Strona główna Informacje prawne 40 tys. zł kary dla załadowców od 1 stycznia 2012 roku

40 tys. zł kary dla załadowców od 1 stycznia 2012 roku

134
UDOSTĘPNIJ

 

 

 

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

od 1 stycznia 2012 roku organizatorzy transportu będą otrzymywali do 40 tys zł kar, jeśli mieli wpływ lub godzili się na powstanie naruszenia u przewoźnika. Kto dokładnie zapłaci tę karę oraz za co?

Kto zapłaci tę karę?

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art 92a ust.3 i 7 karę 40 tys zł będzie można nałożyć na podmioty wykonujące (tak zwane) „inne czynności związane z przewozem drogowym”. Jakie to są podmioty?

a) spedytor,

b) nadawca,

c) odbiorca,

d) załadowca,

e) organizator wycieczki,

f) organizator transportu,

g) operator publicznego transportu zbiorowego (o którym mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym),

h)….także inne podmioty, które przyczyniły się do powstanie nieprawidłowości.

Skąd wiadomo, że karę można nałożyć także na inne podmioty o których napisałem w literze h)?

Otóż ustawodawca określił że: „przepisy (…) stosuje się do podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, w szczególności do:”

W szczególności pełni funkcję: „między innymi”…tak więc katalog podmiotów, na które będzie ITD mogła nałożyć karę jest otwarty.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 
SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy