Strona główna Informacje prawne Czy w Kielcach można oczekiwać renegocjacji stawek za odjazdy z dworców autobusowych?

Czy w Kielcach można oczekiwać renegocjacji stawek za odjazdy z dworców autobusowych?

902
0
No Ratings Information Message

Czy w Kielcach można oczekiwać renegocjacji stawek za odjazdy z dworców autobusowych? Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” zwróciło się do Prezydencka Kielc o renegocjację z administratorami dworców stawek odjazdów z dworców na terenie Kielc. Stowarzyszenie powołuje się przy tym na analogiczny przypadek, który miał miejsce w Nowym Sączu. Prezydent Nowego Sącza postanowił nie uzgodnić stawek za odjazdy, uznając oczekiwania dworców za zbyt wygórowane.

W tej sytuacji stawki nie zostały uzgodnione a więc w myśl przepisów kodeksu cywilnego są traktowane jako „świadczenie nienależne” i podlegają zwrotowi – mówi Mariusz Miąsko, prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”.

Cała sprawa wydaje się więc silnie rozwojowa, ponieważ do uzgodnienia stawek doszło zaledwie kilka tygodni temu a więc za cały poprzedni okres może być mowa o „świadczeniu nienależnym”, co może postawić właścicieli kieleckich dworców w bardzo trudnej sytuacji.

 

      Modlnica, dnia 11 luty 2013 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu:

Stowarzyszenia Uczestników Rynku

Komunikacji Samochodowej

i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

oraz

Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych

„Ziemia Sądecka”

ul. I Brygady 20/49 33-300 Nowy Sącz

 

Wojciech Lubawski

Prezydent Miasta Kielce

Rynek 1

25-303 Kielce

 Szanowny Panie Prezydencie!

Z mieszanymi odczuciami zapoznałem się z pismem Pana Prezydenta z dnia 11.01.2013 roku dotyczące wypełnianie przez Pańską gminę roli organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Z jednej strony zasługuje na uwagę uregulowanie Pana Prezydenta tej materii. Wydał Pan Prezydent swoje zarządzenie w sprawie określenia standardów dworców autobusowych oraz stawek opłat za korzystanie z nich przez przewoźników i operatorów. Powołanie stosownej komisji w oparciu o zarządzenie prezydenta, przeprowadzenie negocjacji i ustalenie stawek opłat jest właśnie istotnym elementem wypełniania przez gminę jej ustawowej roli organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Jednak z drugiej strony przyjęte i zaaprobowane przez gminę w wyniku negocjacji stawki za korzystanie z dworców autobusowych są nadal zdaniem naszego Stowarzyszenia kilkakrotnie zawyżone. Taki wynik negocjacji świadczy o tym, że zakończyły się one z punktu widzenia gminy jako wspólnoty samorządowej niepowodzeniem. Właśnie tak!

Niskie stawki opłat to bynajmniej nie tylko bezpośredni interes przewoźników. Zachowanie rentowności ich firm zapewnia większą ilość połączeń także na liniach mniej atrakcyjnych ekonomicznie, a więc zapewnia pełniejsze zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców miasta Kielce i okolic. Istnieją praktyczne przykłady, że do negocjacji z operatorami dworców autobusowych można podejść w sposób zdecydowany i moim zdaniem na takim podejściu należy się wzorować.

Przed kilkunastu dniami nasze Stowarzyszenie otrzymało pismo od Prezydenta miasta Nowy Sącz informujące nas, że Prezydent Nowego Sącza jako organizator publicznego transportu zbiorowego postanowił – tu dosłowny cytat – „nie uzgodnić stawek opłat za korzystanie z dworca autobusowego w Nowym Sączu przy….ze spółką Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie Sp. z o.o, z powodu negatywnego stanowiska w/w spółki w sprawie obniżenia /urealnienia/ stawek pobieranych przez operatora dworca”.

Właśnie taki kierunek na urealnienie (słowo ze wszech miar właściwe z uwagi na tendencję operatorów do ich kilkakrotnego zawyżania), jest właściwy z punktu widzenia interesów wspólnoty samorządowej.

Bez organizatora – gminy nic istotnego dla publicznego transportu zbiorowego nie ma prawa zaistnieć, niezależnie od tego kto jest tym operatorem.

Jest szczególnie ważne, że w art. 16 ust.5 pkt. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – ustawodawca stwierdził, że w przypadku gdy właścicielem albo zarządzającym przystanku komunikacyjnego lub dworca jest jednostka samorządu terytorialnego, stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu nie może być wyższa niż 1 złoty. Taka stawka została uznana za rentowną ekonomicznie i opłacalną dla gminy występującej w roli operatora na etapie tworzenia prawa w Sejmie.

Dla negocjacji prowadzonych przez gminę z operatorami którymi są inne podmioty, jest to moim zdaniem główny punkt odniesienia dla gmin. Dlatego można zasadnie przyjąć, że w granicach tejże 1 złotówki winny być prowadzone wspomniane negocjacje. Natomiast godnym uwagi i aprobaty jest określenie w przesłanym nam do wiadomości zarządzeniu Pana Prezydenta, standardu dworców autobusowych w Kielcach.

Z tego co mi wiadomo miasto Kielce /choć w stopniu niezadowalającym odnośnie wysokości wynegocjowanej stawki/, pełni swą role organizatora publicznego transportu zbiorowego w sposób lepszy /uregulowany zarządzeniami Prezydenta/ od miasta Krakowa. Na koniec pragnę podkreślić, że nasze Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” będzie nadal zajmować się i interesować problematyką spełniania przez gminy swojej roli organizatora określonej w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

W związku z powyższym, ponownie wzywamy Pana Prezydenta do podjęcia renegocjacji stawek opłat pobieranych przez operatorów dworców autobusowych w Kielcach celem ich urealnienia.

 

Mariusz Miąsko

Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”

Prezes Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka”

Oceń artykuł

Poprzedni artykułInterpelacja Poselska w sprawie zwrotu środków finansowych dla podwykonawców budujących autostrady, którzy nie otrzymali wynagrodzenia
Następny artykułGazeta Krakowska pisze na temat pobierania przez RDA w Nowym Sączu nieuzgodnionych opłat za odjazdy autobusów z dworca
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj