Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne WITD ważyło nielegalnie na stanowisku, którego nie było?

WITD ważyło nielegalnie na stanowisku, którego nie było?

1295
0
No Ratings Information Message

Uprzejmie informujemy, że dzięki staraniom Kancelarii Prawnej Viggen s.c. stanowisko do ważenia pojazdów na pasie drogi krajowej nr 1 w miejscowości Łęgowo zostało zlikwidowane w czerwcu 2008 roku.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż parametry punktu ważenia, nie spełniały wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, zachodzi możliwość dochodzenia swoich roszczeń ze względu na niezgodne z wymogami przeprowadzenie ważenia i nałożone w związku z tym kary.

Przedmiotowe stanowisko już od dawna nie powinno być wykorzystywane do ważenia pojazdów przez inspektorów ITD. Dlaczego zatem inspektorzy ITD dokonywali ważeń na formalnie nieistniejącym oraz nie spełniającym wymagań stanowisku?

17/10  2008   14:02  FAX 5112472    GDDKIA O/GDAŃSK

GDDKiA                                              Gdańsk, dnia 17 października 2008 r.

Robert Marszałek
Zastępca Dyrektora Oddziału

GDDKiA-O/Gd-Z-1-kb-430-11/08

Kancelaria Prawna VIGGEN SC
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Opolska 18
31-323 Kraków

dotyczy: parametrów technicznych stanowiska do kontroli pojazdów w pasie drogi krajowej nr 1 w m. Łęgowo

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.09.2008 r. w sprawie stanowiska do kontroli pojazdów w m. Łęgowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, że zgodnie z „Protokołem z pomiaru pochylenia terenu na stanowisku do ważenia pojazdów” w Łęgowie (droga krajowa nr 1, km 23+550) sporządzonym w dniu 28.03.2008 r. pomiar spadków podłużnych terenu został wykonany na długości około 5,0 m z każdej strony pomostu, dla wagi w dole fundamentowym.

Ponadto tut. Dyrekcja informuje, że z uwagi na warunki terenowe, które uniemożliwiały wykonanie stanowiska o wymiarach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.Nr 188, poz. 1345), stanowisko w Łęgowie zostało zlikwidowane w czerwcu br.

Zastępca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Robert Marszałek

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDo 10 tys. zł kary za jazdę na cudzej karcie kierowcy
Następny artykułKierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub…