Strona główna Aktualności Dnia Wsparcie PO Polska Wschodnia dla inwestycji infrastrukturalnych

Wsparcie PO Polska Wschodnia dla inwestycji infrastrukturalnych

223
UDOSTĘPNIJ

Na początku stycznia bieżącego roku Radę Ministrów przyjęła Program Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Znaczna część z 2,1 mld euro, który ma być przeznaczony na realizację tego programu, ma trafić na inwestycje infrastrukturalne. Nowością względem trwającej jeszcze edycji programu jest założenie wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Program operacyjny podlegać będzie jeszcze negocjacjom z Komisją Europejską – informuje rynekinfrastruktury.pl.

Województwa Polski Wschodniej są nadal jednymi z najsłabiej rozwiniętych i najmniej konkurencyjnych regionów w Unii Europejskiej. Dlatego są one obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań dynamizujących jego rozwój. W związku z powyższym powstał Program Operacyjny Polska Wschodnia. Jest to dodatkowy instrument finansowy, który ma dynamizować rozwój gospodarczy i społeczny 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jednym z problemów tego obszaru jest niewystarczająco rozwinięta infrastruktura transportowa (drogowa i kolejowa), w szczególności łącząca ośrodki wojewódzkie zresztą kraju. Dlatego realizacja zadań ze wsparciem ze środków PO Polska Wschodnia ma poprawić dostępność transportową do stolic wojewódzkich, w tym przyczynić się do rozwoju powiązań transportowych pomiędzy głównymi ośrodkami Polski Wschodniej. Poprawa połączeń komunikacyjnych powinna mieć pozytywny wpływ na jakość życia i przyczynić się do lepszego zabezpieczenia stanu środowiska.

Infrastruktura drogowa

Zatwierdzony dokument zakłada wsparcie dla przedsięwzięć polegających na poprawie układów transportowych pięciu miast wojewódzkich, czyli Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna i Rzeszowa wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) wyżej wymienionych miast. Wsparcie mają uzyskać zadania z zakresu budowy bądź przebudowy ważnych odcinków dróg w obrębie miast wojewódzkich Polski Wschodniej lub wskazanych obszarów, w szczególności inwestycje polegające na przebudowie istniejącej sieci drogowo-ulicznej, służące lepszemu skomunikowaniu dzielnic i eliminacji wąskich gardeł, budowie obwodnic wewnętrznych oraz na budowie/przebudowie odcinków dróg służących połączeniu układu drogowego w mieście z siecią dróg poza jego obszarem.

Beneficjentami mogą być:
– samorządy miast wojewódzkich, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego lub na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, a także w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;
– związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej lub obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej.
– jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa położonego na obszarze objętym projektem.

Transport publiczny w miastach

Program Operacyjny przewiduje również wsparcie dla przedsięwzięć dotyczących poprawy atrakcyjności transportu publicznego. Ma ona nastąpić przez integrację różnych form transportu publicznego, np. komunikacji autobusowej z kolejową. Może ono polegać na budowie centrów przesiadkowych. W ramach promocji przyjaznego środowisku zrównoważonego systemu transportu publicznego wsparcie będzie można uzyskać m.in. na zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi transportu publicznego w miastach wojewódzkich lub na terenie aglomeracji, w których wskazane miasta się znajdują.

Beneficjentami wsparcia w zakresie transportu publicznego mogą być podmioty, które mogą skorzystać ze wsparcia przy realizacji inwestycji drogowych.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

AUDYTYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here