Strona główna Aktualności Dnia Niemcy – złagodzenie przepisów w zakresie czasu pracy oraz ograniczenie zakazów jazdy...

Niemcy – złagodzenie przepisów w zakresie czasu pracy oraz ograniczenie zakazów jazdy do sierpnia

121
5/5 (2)

W odpowiedzi na trudną sytuację po ostatniej, katastrofalnej fali powodziowej w Niemczech, niektóre kraje związkowe wydały ogólne zwolnienia z zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta, a także z sobotnich zakazów jazdy. Tymczasowo złagodzono również przepisy w zakresie czasu pracy kierowców.

W Nadrenii-Palatynacie reguła wyjątku dotyczy prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 t oraz pojazdów z przyczepami w celu zarobkowego przewozu towarów w związku z pracami ratowniczymi i porządkowymi oraz zaopatrywaniem ludności z tytułu katastrofy powodziowej, a także pustych przejazdów w bezpośrednim związku z tymi transportami. Zwolnienie obowiązuje do odwołania, ale nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

W Hesji reguła wyjątku dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód powodziowych i związanego z tym zaopatrzenia ludności. Zwolnienie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

W Badenii-Wirtembergii reguła wyjątku dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód powodziowych i związaną z tym pomocą dla ludności. Zwolnienie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

W Dolnej Saksonii reguła wyjątku dotyczy transportów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód powodziowych i związanego z nimi zaopatrywania ludności, a także pustych przejazdów w bezpośrednim związku z tymi transportami. Zwolnienie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

W Saksonii-Anhalt zasada wyjątku dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód spowodowanych powodzią oraz związaną z tym pomocą dla ludności. Zwolnienie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie. W landzie nie obowiązują wyjątki dotyczące czasu jazdy i odpoczynku.

W Bremie reguła wyjątku dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód powodziowych i związanego z nimi zaopatrywania ludności, a także pustych przejazdów w bezpośrednim związku z tymi przewozami. Zwolnienie dotyczy zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta zgodnie z § 30 ust. 3 StVO; dodatkowe zwolnienie z przepisów rozporządzenia w sprawie wakacyjnych zakazów jazdy (sobota) nie jest wymagane, ponieważ autostrady w Bremie nie są objęte tymi ograniczeniami ruchu. Rozporządzenie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

Meklemburgia-Pomorze Przednie i Kraj Saary – por. Dolna Saksonia

Wyjątki od czasu jazdy i odpoczynku:

Następujące wyjątki obowiązują do 1 sierpnia 2021 r. dla transportu w związku z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków bieżących szkód powodziowych:

  • Dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do 10 godzin pięć razy w tygodniu;
  • Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 59 godzin;
  • Dopuszczalne jest wykorzystanie dwóch następujących po sobie skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że kierowca korzysta z co najmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w czterech kolejnych tygodniach, z których co najmniej dwa muszą być regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Każde skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku musi zostać zrekompensowane równoważnym okresem odpoczynku, który należy wykorzystać bez przerwy przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. Jeżeli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostały wykorzystane jeden po drugim, następny okres odpoczynku – w celu zrekompensowania tych dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku – musi zostać wykorzystany przed następnym tygodniowym okresem odpoczynku.
  • Należy zauważyć, że wyjątek można zastosować tylko pod warunkiem, że nie wpływa on negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Źródło: https://www.bag.bund.de/

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko