Strona główna Aktualności Dnia Aktualne obostrzenia dla transportu – stan na 23 lutego 2021 r.

Aktualne obostrzenia dla transportu – stan na 23 lutego 2021 r.

4081
0
5/5 (1)

Aktualizacja na dzień 23 lutego 2021 r.

ZMIANY:

22.02.2021

NIEMCY – w dn. 19.02.2021 r. w godzinach wieczornych Niemcy zaktualizowały swoje obszary ryzyka – Hiszpania oraz Litwa trafiły z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (kolor pomarańczowy w naszym opracowaniu) do strefy podwyższonego ryzyka (kolor zielony w naszym opracowaniu). Nowe wytyczne obowiązują od 21.02.2021 r. 

22.02.2021

CZECHY – obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95 itp.

17.02.2021

BELGIA – zmiana – formularze

17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test

Nowe obostrzenia wprowadzone przez Niemcy spowodowały znaczne opóźnienia w oczekiwaniu na przejściach granicznych – nie tylko niemieckich, ale również włosko-austriackich.

Generalnie przyjazd do Austrii z obszarów podwyższonego ryzyka (m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Włoch oraz Polski) dla kierowców podróżujących w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu możliwy jest na razie bez ograniczeń – nie ma potrzeby przechodzenia kwarantanny oraz przedstawiania zaświadczenia lekarskiego lub testu na obecność SARS-CoV-2, jednak UWAGA – kierowcy podróżujący w tranzycie przez Austrię mogą przekroczyć granicę, o ile spełnią warunki umożliwiające wyjazd z Austrii do kolejnego kraju.

W związku z tym, że Tyrol został uznany za region o szczególnie wysokim ryzyku infekcji z uwagi na występowanie mutacji koronawirusa, już na przejściu granicznym Brenner (IT – Tyrol AT) kierowcy transportu towarowego oraz pasażerskiego, którzy planują przejazd do Niemiec, zobowiązani są do spełnienia warunków wskazanych na stronie Ambasady RP w Berlinie (rejestracja + test). Zrobienie testu jest utrudnione, gdyż Włosi tworzą dopiero bazę „hotspotów” do testowania. Punkty przy autostradach obsługują bezpłatnie, jednak są bardzo obciążone. W innych placówkach test kosztuje zazwyczaj ok. 20 EUR.

Osoby podróżujące prywatnie w ogóle nie są wpuszczane przez tę granicę.

Na granicy Travis (IT – Karyntia AT) kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego, którzy planują podróż przykładowo do Czech, mogą wjeżdżać do Austrii bez ograniczeń.

Sytuacja na wielu przejściach granicznych jest bardzo trudna. Na chwilę obecną (17.02 godz. 13:45) zakorkowane jest m.in. przejście graniczne Rozvadov (Czechy-Niemcy), kierowcy stoją tam od wielu godzin, są problemy z dostępem do żywności i sanitariatów.

UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk Brytanii (zapewne kierowcy już go wożą, ale proszę koniecznie zweryfikować)

Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

(należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz znajduje się na ostatniej stronie pobranego dokumentu)

AUSTRIA

AKTUALIZACJA 17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test (więcej info na początku opracowania)

– Polska znajduje się na liście krajów podwyższonego ryzyka

– w przypadku transportu drogowego i pasażerskiego wjazd do Austrii z państw podwyższonego ryzyka (w tym również z Polski) możliwy jest bez ograniczeń, czyli bez obowiązku odbycia kwarantanny oraz bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz bez rejestracji. Przepisy nie uległy zmianie w związku z mutacją koronawirusa.

– Okoliczność podróżowania powinna być uwiarygodniona podczas ewentualnej kontroli przez okazanie dokumentów, takich jak rachunki czy roczna winieta. Ostateczną decyzję o tym, czy przyjazd do Austrii został uwiarygodniony będzie podejmował organ kontrolujący.

Przejścia graniczne z Czechami i Słowacją

– Od 14 stycznia 2021 roku przekroczenie granicy austriacko-czeskiej i austriacko-słowackiej jest możliwe tylko na określonych przejściach granicznych.

Wykaz przejść austriacko-czeskich:

1. Drasenhoven – Mikulov

2. Frates – Slavonice

3. Gmünd-Böhmzeil – České Velenice

4. Gmünd-Nagelberg – Halámky

5. Grametten – Nová Bystřice

6. Hohenau – Břeclav

7. Kleinhaugsdorf – Hatě

8. Laa/Thaya – Hevlín

9. Oberthürnau – Vratěnín

10. Reintal – Poštorná

11. Retz – Satov

12. Retz – Znojmo

13. Schöneben – Zadní Zvonková

14. Summerau – Horní Dvořiště

15. Weigetschlag – Studánky

16. Wullowitz – Dolní Dvořiště

Wykaz przejść austriacko-słowackich:

1. Anlagestelle Wien Donaukanal

2. Berg – Bratislava – Petržalka

3. Hohenau – Moravský Svätý Ján

4. Kittsee – Bratislava-Jarovce

5. Kittsee – Jarovce (autostrada)

6. Kittsee – Jarovce (droga związkowa)

7. Marchegg – Devínska Nová Ves

8. Wien – Praterkai

CHECKLISTA KIEROWCY – AUSTRIA

 • druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)
 • zgłoszenie delegowania – ZKO3-T
 • umowa o pracę w języku angielskim lub niemieckim
 • zaświadczenie A1
 • dokumenty potwierdzające otrzymywanie wynagrodzenia w języku angielskim lub niemieckim
 • dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

MASECZKI

– w Austrii od 25.01 2021 r. obowiązuje używanie maseczek filtrujących FFP2 w miejscach publicznych (m. in. sklepy, komunikacja miejska, stacje benzynowe) – maski przeznaczone są do użytku wielokrotnego, jednak nie należy ich prać;

– maski można zakupić w supermarketach, sprzedawane są w przystępnych cenach;

– zamiast maski FFP2 można korzystać z maski oddechowej z filtrem oraz masek chirurgicznych (OP-Maske, Typ I, II oraz IIR).

BELGIA

AKTUALIZACJA 17.02.2021 – formularze

W całym kraju obowiązuje godzina policyjna między godz. 00:00 a godz. 5:00

Od dnia 28 stycznia 2021 każdy kierowca, który wjedzie na terytorium Belgii, musi być wyposażony w odpowiedni formularz. Jest to zmiana, która wprowadzona została 27 stycznia 2021 i obowiązywać będzie co najmniej do 1 marca 2021r.

Formularz ten ma celu potwierdzenie, że dana osoba będzie wykonywać pracę na terytorium Belgii. Ma to wyeliminować możliwość przekraczania belgijskiej granicy w celach turystycznych lub w celach prywatnych, które obecnie są zabronione.

Kierowca musi posiadać formularz w formie wydrukowanej, nie ma możliwości jego elektronicznego wypełnienia. Formularz w języku angielskim, dostępny jest w niniejszym linku – https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_EN_Goedgekeurd_Blanco.pdf

W formularzu należy zaznaczyć kratkę „regularne podróże”, a następnie opcję, że wyjazd odbywa się w celach zawodowych.

Uwaga – zmiana od 13.02.2021 nie ma konieczności posiadania w.w. formularza, pod warunkiem posiadania przez kierowcę aktualnych dokumentów przewozowych oraz jeśli pobyt w Belgii nie przekroczy 48 godzin.

Jeśli pobyt jest dłuższy, należy zarejestrować kierowcę na stronie https://travel.info-coronavirus.be/

CZECHY

AKTUALIZACJA 22.02.2021

– Czechy wprowadziły obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95, masek wykonanych z nanowłókien lub dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych w sklepach i środkach komunikacji miejskiej (w nocy z 22 na 23.02. 2021 r.)

AKTUALIZACJA 17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test (więcej info na początku opracowania)

– 5 października w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy, a od 18 grudnia przywrócono ograniczenie dotyczące swobodnego przemieszczania się osób

– Polska znajduje się na liście krajów wysokiego ryzyka

– MSZ informuje, że pracownicy transportu międzynarodowego zostali zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19 pod warunkiem wypełnienia odpowiedniego formularza – certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego (do pobrania poniżej)

– Od piątku, 5.02.2021 r. obowiązują nowe wytyczne związane z wjazdem do Czech. Umożliwiono jedynie przyjazdy, które są niezbędne – kategorycznie zakazano podróży w celach turystycznych. Nie wprowadzono nowych obostrzeń dla kierowców w transporcie międzynarodowym, jednak należy mieć na uwadze, że zabronione jest przewożenie w kabinie pojazdu osób trzecich, które nie są związane z wykonywaniem transportu. Wszystkie takie przypadki mają być szczegółowo weryfikowane przez osoby kontrolujące.

PUNKTY WYMAZOWE NA TERYTORIUM REP. CZESKIEJ:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

CHECKLISTA KIEROWCY – CZECHY

nazwa dokumentu, który należy pobrać – Vzor potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (CZ / EN)

 • druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)
 • umowa o pracę w języku czeskim
 • zaświadczenie A1
 • dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

FRANCJA

– na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna od 18:00 do 6:00

poza godziną policyjną nie ma ograniczeń w przemieszczaniu się po Francji.

– dodatkowo, od 24 stycznia 2021 r. każda osoba, która ukończyła 11 rok życia i podróżuje do Francji samolotem lub promem z terenu UE (w tym Polski), a także Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Saint-Martin, Szwajcarii oraz Watykanu jest zobowiązana do przedstawienia przewoźnikowi negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży.

– kierowcy pojazdów ciężarowych podróżujący promem z Irlandii mogą w drodze wyjątku okazać negatywny wynik testu antygenowego wykrywającego białko N SARS-Co-V-2.

– obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu NIE DOTYCZY osób podróżujących drogą lądową, w tym kierowców pojazdów ciężarowych. Nie ma również obowiązku przechodzenia kwarantanny.

WJAZD DO FRANCJI Z WIELKIEJ BRYTANII

warunkiem przekroczenia granicy osób od ukończenia 11 roku życia jest przedstawienie negatywnego testu PCR. Wyjątkiem są kierowcy pojazdów zapewniających międzynarodowy transport towarów, którzy mogą okazać wynik testu genetycznego wrażliwego na wariant VUI-2020-12-01. Władze brytyjskie uruchomiły tymczasowe punkty wykonywania testów w pobliżu przepraw do Francji.

Na autostradzie A26 w kierunku Calais i Dunkierki kierowcy samochodów ciężarowych mogą skorzystać z darmowych testów na obecność COVID-19.

Przypominamy, że kierowcy powinni mieć przy sobie:

 • środki ochrony osobistej (dla własnego bezpieczeństwa – maseczki, rękawice gumowe, płyn do dezynfekcji)
 • specjalny certyfikat podróży do pobrania na stronie (dla osób samozatrudnionych)*

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

*certyfikat związany z wprowadzeniem godziny policyjnej – specjalne świadectwo podróży nie jest konieczne w ciągu dnia i do podróżowania między regionami, jednak obowiązuje w czasie godziny policyjnej od 18:00 do 6:00.

Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowoduje:

– pierwsza sankcja: kara w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu);

– w przypadku powtórnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu);

– po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.

 • dowód podróży służbowej do pobrania na stronie

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

MASECZKI

– dekret zakazujący noszenia maseczek bawełnianych w miejscach publicznych został wydany 22 stycznia 2021;

– zalecane maseczki: FFP2, chirurgiczne oraz materiałowe – ale tylko te zgodne ze standardami kategorii 1

– dekret spotkał się z krytyką Francuskiej Akademii Medycznej, której przedstawiciele twierdzą, że prawidłowo założona, zwykła maseczka bawełniana zapewnia wystarczającą ochronę.

ŁOTWA

– od 12 października 2020 r. uruchomiono specjalną platformę oraz formularz, który należy wypełnić on-line przed każdym wjazdem na teren Łotwy (dotyczy również tranzytu).

Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie COVIDpass. https://covidpass.lv/ Formalności należy dopełnić w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy Republiki Łotewskiej. Po rejestracji zostaje wygenerowany kod QR, który należy zachować i okazać na żądanie straży granicznej.

Dane osobowe usuwane są z systemu automatycznie po 30 dniach od przesłania formularza. Za brak zgłoszenia przewidziano karę administracyjną w wysokości od 10 do 2000 EUR.

Do rejestracji zobowiązani są również kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów i osób, jednak w ich przypadku wystarczające jest zgłoszenie raz na 30 dni. W tym przypadku należy również okazać dokument potwierdzający zatrudnienie. Kierowcy w ramach transportu międzynarodowego nadal zwolnieni są z testów oraz kwarantanny.

Ambasada w Rydze poinformowała, że w dniach od 11 do 25 lutego 2021 r. wjazd na Łotwę będzie zabroniony, jeśli nie ma ku niemu istotnego powodu (praca, obowiązki służbowe, szkolenie, studia, połączenie rodziny, usługi medyczne, tranzyt, towarzyszenie małoletnim, powrót na stałe lub udział w pogrzebie). Na czas nieokreślony zawieszono ponadto międzynarodowe przewozy pasażerskie między Łotwą a Wielką Brytanią, Irlandią i Portugalią.

NIEMCY

AKTUALIZACJA 22.02.2021

– w dn. 19.02.2021 r. w godzinach wieczornych Niemcy zaktualizowały swoje obszary ryzyka – Hiszpania oraz Litwa trafiły z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (kolor pomarańczowy w naszym opracowaniu) do strefy podwyższonego ryzyka (kolor zielony w naszym opracowaniu). Nowe wytyczne obowiązują od 21.02.2021

AKTUALIZACJA 17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test (więcej info na początku opracowania)

Instytut Roberta Kocha opublikował aktualną listę obszarów ryzyka w ramach której wyróżniono nowe regiony i kraje o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów (mutacji) wirusa SARS-CoV-2:

zmiana weszła w życie od niedzieli, 14 lutego 2021 r. od godz 0:00 i obejmuje następujące kraje/regiony:

– Słowacja

– Czechy

– Austria – kraj związkowy Tyrol (z wyjątkiem okręgu politycznego Lienz (Tyrol Wschodni), gminy Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp i Eben am Achensee).

Przypomnijmy, że w przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku mutacji – istnieje konieczność zgłoszenia wjazdu oraz okazania testu – również w przypadku tranzytu!

Zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego, który dostępny jest pod linkiem – https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację –

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

Na przejściach granicznych planowane są wzmożone kontrole.

W związku z powyższym zalecamy nie jeździć do Niemiec przez Czechy oraz Tyrol (jeśli jest taka możliwość)

————————————————————————————————————————

– w niektórych przypadkach konieczne jest okazanie negatywnego testu oraz zgłoszenie wjazdu (również przez kierowców).

– należy zwrócić uwagę na obszar z którego podróżuje kierowca – wyszczególniono ich 3 rodzaje:

obszar podwyższonego ryzyka – brak konieczności zgłoszenia wjazdu oraz okazywania testu

obszar o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia – brak konieczności okazywania testu (przy pobycie do 72 h), konieczność zgłoszenia wjazdu;

obszar o szczególnie wysokim ryzyku mutacjikonieczność zgłoszenia wjazdu oraz okazania testu

Zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego, który dostępny jest pod linkiem – https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

Aktualna lista poszczególnych obszarów dostępna jest pod linkiem:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=5B6E3B89F3BE996BC6941A9B432DE928.internet052?nn=2444038

Na chwilę obecną (23.02.2021 r.) lista poszczególnych obszarów europejskich przedstawia się następująco:

1. obszary, gdzie występuje wysokie ryzyko mutacji wirusa:

– Portugalia (od 27 stycznia 2021 r.)

– Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (od 13 stycznia 2021 r.)

– Irlandia (od 13 stycznia 2021 r.).

– Słowacja

– Czechy

– Austria – kraj związkowy Tyrol (z wyjątkiem okręgu politycznego Lienz (Tyrol Wschodni), gminy Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp i Eben am Achensee).

2. obszary o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania:

– Albania;

– Andora;

– Bośnia i Hercegowina;

– Estonia;

– Kosowo;

– Łotwa;

– Czarnogóra;

– Macedonia Północna;

– Serbia;

– Słowenia;

3. obszary podwyższonego ryzyka:

– Armenia (od 15 czerwca 2020)

– Białoruś (od 15 czerwca 2020)

– Belgia (od 30 września 2020)

– Bułgaria (od 1 listopada 2020)

– Dania – cały kraj (od 8 listopada 2020); Wyłączone są Wyspy Owcze i Grenlandia, a także region Midtjylland

– Finlandia – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące regiony:

Uusimaa (obejmuje to również miasto Helsinki) (od 22 listopada 2020 r.)

Varsinais-Suomi (od 20 grudnia 2020)

Finlandia Środkowa (od 14 lutego 2021)

Österbotten (od 14 lutego 2021)

– Francja kontynentalna ogółem (od 9 stycznia 2021 r.)

– Grecja – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące regiony:

Macedonia Środkowa (od 8 listopada 2020)

Attyka (od 7 lutego 2021)

Grecja Środkowa (od 7 lutego 2021)

Grecja Zachodnia (od 14 lutego 2021)

– Włochy (od 8 listopada)

– Chorwacja (od 1 listopada 2020)

– Liechtenstein (od 24 października 2020)

– Luksemburg (14 lipca 2020 – 20 sierpnia 2020 i od 25 września)

– Malta (od 17 października 2020)

– Mołdawia, Republika (od 15 czerwca 2020)

– Monako (od 1 listopada 2020)

– Holandia – (od 17 października 2020)

– Norwegia – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące prowincje:

Oslo (od 8 listopada 2020)

Viken (od 15 listopada 2020)

– Austria – cały kraj z wyjątkiem gmin Jungholz i Mittelberg / Kleinwalsertal (od 1 listopada 2020)

– Polska (od 24 października 2020)

– Rumunia (od 7 października 2020)

– Federacja Rosyjska (od 15 czerwca 2020)

– San Marino (od 1 listopada 2020)

– Szwecja (od 15 listopada 2020)

– Szwajcaria (od 24 października 2020)

– Ukraina (od 15 czerwca 2020)

– Węgry (od 1 listopada 2020)

– Watykan (od 1 listopada 2020)

– Cypr (od 1 listopada 2020 r.)

– Litwa (od 21 lutego 2021; obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 do 20 lutego 2021)

– Hiszpania – cały kraj Hiszpanii, w tym Wyspy Kanaryjskie i Baleary (od 21 lutego 2021; obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 do 20 lutego 2021)

Obszary, które były obszarami ryzyka w dowolnym momencie w ciągu ostatnich 10 dni, ale obecnie NIE są:

– Dania – Region Midtjylland

– Grecja – regiony zachodniej Macedonii i Tesalii

Jeżeli kierowca przejeżdża jedynie tranzytem przez terytorium Niemiec i w ciągu ostatnich 10 dni znajdował się na obszarze o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania, nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia. W przypadku tranzytu jest ono konieczne, jeżeli przebywało się na obszarze o wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Sytuacja w poszczególnych landach nieustannie się zmienia. Przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia w niemieckich regionach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

MASECZKI

– nowe zasady obowiązują od 25. stycznia 2021 r.;

– każdy kraj związkowy określił szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju maseczek. Poniżej tabela przedstawiająca maseczki akceptowalne w poszczególnych landach:

FFP2

KN95/N95

OP

MASECZKA CHIRURGICZNA

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Berlin

KN95

Brandemburgia

Brema

Hamburg

Hesja

Maklemburgia-Pomorze Przednie

Dolna Saksonia

Nadrenia Północna-Westfalia

Nadrenia-Palatynat

Saara

Saksonia

Saksonia-Anhalt

Szelzwik-Holsztyn

Turyngia*

* od 26 stycznia 2021 r. /nie określono rodzaju maseczki/

– za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty w wysokości od 250 do 500 euro w zależności od landu;

– maseczek nie należy zakładać w pojeździe (z uwagi na trudniejszą identyfikację kierowcy w razie złamania przepisów).

HISZPANIA

W Hiszpanii od godziny 23:00 do godziny 6:00 wprowadzona została godzina policyjna. Nie dotyczy ona jednak osób, które wykonują obowiązki zawodowe. Nie przewidziane zostały tutaj żadne formularze, które dokumentowałyby powyższe. Zaleca się jednak, aby kierowca miał przy sobie dokumenty przewozowe, aby w razie kontroli móc je okazać.

HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

godzina policyjna została przedłużona do 2.03.2021 r.

– od 23.01.2021 r. wstrzymuje się ruch promowy z Wielkiej Brytanii.

– w godzinach 21:00-4:30 zakazuje się między innymi przebywania poza domem (nie dotyczy ogrodów i balkonów), przemieszczania się prywatnym samochodem, komunikacją publiczną, a także korzystania z taksówek. Zakaz NIE DOTYCZY m.in. pracowników (również kierowców), którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe.

– w przypadku podróży służbowej konieczne jest okazanie wypełnionego formularza Werkgeversverklaring avondklok (do pobrania poniżej). Dokument można okazać w wersji cyfrowej. Brak formularza może skutkować karą w wysokości 95 EUR.

– Dodatkowo należy okazać formularz „deklaracji własnej”. Strona holenderska informuje wyraźnie o dwóch dokumentach: „Jeśli w czasie godziny policyjnej musisz przebywać na zewnątrz w ramach wykonywania pracy, będziesz potrzebować formularza deklaracji własnej (#2) oraz oświadczenia pracodawcy (#1) Oświadczenie zostaje wydane pracownikom przez pracodawcę. Osoby wykonujące pracę na własny rachunek wypełniają oświadczenie samodzielnie.”

– pojawiają się głosy, że kierowcy którzy przebywają już w delegacji mogą okazać jedynie CMR. Mimo wszystko sugerujemy aby przekazać kierowcom (przynajmniej w formie cyfrowej) oba dokumenty.

– istnieje obowiązek okazania negatywnego testu antygenowego przeprawiających się promem pracowników branży transportowej, którzy zwolnieni są z konieczności okazania negatywnego wyniku testu PCR i rekomendacji odbycia kwarantanny (w przypadku podróży promem z Irlandii i RPA – promy z Wlk. Brytanii wstrzymane)

– w terminalach promowych nie można wykonać szybkiego testu na covid-19. Kierowcy ciężarówek mogą wykonać test bezpłatnie do 24 h przed wjazdem na prom.

CHECKLISTA KIEROWCY – HOLANDIA

PORTUGALIA

Kierowcy mogą bez przeszkód poruszać się po terytorium całej Portugalii. Muszą być oni jednak wyposażeni w oświadczenie, sporządzone w języku portugalskim, które podpisane jest przez pracodawcę. W oświadczeniu tym, zawarta jest informacja o wykonywaniu czynności zawodowych

SŁOWACJA

– kierowcy transportu towarowego oraz kierowcy autobusów wjeżdżający na terytorium Słowacji zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19

– na Słowacji istnieje możliwość wykonania bezpłatnego, szybkiego testu antygenowego dla wszystkich chętnych (również polskich obywateli). Wystarczy dowód osobisty. Na wynik należy poczekać około 15-20 min. Wykaz miejsc dostępny na stronie: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

(druga tabelka).

– należy mieć na uwadze, że Słowacja bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii pandemii – przeprowadzane są akcje ogólnopowierzchniowego testowania – w tych dniach mogą pojawić się wzmożone kontrole reżimu sanitarnego. Słowacy kładą nacisk na przestrzeganie środków epidemiologicznych, które zostały wprowadzone przez Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej – rękawiczki, dystans, dezynfekcja, maseczka)

– AKTUALIZACJA 15.02.2021

Słowacja po raz kolejny zaostrza restrykcje w związku z pandemią. Od poniedziałku, 15.02.2021 r. od godz. 5:00 rano zamknięte zostały następujące przejścia graniczne:

– Radoszyce-Palota

– Ożenna-Nižná Polianka

– Muszynka-Kurov

– Leluchów-Čirč

– Szczawnica-Lesnica

– Niedzica-Lysá nad Dunajcom

– Łysa Polana-Tatranská Javorina

– Chochołów-Suchá Hora

– Winiarczykówka-Bobrov

– Ujsoły-Novot’

Słowacja zamknęła również mniejsze przejścia graniczne z Austrią, Czechami oraz Węgrami.

Do godz. 6.00 w dniu 17 lutego 2021 roku obywatele polscy, którzy wjeżdżają na terytorium Słowacji zobligowani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego niż 72 h) lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Po tym terminie osoby wjeżdżające do Słowacji podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica. Z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów (…) przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Kontrole graniczne nie zostają przywrócone, gdyż o takich decyzjach Słowacy musieliby poinformować Komisję Europejską. Stan nadzwyczajny potrwa co najmniej do 19 marca 2021 r.

CHECKLISTA KIEROWCY – SŁOWACJA

 • druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)
 • zaświadczenie A1
 • dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

SZWAJCARIA

Od 8 lutego 2021 r. obowiązują nowe zasady wjazdu do Szwajcarii. Osoby podróżujące samolotem muszą przed wejściem na pokład okazać negatywny test PCR, natomiast wszyscy podróżujący komunikacją zbiorową zobligowani są do przekazania władzom swoich danych kontaktowych.

Polska nie znajduje się aktualnie na szwajcarskiej liście państw wysokiego ryzyka, zatem nie ma konieczności poddawania się kwarantannie po przyjeździe, o ile podróżujący nie przebywał w ciągu ostatnich 10 dni na terenie państw z czerwonej strefy. Lista państw i regionów wysokiego ryzyka jest ustalana przez Federalny Urząd ds. Zdrowia i stale aktualizowana.

Obowiązująca od 1 lutego 2021 r. lista obejmuje m.in. Andorę, Cypr, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Izrael, Litwę, Łotwę, Maltę, Monako, Portugalię, San Marino, Słowację, Słowenię, Szwecję i Wielką Brytanię.

Na listę wpisano również regiony sąsiadujące ze Szwajcarią:

Niemcy: Saksonia i Turyngia

Francja: Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Włochy: Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska oraz Wenecja Euganejska

Austria: Salzburg

Od 8 lutego każdy podróżny, który przekracza granicę Szwajcarii (niezależnie, czy przebywał w strefie czerwonej, czy zielonej), jest zobowiązany do okazania negatywnego testu PCR (w przypadku podróży samolotem – nie starszy niż 72 godziny) oraz rejestracji za pomocą elektronicznego formularza lub wypełnienia ankiety (w przypadku podróży komunikacją zbiorową – udostępniane przez przewoźnika).

Z kwarantanny oraz obowiązkowych testów zwolnione są m.in.:

osoby w podróży służbowej i których podróży nie można odłożyć;

osoby które w ramach swojej działalności zawodowej przewożą osoby lub towary przez granicę;

osoby podróżujące z ważnych powodów zdrowotnych, których podróży nie można odłożyć;

osoby podróżujące tranzytem, które pozostawały maksymalnie 24 godziny w państwie lub regionie objętym wysokim ryzykiem zakażenia.

WĘGRY

– węgierskie rozporządzenia dotyczące ograniczeń w przekraczaniu granic w związku z pandemią NIE DOTYCZĄ przekraczania granicy w ruchu towarowym.

PODRÓŻ BIZNESOWA I W CELACH GOSPODARCZYCH

Cudzoziemiec przyjeżdżający na Węgry w związku z działalnością biznesową lub gospodarczą mogący potwierdzić faktyczne okoliczności przy wjeździe, może wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń.

Za podróż biznesową lub w celu gospodarczym można uznać działalność gospodarczą podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu prawnego prowadzoną w celu uzyskania zysku lub dochodu itp.

Jeśli w trakcie wjazdu na Węgry cudzoziemca powstaną wątpliwości związane z potwierdzeniem wiarogodności ww. uzasadnienia, będą go obowiązywać postanowienia zgodne z § 5 -7 (nie zostanie wpuszczony; może wystąpić o pozwolenie, które wiąże się z odbyciem kwarantanny).

Wzór poświadczenia celu podróży biznesowej:

http://www.police.hu/sites/default/files/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

Bez ograniczeń może wjechać na terytorium Węgier osoba pełniąca funkcje kierowniczą lub pracownik firmy – podmiotu powiązanego. Służbowy cel podróży należy udowodnić.

WIELKA BRYTANIA

– kierowcy w ramach transportu międzynarodowego rzeczy zwolnieni są z kwarantanny oraz testów na koronawirusa. Ponadto kierowcy wykonujący transport międzynarodowy rzeczy zwolnieni są z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu wykonanego do 72 godzin przed przybyciem (od 18 stycznia od godz. 4:00 rano wszyscy inni podróżni przyjeżdżający do Anglii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu).

Obowiązki kierowcy pojazdu ciężarowego:

– przed podróżą do Wielkiej Brytanii należy wypełnić formularz lokalizacji pasażerów https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

– nie trzeba przedstawiać negatywnego wyniku testu na Covid-19

– nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

– należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

Obowiązki kierowcy autokaru/autobusu:

– wypełnienie formularza lokalizacji pasażerów przed podróżą do Wielkiej Brytanii, jeśli podróż będzie odbywała się w tej części pojazdu, która jest dostępna dla każdego pasażera na dowolnym etapie podróży https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

– przed podróżą do Wielkiej Brytanii należy wykonać test na koronawirusa .

– nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

– należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

WŁOCHY

AKTUALIZACJA 17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test (więcej info na początku opracowania)

Kierowcy zwolnieni zostali z wszelkich obostrzeń, takich jak kwarantanna czy wymóg przedstawienia aktualnego testu na COVID-19. Obowiązkiem kierowcy, jest jednak posiadanie wypełnionego oświadczenia własnego, podczas przekraczania granicy:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf

Nie należy wypełniać przedostatniego punktu oświadczenia, w którym wskazane są informacje na temat odbytych testów i informacje dotyczące kwarantanny – nie dotyczą one bowiem kierowców.

Kierowca powinien posiadać to oświadczenie w kabinie pojazdu, w dwóch egzemplarzach.

Jednocześnie oświadczenie to, musi być każdorazowo zgłaszane do poszczególnych jednostek sanitarnych ASL. Zgłoszenie może być dokonane zarówno w formie mailowej, jak i w formie telefonicznej.

Lista jednostek ASL:

Ventimiglia – ASL Imperia – 0184 536 683 – d.franco@asl1.liguria.it

Brennero – ASL Alto Adige – 0471 909 202 – igiene.bx@asdaa.it

Tarvisio – ASL Medio Friuli – 0432 553 264 – tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

Trieste – ASL Trieste – 040 399 7490 – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

Gorizia – ASL Gorizia – 0481 592 876 – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta – igiene.pubblica@ausl.vda.it

Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) – 031 370 111 – aianim@ats-insubria.ituocpsal.co@ats-insubria.it

Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola – sisp.vb@aslvco.it

Frejus – ASL Torino3 – 011 955 1752 – nsuma@aslto3.piemonte.it

Jeżeli kierowcy w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Włoch, przebywali w Wielkiej Brytanii, muszą oni w ciągu 48 godzin od przekroczenia włoskiej granicy, wykonać test na COVID-19.

We Włoszech wprowadzona została również godzina policyjna w godzinach od 22:00 do 5:00. Wykonywanie obowiązków zawodowych w tym czasie jest możliwe – nie przewidziane zostały żadne formularze. W celach dowodowych w razie kontroli, kierowca powinien okazać dokumenty przewozowe.

Opracowanie:

Anna Sikora – prawnik Kancelarii Prawnej Viggen

Adriana Kominowska – ekspert działu Silnik Prawny

Oceń artykuł

Poprzedni artykułChcesz uniknąć mandatu za nieprawidłowo zabezpieczony ładunek? Mamy rozwiązanie!
Następny artykułZmiany w wydawaniu uprawnień dla kierowców. Od kiedy karty kwalifikacji?
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj