Strona główna Aktualności Dnia Czy pracodawca może gromadzić dane dotyczące szczepień pracowników?

Czy pracodawca może gromadzić dane dotyczące szczepień pracowników?

930
0
5/5 (3)

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy pozwalający pracodawcy na weryfikację, czy jego pracownik jest zaszczepiony na Covid-19.

W związku z tym, że Włochy najprawdopodobniej od 15 października wprowadzą wymóg posiadania unijnego paszportu covidowego, potwierdzającego przeprowadzenie cyklu szczepień, uzyskanie negatywnego wyniku testu lub przechorowanie Covid-19, pojawiają się wątpliwości w jakim zakresie pracodawca może gromadzić/weryfikować informacje dotyczące stanu zdrowia pracowników. Nowy wymóg na 99% będzie dotyczył również również kierowców zawodowych (o ile w ostatniej chwili nic nie ulegnie zmianie), a Włochy zapewne nie będą  ostatnim państwem w Europie, które wprowadzi obowiązek legitymowania się green-passem. Przewoźnik potrzebuje zatem dysponować pewnymi informacjami aby móc rozdzielić pracę dla kierowców (zaszczepionych i niezaszczepionych). Dodatkowo szczepienie ważne jest określony czas i przewoźnik powinien wiedzieć czy jego kierowca na dany moment posiada uprawnienia wjazdu do konkretnego kraju, gdyż w razie kontroli konsekwencje braku aktualnego paszportu covidowego poniesie zarówno pracodawca jak i kierowca (w najlepszym przypadku kierowca będzie musiał zrobić test, co znacznie opóźni transport, konsekwencje mogą być jednak znacznie bardziej dotkliwe).

RODO co do zasady zakazuje przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia, jednak zakaz ten nie jest bezwzględny. Jednym z wyjątków jest przetwarzanie danych związanych z profilaktyką zdrowotną, medycyną pracy, jednak wszystkie procedury muszą odbywać się zgodnie z RODO.

W rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane
podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE (1); numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik
służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro.

Powyższa definicja obejmuje zakresem również szczepienia profilaktyczne, również te przeciw Covid-19, Zasady przetwarzania tej kategorii danych (dane wrażliwe) zostały uregulowane w art. 9 ust. 2 RODO.

Artykuł 9
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(…)

h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;

(…)

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane do celów, o których mowa w ust. 2 lit. h), jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSprawdź jak wyrejestrować się z viaTOLL aby odzyskać środki
Następny artykułWalczymy o złagodzenie skutków wprowadzenia Pakietu Mobilności. Zapraszamy wszystkich przewoźników do udziału w nagraniu TV!
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj