Strona główna Aktualności Dnia Wymiar oszczędności dla firm transportowych korzystających z umowy o świadczenie usług kierowania...

Wymiar oszczędności dla firm transportowych korzystających z umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem

558
0
5/5 (6)

WYMIAR OSZCZĘDNOŚCI DLA FIRM TRANSPORTOWYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDEM

Sprawdź ile milionów realnie możesz zaoszczędzić na umowie cywilnoprawnej

wyślij dane do darmowej symulacji – dowiesz się jak dużo zaoszczędzisz”

Sytuacja ekonomiczna firm transportowych jest jeszcze trudniejsza niż w ubiegłym roku. „Podwójny wzrost płacy minimalnej w 2024”, „Podwyżka myta w Niemczech”, „Wyższe opłaty drogowe w Austrii”, „Wzrost podstawy ZUS kierowcy w transporcie międzynarodowym” „Ukraińskie firmy transportowe przejęły rynek” – takie nagłówki pojawiły się na wszystkich portalach branżowych na przełomie roku.

Czy przeciętna firma transportowa ma wpływ na powyższe? Zdecydowanie NIE. Można jednak zainicjować DWIE drobne zmiany, które wygenerują ogromne oszczędności oraz będą miały zastosowanie w KAŻDEJ firmie transportowej. Te zmiany to: wybór Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami oraz wdrożenie Programu VTS TACHO – KADRY – PŁACE.

Ostatnia nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmodyfikowała sposób rozliczania kierowców. Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdem, opracowana przez Kancelarię Prawną Viggen pozostaje najbardziej atrakcyjnym produktem prawno – finansowym na rynku, który generuje bardzo duże oszczędności dla firm transportowych, w porównaniu z zatrudnieniem kierowcy na umowie o pracę.

Oszczędności te są obecnie NIEMOŻLIWE do realizacji przy wykorzystaniu jakiejkolwiek innej aplikacji niż VTS TACHO – KADRY – PŁACE oraz Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami.

Wyliczenie średnich oszczędności z tytułu umowy o świadczenie usług

Kancelaria Prawna Viggen, korzystając z nowoczesnego Programu VTS TACHO – KADRY – PŁACE, służącego do rozliczania kierowców wykonała szereg obliczeń, które pozwoliły ustalić średnie oszczędności, które są generowane na podstawie umowy o świadczenie usług. Obliczenia zostały wykonane na grupie kierowców z różnych firm transportowych, charakteryzujących się wieloraką specyfiką wykonywania transportów.

W przypadku wykonywania transportów typu cross-trade i kabotaż, u ś r e d n i o n a dla na próbie kilkudziesięciu kierowców oszczędność dla firm transportowych generowana dla jednego kierowcy w miesiącu wynosi od 1190 zł do 1813 zł. 

Z kolei w przypadku wykonywania transportów bilateralnych i tranzytu, ś r e d n i a oszczędność jest z oczywistych względów wyższa i wynosi od 1800 zł do 2500 zł. 

Najwyższa wyliczona jednostkowa oszczędność poszczególnego kierowcy uzyskana w symulacjach wyniosła 3800 zł na które składa się: 3500 zł z tytułu oszczędności ubruttowienia) + 300 zł (z tytułu oszczędności administracyjnych).

Na powyższe kwoty składają się zarówno oszczędności wynikające z porównania rozliczonego wynagrodzenia i całkowitych kosztów jakie generuje umowa o świadczenie usług, do rozliczenia umowy o pracę, jak i szereg korzyści administracyjnych, które generuje zatrudnienie na podstawie umowy o świadczenie usług.

Korzyści administracyjne związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o świadczenie usług, to przede wszystkim:

 1. brak konieczności opłacania składek na PFRON;
 2. wypłacanie świadczeń chorobowych przez ZUS od 1 dnia chorobowego (w przypadku umowy o pracę to pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez okres 33 dni);
 3. zwolnienie z obowiązku realizacji badania lekarskiego wstępnego/okresowego;
 4. zwolnienie z obowiązku prowadzenia teczki akt pracowniczych z podziałem na części A, B, C, D;
 5. brak konieczności przeprowadzania szkoleń BHP
 6. zwolnienie z obowiązku prowadzenia, administrowania i zarządzania: Regulaminem Pracy, Regulaminem Wynagrodzeń, Oceną Ryzyka Zawodowego, badaniami wysokościowymi, informacją o warunkach zatrudnienia;
 7. zwolnienie z obowiązku wyliczania dokładnej ewidencji czasu pracy;
 8. obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu fikcji prawnej pracy za 15 minut przerwy, gdy wymiar pracy dziennej osiągnął co najmniej 6 godzin;
 9. brak obowiązku rozliczania kierowców za pracę w niedziele i święta oraz soboty w ponad pięciodniowym systemie pracy,
 10. brak obowiązku wprowadzania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 11. brak konieczności wypłacania dodatku od godzin nadliczbowych stanowiącego 50 % lub 100 % wynagrodzenia.

Profesjonalny program VTS TACHO – KADRY – PŁACE pozwala na błyskawiczne rozliczenie wynagrodzeń kierowców, dzięki czemu możliwe jest p o r ó w n a n i e całkowitych kosztów jakie zleceniodawca będzie zobowiązany do poniesienia na podstawie umowy o świadczenie usług i całkowitych kosztów generowanych na podstawie umowy o pracę.

Umowa o świadczenie usług pozwala na zoptymalizowanie kosztów w firmie transportowej. Jest to w pełni legalne i jednocześnie znacznie korzystniejsze rozwiązanie w ujęciu ekonomicznym oraz mniej obciążone obowiązkami administracyjnymi, niż umowa o pracę. Powyższe kwoty pokazują, że jest to również znaczne tańsze źródło zatrudnienia kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

Reasumując, KAŻDA firma transportowa może realnie zaoszczędzić pod warunkiem wdrożenia pakietu elementów zgodnie z KNOW HOW Kancelarii Prawnej Viggen

Generator oszczędności w 3 krokach

KROK #1. Autorska innowacyjna umowa o świadczenie usług wdrożona LEGALNIE (pod opieką KPV)

KROK #2 Rozliczanie umowy na autorskiej aplikacji VTS TACHO – KADRY – PŁACE dostosowanej do ucp

Uwaga: Rozliczenie na konkurencyjnych programach nie wygeneruje oszczędności z ucp, jakie założyliśmy w naszej umowie.

KROK #3. Konsultacja z kadrami celem zamknięcia optymalizacji.

Zobacz jak generujemy oszczędności w ramach naszego specjalnego KREATORA OSZCZĘDNOŚCI VTS!

Screeny z naszego Kalkulatora VTS TACHO – KADRY – PŁACE zawierają informację o realnych oszczędnościach, które wygenerowała jedna z polskich firm transportowych. Jak widać, dla 50 kierowców rocznie możemy wygenerować ponad 1 milion złotych oszczędności!

Dopiero powyższy Pakiet elementów umożliwia realne OSZCZĘDZANIE

Zaufaj naszej WIEDZY I DOŚWIADCZENIU – wybierz Pakiet oszczędnościowy KPV – zadzwoń lub skontaktuj się z nami mailowo

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE z prof. Mariuszem Miąsko – autorem unikatowego rozwiązania, dzięki któremu nasi Klienci posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

tel.: 509-982-577, 12 637-24-57,

e-mail: biuro1@viggen.pl

tel.: 519-140-984,

e-mail.: jak@viggen.pl

Program VTS TACHO – KADRY – PŁACE, jako element naszego Pakietu oszczędnościowego stanowi intuicyjne narzędzie ROZLICZAJĄCE z dodatkowymi funkcjonalnościami OPTYMALIZACYJNYMI, których nie posiadają inne rozwiązania na rynku.

Dlaczego warto wybrać aplikację VTS TACHO – KADRY – PŁACE?

1. pierwsze rozwiązanie ON-LINE na rynku – nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania na swoim komputerze

2. licencja na NIEOGRANICZONĄ liczbę stanowisk – konta można tworzyć samodzielnie – w zależności od potrzeb

3. przyjazny, prosty interfejs – idealny dla początkujących użytkowników

4. możliwość rozliczania kierowców na umowach o pracę oraz umowach cywilnoprawnych.

5. Możliwość rozliczania kierowców do 3,5 t. oraz powyżej 3,5 t.

6. Możliwość rozliczania przewozów objętych Pakietem Mobilności, ale również wyłączonych z uregulowań PM

7. VTS TACHO – KADRY – PŁACE jest najbardziej optymalnym finansowo rozwiązaniem na rynku.

8. VTS Project pozostaje pod opieką merytoryczną Kancelarii Prawnej Viggen – Lidera Usług Prawnych 2023. Dr Mariusz Miąsko oraz Zespół KPV są autorami „wsadu” merytorycznego do aplikacji 

9. program VTS TACHO – KADRY – PŁACE – jako jedyny w Polsce otrzymał rekomendację prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego – wybitnego specjalisty w zakresie prawa pracy, który potwierdził poprawność naszych algorytmów 


10. otrzymaliśmy
nagrodę IBM za najbardziej innowacyjny produkt 

11. naszym celem jest optymalizacja czasu pracy Użytkowników – staramy się zminimalizować ilość „kliknięć” operatorów

12. jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i propozycje naszych Klientów

13. przy odpowiednim ustawieniu parametrów, aplikacja pomaga naszym Klientom wygenerować realne oszczędności – zarówno na umowie cywilno-prawnej jak i umowie o pracę

14. VTS umożliwia tworzenie raportów zbiorczych w Excel

15. w ramach licencji mogą Państwo skorzystać z jedynego na rynku rozwiązania – mobilnej e-urlopówki. Sprawdź –  Instrukcja generowania e-urlopówki w VTS 

16. przez cały okres trwania licencji jesteśmy do Państwa dyspozycji – służymy zarówno wsparciem technicznym jak i merytorycznym.

17. w VTS TACHO – KADRY – PŁACE rozliczysz ulgi zgodnie z nowelizacją ustawy o delegowaniu kierowców

Poznaj Aplikację VTS TACHO – KADRY – PŁACE!

sprawdź o co najczęściej pytają nasi nowi Klienci – – – >

1. Czy aplikacja VTS TACHO – KADRY – PŁACE wyliczy końcową kwotę, którą faktycznie muszę wypłacić kierowcy – w złotówkach?

Tak, taką kwotę można wyliczyć przy pomocy naszego Modułu Wynagrodzeń.

2. Czy aplikacja VTS wylicza wynagrodzenie, które muszę wypłacić delegowanemu kierowcy – w związku z Pakietem Mobilności?

Tak, aplikacja VTS jest dostosowana do uregulowań Pakietu Mobilności.

3. Czy program wylicza ewidencję czasu pracy kierowcy?

Tak, dzięki modułowi ewidencji wygenerują Państwo przejrzysty raport ewidencji czasu pracy kierowcy – zarówno dla umowy o pracę (ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia – nadgodziny, dyżury, godziny nocne, itp.) oraz uproszczoną ewidencję dla umowy cywilnoprawnej.

4. Czy program VTS wylicza delegacje?

Tak, program VTS wylicza delegacje zgodnie z aktualnym stanem prawnym – po zmianach podyktowanych Ustawą o delegowaniu kierowców.

5. Czy program VTS wskazuje naruszenia kierowców?

Tak, VTS generuje raporty naruszeń na podstawie Rozporządzenia 561/2006 WE, Ustawy o Transporcie Drogowym oraz Ustawy o czasie pracy kierowców.

6. W jaki sposób mogę wprowadzić załadunki kierowców aby wyliczyć płace zgodnie z Pakietem Mobilności?

Załadunki i rozładunki można zaimportować przy pomocy prostego pliku xls. (nasze formaty dostosowane są do różnych konfiguracji danych w ramach samego pliku). Dane dotyczące załadunków i rozładunków można wprowadzać również ręcznie. Program sam określa rodzaj przewozu (cross-trade, kabotaż, bilateralny).

7. Potrzebuję skorygować dane dotyczące zaimportowanych załadunków i rozładunków. Czy muszę ponownie importować plik z danymi?

Nie, ponowny import nie jest konieczny. Korekty wybranych załadunków/rozładunków (godzina, data, kraj, typ transportu, delegowanie) można dokonać ręcznie w programie.

8. Czy aplikacja VTS rozlicza transport do 3,5 t?

Tak, aplikacja VTS rozlicza również kierowców w ramach transportu do 3,5 t.

9. W jaki sposób mogę wprowadzić aktywności i kraje przebywania kierowców do 3,5 t., aby prawidłowo ich rozliczyć?

Aktywności oraz kraje przebywania dla takich przejazdów implementowane są przy pomocy specjalnej tabeli xls.

10. Czy przy pomocy aplikacji VTS jestem w stanie rozliczyć również kierowców na umowach cywilnoprawnych?

Tak, zdecydowanie. VTS jest dostosowany do rozliczania wynagrodzeń kierowców na umowach cywilnoprawnych, przy czym w szczególności rekomendujemy Umowę o świadczenie usług kierowania pojazdem, która pomoże wygenerować przedsiębiorstwu realne oszczędności. Dzięki temu rodzajowi umowy polskie firmy transportowe posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

11. Dopiero zaczynam przygodę z transportem i nie posiadam doświadczenia w rozliczaniu kierowców. Czy mogę liczyć na pomoc we wdrożeniu aplikacji?

Tak, jak najbardziej. Każdy Klient VTS przechodzi szkolenie wdrożeniowe. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany prawnik – specjalista w zakresie prawa pracy, który dodatkowo dokonuje ustawień programu. W trakcie trwania licencji mają Państwo możliwość korzystania z helpdesku – pytania można zadawać drogą telefoniczną lub mailową.

12. Potrzebuję wyliczyć wynagrodzenie kierowcy wstecz. W międzyczasie doszło do zmiany stawek płac minimalnych, diet itp. Czy program to uwzględnia?

Tak, istnieje możliwość policzenia wynagrodzenia kierowcy z uwzględnieniem stawek obowiązujących przed zmianami przepisów.

13. Osoba rozliczająca kierowców w mojej firmie przechodzi w tryb pracy zdalnej. Jakie warunki należy spełnić aby mogła pracować na programie VTS?

Aplikacja VTS to idealne rozwiązanie dla osób, które planują pracę zdalną. Również dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla tych, które z różnych względów zdrowotnych nie mogą pracować w trybie stacjonarnym. Jedynym wymogiem jest komputer z dostępem do internetu.

W ramach licencji mają Państwo dostęp do nieograniczonej liczby stanowisk dla osób rozliczających. Konta można multiplikować samodzielnie.

14. Jaka jest skala oszczędności, którą mogę wygenerować korzystając z aplikacji VTS?

Oszczędności dla umowy o pracę, które można wygenerować przy pomocy aplikacji VTS wynikają z odpowiednio ustawionych parametrów w programie. W przypadku umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem, oszczędności wynikają zarówno z parametryzacji programu jak i samej konstrukcji umowy. Średnie oszczędności przy zastosowaniu umowy o świadczenie usług oraz oprogramowania VTS dla 140 kierowców w skali miesiąca wynoszą ok. 110 000 zł, natomiast w skali roku jest to kwota ponad 1 320 000 zł. Skala oszczędności może różnić się w zależności od specyfiki firmy. Generalnie im więcej przewozów bilateralnych realizuje firma, tym oszczędności będą wyższe.

CZY APLIKACJA VTS JEST ODPOWIEDNIA DLA MOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ?

APLIKACJA VTS TO NARZĘDZIE DLA CIEBIE jeśli:

nie chcesz przepłacać za program do rozliczeń,

chcesz ułatwić pracę sobie i osobom rozliczającym,

zależy Ci na czasie,

chcesz wygenerować realne oszczędności w firmie,

chcesz rozliczać kierowców zgodnie z Pakietem Mobilności.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSystemy mocowania ładunków Logistic Technologies
Następny artykułINNOWACYNY SYSTEM MOCOWANIA ŁADUNKÓW LOGISTIC TECHNOLOGIES
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj