatniego punktu oświadczenia, w którym wskazane są informacje na temat odbytych testów i informacje dotyczące kwarantanny – nie dotyczą one bowiem kierowców.

Kierowca powinien posiadać to oświadczenie w kabinie pojazdu, w dwóch egzemplarzach.

Jednocześnie oświadczenie to, musi być każdorazowo zgłaszane do poszczególnych jednostek sanitarnych ASL. Zgłoszenie może być dokonane zarówno w formie mailowej, jak i w formie telefonicznej.

Lista jednostek ASL:

Ventimiglia – ASL Imperia – 0184 536 683 – d.franco@asl1.liguria.it

Brennero – ASL Alto Adige – 0471 909 202 – igiene.bx@asdaa.it

Tarvisio – ASL Medio Friuli – 0432 553 264 – tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

Trieste – ASL Trieste – 040 399 7490 – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

Gorizia – ASL Gorizia – 0481 592 876 – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta – igiene.pubblica@ausl.vda.it

Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) – 031 370 111 – aianim@ats-insubria.ituocpsal.co@ats-insubria.it

Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola – sisp.vb@aslvco.it

Frejus – ASL Torino3 – 011 955 1752 – nsuma@aslto3.piemonte.it

Jeżeli kierowcy w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Włoch, przebywali w Wielkiej Brytanii, muszą oni w ciągu 48 godzin od przekroczenia włoskiej granicy, wykonać test na COVID-19.

We Włoszech wprowadzona została również godzina policyjna w godzinach od 22:00 do 5:00. Wykonywanie obowiązków zawodowych w tym czasie jest możliwe – nie przewidziane zostały żadne formularze. W celach dowodowych w razie kontroli, kierowca powinien okazać dokumenty przewozowe. Stan wyjątkowy we Włoszech obowiązuje do 31 lipca 2021 r.

Opracowanie:

Anna Sikora

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko