Strona główna Aktualności GITD i PIP Prezydent Nowego Sącza proponuje przewoźnikom uczestnictwo w negocjacjach dotyczących obniżenia stawki za...

Prezydent Nowego Sącza proponuje przewoźnikom uczestnictwo w negocjacjach dotyczących obniżenia stawki za korzystanie z dworca

911
No Ratings Information Message

 Na spotkaniu Prezesa Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” i Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka Mariusza Miąsko z Prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem ze strony Prezydenta padła propozycja aby w negocjacjach na temat ustalenia stawki za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego udział brali także przedstawiciele Stowarzyszenia transportowego. „Jest to bardzo cenna inicjatywa Prezydenta Nowaka z której postanowiłem skorzystać” – mówi Prezes Mariusz Miąsko. „Stanowisko Prezydenta Nowaka może okazać się bardzo cenną inicjatywą stanowiącą precedens na skalę ogólnokrajową i wzór do naśladowania dla innych urzędów” – twierdzi dalej prezes stowarzyszenia „Najlepsza Droga”.

 

Modlnica, dnia 24 października 2012 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica
w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku
Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków
oraz
Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych
„Ziemia Sądecka”
ul. I Brygady 20/49 33-300 Nowy Sącz

 

 

Pan Prezydent
Ryszard Nowak
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Szanowny Panie Prezydencie!

Bardzo dziękuję za owocne spotkanie przeprowadzone w miłej konstruktywnej atmosferze.

W czasie naszej rozmowy w dniu 22 października 2012 roku zaproponował Pan Prezydent by nasze Stowarzyszenie włączyło się w proces toczących się negocjacji pomiędzy Gminą Nowy Sącz a krakowską spółką RDA /przedmiotem obligatoryjnych z mocy prawa negocjacji jest wysokość stawek pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Nowym Sączu spółkę RDA w trybie art 15 ust 1 pkt. 5 i 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym/.
Uważamy, że Pana propozycja jest bardzo cenna i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków naszego Stowarzyszenia.
Ponieważ jednak w świetle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie jesteśmy stroną tych negocjacji, proponujemy nasz udział w roli eksperta zaproszonego przez gminę Nowy Sącz. Nasze Stowarzyszenie chce i może wystąpić w roli strony wspomagającej gminę Nowy Sącz.
Stowarzyszenie będzie reprezentowała moja osoba. Założyłem i od kilku lat prowadzę firmę Kancelaria Prawna Viggen s.c. dokonującą prawnej obsługi firm transportowych oraz samorządów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Wykonuję także opracowania i wdrożenia nowatorskich programów planów transportowych (w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Od 7 lat wdrożyłem w przedsiębiorstwach transportowych kilkaset procedur naprawczych – tzw.: „audyty prawne” (też mojego autorstwa). Równocześnie jestem prezesem dwóch stowarzyszeń reprezentujących ludzi transportu. By dalej nie ciągnąć tej wyliczanki dodam na koniec, że posiadam kompetentny zespół prawników – by wystąpić w roli eksperta z uwagi na znajomość systemu prawnego i praktyki działania firm transportowych oraz organizacji rynku transportowego.
Stowarzyszenia które reprezentuję są naturalnym sojusznikiem gmin /jednostek samorządu terytorialnego/ w ich obowiązkowych negocjacjach z operatorami dworców autobusowych którymi są komercyjne spółki. Gmina jako (z mocy prawa) organizator publicznego transportu zbiorowego jest zainteresowana w możliwie pełnej i akceptowalnej przez swych mieszkańców realizacji tego swojego zadania własnego.
Z kolei przewoźnicy, członkowie naszych Stowarzyszeń są żywotnie zainteresowani rentownością swoich firm i ich utrzymaniem się na tym rynku usług.
Tak więc potencjalnie mamy tutaj do czynienia z wzajemnym, wspomaganiem się w swoich zamiarach i potrzebach.
Proszę o pozytywną i szybką odpowiedź.

 

Mariusz Miąsko

Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”
Prezes Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka”

ZOBACZ CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA TWOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ!

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.