Strona główna Informacje prawne Co warto wiedzieć jeżdżąc przez Węgry?

Co warto wiedzieć jeżdżąc przez Węgry?

621
UDOSTĘPNIJ

Samochód ciężarowy musi być wyposażony w trójkąt, apteczkę gaśnicę. W samochodzie ciężarowym od 3500 do 12 000 kg – jedna 6 kg; od 12 000 kg do 24 000 kg – jedna 12 kg; powyżej 24 000 kg – dwie 12 kg, (uwaga: towar niebezpieczny – gaśnice wg ADR). CMR musi być dokładnie wypełniony – brak wszystkich danych zagrożony jest mandatem.

Jeżeli kierowca nie był zatrudniony bez przerwy w ciągu ostatnich 28 dni licząc od daty sprawdzenia, musi posiadać zaświadczenie, że w ww. okresie (28 dni) prowadził (lub nie prowadził) samochód ciężarowy (nie wystarcza umowa o pracę). W przypadku braku zaświadczenia mandat płaci kierowca.


Odmowa wylegitymowania się na żądanie policji skutkuje zatrzymaniem kierowcy do wyjaśnienia.

Obowiązuje zakaz wyprzedzania samochodem ciężarowym powyżej 7,5 ton na odcinkach dwupasmowych (w jednym kierunku) drogach szybkiego ruchu oraz autostradach obowiązuje w godzinach 6:00-22:00.

Zezwolenie na wjazd samochodów ciężarowym do Budapesztu (z uwagi na ograniczenia wagowe) można załatwić poprzez stronę tobi.bkk.hu. Pomóc w uzyskaniu zezwolenia może właściwy odbiorca towaru.

Okresy ograniczeń wagowych znajdują się na :
– www.mkfe.hu.

Informacje dla kierowców znajdują się na:
– www.traficban.com

Wypadek/awaria, co zrobić?


W razie WYPADKU/AWARII kierowca/właściciel firmy/dyspozytor powinien skontaktować się:
– z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy (np. firmę z która współpracuje/z której usług można korzystać).

W razie WYPADKU/AWARII NIE podpisywać faktur/dokumentów, jeśli przyjedzie niewzywany autoserwis/pomoc drogowa! NIE należy ulegać naciskom.

W razie WYPADKU/AWARII sfotografować/sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ew. świadków/służb drogowych, znaki drogowe miejsca wypadku itp.

Ważenie na granicach:
Wjazd na teren Węgier bez konieczności zapłacenia opłaty lub mandatów za nadwagę jest możliwy do wagi 40 ton. Nie ma obowiązku korzystania z wagi przy wjeździe na Węgry przez granicę wewnętrzną Schengen, jednak jest to zalecane, ponieważ istotne jest stwierdzenie, czy już w momencie wjazdu pojazd mieści się w granicach wagowych. Problem może pojawić się przy wyjeździe lub ważeniu na wagach mobilnych! Wagi są dostępne na granicznych punktach tranzytowych, lecz nie każdy punkt graniczny wyposażony w wagę do ważenia obciążenia na osi wyposażony jest w wagę do ważenia całego pojazdu. W przypadku obecności wagi do ważenia osi, a jednocześnie wagi całego pojazdu decydująca jest waga całego pojazdu oraz wyniki mierzenia osi. Przy wyjeździe przez tranzytową granicę Schengen ważony jest każdy pojazd!

Granice wewnętrzne Schengen:

austriacko-węgierska, słowacko-węgierska, słoweńsko-węgierska.

Granice zewnętrzne Schengen:

węgiersko-chorwacka, węgiersko-serbska, węgiersko-rumuńska, węgiersko-ukraińska

Wagi są uwierzytelniane co dwa lata. Przy każdej wadze jest wywieszony dokument świadczący o terminie ważności uwierzytelnienia. Wagi działają w systemie zamkniętym – nie ma możliwości manipulowania wynikiem ważenia. Każde ważenie jest rejestrowanie w systemie elektronicznym z brakiem możliwości jego kasowania. Wagi mają dopuszczalną tolerancje + / – 130 kg. Od każdego mierzenia – od wagi każdej osi oraz od wagi całościowej – odlicza się tzw. tolerancję 200 kg. Na wyniku ważenia zawsze jest zaznaczona waga mierzona oraz waga po odliczeniu tolerancji. Do stwierdzenia czy pojazd ma nadwagę bierze się pod uwagę wagę po odliczeniu tolerancji.

Suma wagi ważonej na osiach oraz wagi całego pojazdu mogą się różnić.Dopuszczalna nadwaga całego pojazdu bez opłat przed odliczeniem tolerancji to 200 kg. Po przekroczeniu nadwagi osi napędowej o 500 kg pojazd nie może wjechać na teren Węgier (w przypadku pojazdu pięcioosiowego dozwolone obciążenie osi napędowej to 11,5 t).

Wjazd na Węgry – wjazd na wagę:

– W razie odpowiedniej wagi wjazd na teren Węgier
– W razie nadwagi (tolerancja 200 kg) możliwe jest przeładowania towaru i drugi wjazd na wagę
– W razie odpowiedniej wagi wjazd na teren Węgier
– W razie nadwagi płatna jest opłata za nadwagę zależna od nadwagi oraz długości planowanej trasy przez teren Węgier.

UWAGA! Na wagę powinno się wjechać z prędkością 5 km/h! W innym przypadku wyniki ważenia mogą być niepoprawne i służby graniczne mają prawo zażądać kolejnego mierzenia.

Ważenie przy wjeździe jest bezpłatne za pierwszym i drugim razem. Dozwolone są dwa ważenia, lecz zazwyczaj jest możliwość dokonania kolejnych ważeń, jeżeli widać dążenie kierowcy do zmniejszenia nadwagi. Ważenie po raz kolejny może być dokonane tylko po odczekaniu w kolejce.

 

Nie każde przejście jest wyposażone w wagę mierzącą całą wagę pojazdu oraz wagę pojedynczych osi! W konsekwencji tego, waga mierzona na różnych przejściach granicznych może się różnić. Należy zachować zaświadczenie ważenia przy wjeździe! (zobacz jeszcze „Wyjazd z Węgier”) Koniecznie trzeba zachować dowód wpłaty opłaty za nadwagę oraz wynik ważenia!

Zaświadczenie ważenia wydane przez urząd dokonujący ważenia ważne jestwyłącznie w przypadku, gdy została na nim przybita pieczątka! Zaświadczenie ważenia na prośbę kierowcy zostanie wydane w każdym przypadku, lecz nie przybija się pieczątki w przypadku nadwagi, jeżeli nie zostanie opłacona opłata za nadwagę. Takie zaświadczenie nie może być wykorzystane jako dowód wagi.

Opłata za nadwagę płatna jest w miejscu ważenia. W wyjątkowych przypadkach (np. przewóz zwierząt) możliwa jest płatność w późniejszym terminie, po podpisaniu zaświadczenia wystawionego przez urząd. Należy zwracać uwagę na podanie poprawnych danych i poprawne ich wprowadzenie! Opłata za nadwagę jest dużo niższa niż mandat za nadwagę!

Wyjazd z Węgier – wjazd na wagę:
– W razie odpowiedniej wagi wyjazd z Węgier.
– W razie nadwagi (tolerancja 200 kg.) NIE MA możliwości kolejnego ważenia. 
– Jeżeli przy wjeździe na Węgry stwierdzono nadwagę, kierowca opłacił opłatę za nadwagę i różnica pomiędzy wagą przy wjeździe a wyjeździe nie przekracza tolerancji można kontynuować podróż.
– Jeżeli przy wjeździe na Węgry nie stwierdzono nadwagi i różnica pomiędzy wagą przy wjeździe, a wyjeździe nie przekracza tolerancji można wstecznie opłacić opłatę za nadwagę zależną od nadwagi oraz długości trasy przez teren Węgier.
– W razie nadwagi nie mieszczącej się w granicach tolerancji należy zapłacić mandat. Przeprowadzane jest postępowanie. Sposób i termin płatności mandatu oraz sposób oraz termin odwołania od mandatu jest dokładnie opisany w uzasadnieniu.

UWAGA! Na wagę powinno się wjechać z prędkością 5 km/h! Ważenie przy wyjeździe jest bezpłatne. NIE MA możliwości kolejnego ważenia! Nie każde przejście jest wyposażone w wagę mierzącą całą wagę pojazdu oraz wagę pojedynczych osi! W wyniku tego waga mierzona na różnych przejściach granicznych może wykazywać różnice.Ważne jest zachowanie zaświadczenia ważenia przy wjeździe! Koniecznie trzeba zachować dowód wpłaty opłaty za nadwagę oraz wynik ważenia!

Opłata za nadwagę płatna jest w miejscu ważenia. W wyjątkowych przypadkach (np. przewóz zwierząt) jest możliwość płatności w późniejszym terminie, po podpisaniu zaświadczenia. Należy zwracać uwagę na poprawność wprowadzanych danych oraz na podawanie dokładnych danych!

Zapewnienie tłumacza podczas kontroli nie jest obowiązkowa, natomiast w przypadku spisywania protokołu, przesłuchania policja musi zapewnić tłumacza. Koszt pokrywa policja.

Opłata za nadwagę jest dużo niższa niż mandat za nadwagę!

Odwołanie od opłaty/mandatu:
Sposób i termin płatności mandatu oraz termin odwołania od mandatu jest zawsze dokładnie opisany na uzasadnieniu.

Sugerujemy wysyłanie odwołania listem poleconym na adres wskazany na uzasadnieniu (i dodatkowo skanu na adres poczty elektronicznej). W celu przyspieszenia procedury wskazane jest wysłanie odwołania już przetłumaczonego na język węgierski lub angielski, ewentualnie niemiecki.

Przykłady ważenia
Przy wjeździe na granicy słowacko-węgierskiej stwierdzono nadwagę 200 kg na każdej osi pojazdu pięcioosiowego. Przy każdym ważeniu odlicza się 200 kg, więc w sumie pojazd nie przekroczył ograniczenia wagi 40 ton. Przy wyjeździe przez granicę węgiersko – rumuńską podczas ważenia całego pojazdu stwierdzono nadwagę 1000 kg, co przekracza dozwoloną nadwagę pojazdu po odliczeniu tolerancji 200 kg o 800 kg.

Przy wjeździe na Węgry kierowca przekazał dokumenty transportowe. Zauważono, że na CMR nie jest zaznaczony odbiorca towaru (nazwa firmy) tylko adres dostawy. Nakładany jest mandat za niekompletne wypełnienie dokumentu przewozowego.

Kierowca przejechał przez przejście graniczne z ograniczeniem do 20 t. Chociaż kierowca jechał z niezaładowaną naczepą, a tym sposobem faktycznie mógł nie przekraczać ograniczenia wagowego, został nałożony mandat za nieprzestrzeganie przepisów drogowych.

Opłacenia mandatu na poczcie w pobliżu ważniejszych przejść granicznych:
Przejście drogowe w Rajka:
Adres poczty: 9224 Rajka, Dózsa György utca 2, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-12:00 i 12:30-16:00, soboty i niedziele zamknięta.

Poczta o wydłużonym czasie otwarcia znajduje się w MOSONMAGYARÓVÁR (9201 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 3): poniedziałek – piątek 8:00-18:00, sobota 8:00-12:00, w niedziele zamknięta.

GYŐR (9015 Győr, Fehérvári út 3): poniedziałek-piątek 8:00-20:00, sobota 7:20 – 15:00, niedziela 9:20-14:00

Przejście drogowe w Röszke:
Adres poczty: 6758 Röszke, Felszabadulás utca 81, Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 8:00-12:00 i 12:30-16:00, piątek 8:00-12:00 i 12:30 – 15:00, soboty i niedziele zamknięta.

Poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w czasie weekendów znajduje się w SEGEDYNIE (6716 Szeged, Zápor út 4): poniedziałek-piątek 8:00-19:00, sobota 8:00-16:00, niedziela 10:00-16:00.

Przejście drogowe w Ártánd:
Adres poczty: 4115 Ártánd, Rákóczi utca 28. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-11:30, soboty i niedziele zamknięta.

Poczta o dłuższym czasie otwarcia znajduje się w BIHARKERESZTES (4110 Biharkeresztes, Kossuth utca 8). Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00-16:00, soboty i niedziele zamknięta.

Poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w soboty znajduje się w BERETTYÓÚJFALU (4101 Berettyóújfalu, Millennium út 12). Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 08:00-18:00, soboty: 8:00-11:00, niedziele zamknięta.

Poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w czasie weekendów znajduje się w DEBRECZYNIE (4019 Debrecen, Kishatár út 7). Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00 i 13:30-18:00.

Przejście drogowe w Tornyosnémeti:
Adres poczty: 3877 Tornyosnémeti, Óvoda út 1. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:30-14:00, soboty i niedziele zamknięta.

Najbliższa poczta o wydłużonym czasie otwarcia i czynna w czasie weekendów znajduje się w MISZKOLCU (3503 Miskolc, Pesti Barnabás út 9). Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:30-19:30, sobota-niedziela 8:30-16:00.

Przejście drogowe w Rédics:
Adres poczty: 8978 Rédics, Vasút utca 13. Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 8:00-12:00 i 12:30-17:00, piątek 8:00-12:00 i 12:30-15:00, soboty i niedziele zamknięta.

Najbliższa poczta czynna w soboty znajduje się w LENTI (8961 Lenti, Zrinyi utca 1). Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-17:00, sobota 8:00-11:00, w niedziele zamknięta. Brak pobliskiej poczty o wydłużonym czasie otwarcia i czynnej w niedziele.

Niestandardowe gabaryty:
– maksymalne gabaryty dozwolone na Węgrzech określone są na stronie: www.muszaki-vizsga-zoldkartya.hu.

Zezwolenia na przejazd drogami publicznymi transportów większych od dozwolonych pod względem gabarytowym i ciężaru wyznaczoną drogą wydaje Magyar Közút Nonprofit Zrt. Informacje: internet.kozut.hu. Tu też znajdują się formularze i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku.

Zezwolenia na wjazd i przejazd przez teren Budapesztu wydaje:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály (Wydział Komunikacji Urzędu Prezydenta Miasta Stołecznego Budapeszt ).

Autostrady na Węgrzech 
– M0 – obwodnica Budapesztu – od strony południowej, wschodniej i północnej (bezpłatna),
– M1 – Budapeszt-Győr-Hegyeshalom (w kierunku Austrii i Słowacji),
– M15 – droga szybkiego ruchu od autostrady M1 do Bratysławy,
– M2 – Budapeszt-Vác-Rétság (droga szybkiego ruchu w kierunku Słowacji – bez opłat dla pojazdów o ciężarze całkowitym poniżej 3,5 ton), 
– M3 – Budapeszt-Füzesabony-Nyíregyháza (na wschód, w kierunku Rumunii i Ukrainy),
– M30 – od autostrady M3 do Miskolca,
– M35 – od autostrady M3 do Debreczyna,
– M43 – od autostrady M5 do Segedyna i Maków,
– M5 – Budapeszt-Kecskemét-Segedyn (w kierunku Serbii),
– M6 – Budapeszt-Mohács (w kierunku Chorwacji),
– M60 – od autostrady M6 do Pécs,
– M7 – Budapeszt-Siófok-Nagykanizsa (w kierunku Zagrzebia),
– M70 – od autostrady M7 w kierunku Słowenii.

System obowiązujących opłat za przejazd na autostradach na Węgrzech znajduje się w galerii.

 

Źródło: etransport.pl

AUDYTYpraca dla kierowcy