Strona główna Aktualności Dnia 27 sierpnia – światowy Dzień TIR-a

27 sierpnia – światowy Dzień TIR-a

192
UDOSTĘPNIJ
A white truck on highway - delivery concept

27 sierpnia, wydawałoby się dzień jak co dzień. Jest jednak pewna grupa ludzi, dla których wielotonowy pojazd przemierzający tysiące kilometrów jest czymś wyjątkowym. Dziś obchodzimy światowy dzień TIR-a.

 

Skąd nazwa?


Przypominamy, że nazwa TIR pochodzi od skrótu fr. nazwy Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy, która oznacza międzynarodową konwencję celną z 14 listopada 1975 (z późniejszymi zmianami), dotyczącą przewozu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalającą uprościć procedury na przejściach granicznych i w urzędach celnych, celem większej skuteczności przewozów drogowych.

W myśl tej konwencji, samochód ciężarowy poruszający się na karnecie TIR wyjeżdżający z jednego państwa jest sprawdzany i plombowany na przejściach granicznych albo w dowolnym Urzędzie Celnym zlokalizowanym w środku kraju wywozu towaru, a zostaje odplombowany i skontrolowany dopiero w państwie docelowym, natomiast wszystkie granice krajów tranzytowych mija z formalnościami ograniczonymi do minimum. 

Przepisy TIR zaczęto stosować tuż po skończeniu II wojny światowej (pierwsze porozumienie w tej sprawie zawarto w 1959 roku), a należy do niej kilkadziesiąt krajów: wszystkie w Europie, a także większość państw, które utrzymują dość dużą liczbę samochodów ciężarowych w ruchu międzynarodowym (między innymi Turcja, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, czy Iran). Samochód ciężarowy przewożący towar pod osłoną karnetu TIR opatrzony powinien być niebieską tabliczką z białym literowym skrótem TIR.

 
Zestaw doskonały: TIR i jego kierowca


Należy pamiętać, że TIR nie istniałby bez kierowcy. By prowadzić tak duże pojazdy musi być on w pełni zdrowy psy­chicznie i fizy­cznie. Jego praca bowiem związana jest z długim przebywaniem w jed­nej pozy­cji i ciągłym skupi­e­niem na drodze. Powinien być także opanowany, odporny na stres i posi­adać doskon­ały refleks. Kierowca dodatkowo musi mieć na uwadze konieczne przerwy na odpoczynek oraz bez­pieczeństwo swoje i innych. Pod­stawą w tym zawodzie jest dobra zna­jo­mość pol­s­kich przepisów ruchu dro­gowego i prawa obowiązującego w kraju kursowania.

 

Źródło: etransport.pl

AUDYTYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ