Strona główna Aktualności Dnia Dodatkowe 40, 70 i 100 Euro rekompensaty za opóźnienie w zapłacie faktury

Dodatkowe 40, 70 i 100 Euro rekompensaty za opóźnienie w zapłacie faktury

400
5/5 (6)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.  informuje, że rekompensata za koszty odzyskiwania należności ma zastosowanie w transakcjach handlowych, których stronami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych. Aby być uprawnionym do roszczenia z tytułu rekompensaty, wierzyciel musi spełnić świadczenie wobec dłużnika, oraz musi nastąpić przekroczenie ustalonego terminu płatności. Powyższe przewiduje art.10 ust 1 ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych. „Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.”

Zgodnie z ustawą równowartość kwoty rekompensaty należy przeliczyć na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności ma charakter ryczałtu, zatem prawo wierzyciela do dochodzenia jej zapłaty nie jest uzależnione od rzeczywistych kosztów dochodzenia należności. Ma ona zrekompensować koszty zwykle podejmowanych przez wierzyciela czynności mających na celu odzyskanie należności. Należy uwypuklić, iż funkcją rekompensaty nie jest wyrównanie szkody poniesionej przez wierzyciela a zdyscyplinowanie dłużnika do uiszczenia zapłaty w wyznaczonym terminie.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro1@viggen.pl

jak@viggen.pl

Piotr Rutkowski – Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen sp. j.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here