Strona główna Aktualności Dnia Zezwolenia na pracę cudzoziemca – uproszczona procedura

Zezwolenia na pracę cudzoziemca – uproszczona procedura

967
0
No Ratings Information Message

Z dniem 1 lipca weszło w życie rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Zezwolenia na pracę cudzoziemca – uproszczona procedura

Wykaz zawodów określony został w załączniku do rozporządzenia. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej „uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy)”. Nowe przepisy będą mieć zastosowanie także do wcześniej wszczętych i niezakończonych postępować prowadzonych przez wojewodów w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Nowe zmiany oznaczają:

  • „dla pracodawców – skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy we wskazanych zawodach o 14 lub 21 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,
  •   dla wojewodów – odciążenie od konieczności prowadzenia w toku postępowań działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty,
  •   dla starostów i powiatowych urzędów pracy – zmniejszenie obciążenia zadaniami w zakresie wydawania informacji starosty i możliwość wykorzystania kadr do innych zadań związanych z  dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy,
  •  dla cudzoziemców – krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca” – czytamy na www.mpips.gov.pl.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułUmowa na kolejny odcinek Via Baltica – podpisana
Następny artykułPrzerwa techniczna w viaTOLL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj