Strona główna Aktualności Dnia Odbyło się spotkanie poszkodowanych przy budowie autostrad!

Odbyło się spotkanie poszkodowanych przy budowie autostrad!

1474
0
No Ratings Information Message

Stowarzyszenie najlepsza droga - banerW dniu dzisiejszym w Modlnicy pod Krakowem odbywa się spotkanie przedstawicieli poszkodowanych przy budowie dróg krajowych i autostrad. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”. Na spotkanie przybyło około 40 przedstawicieli firm, które od ponad 2 lat nie otrzymały nadal zapłaty za wykonane prace. W spotkaniu biorą udział także parlamentarzyści, którzy wnieśli przygotowany przez Stowarzyszenie projekt nowelizacji tzw.: specustawy autostradowej, która zapewni wypłatę zaległych należności.

Przedsiębiorcy przygotowali pisemne stanowisko, z którego treścią można się zapoznać poniżej:

 

Kraków dnia 10.04.2013 rok

 

Stowarzyszenie Uczestników Rynku

Komunikacji Samochodowej

i Transportu Drogowego

NAJLEPSZA DROGA”

ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

 

                                                                                                                             Drodzy Przedsiębiorcy

                                                                                                                             Panie i Panowie Parlamentarzyści

 

Nadal nie zapłacone

prace przy autostradach

Szanowni Państwo !

W imieniu Stowarzyszenia U.R.K.SiT.D „Najlepsza Droga”, pragnę przedstawić strategię działań podjętych w celu dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń z tytułu prac wykonanych przy budowie autostrad i dróg krajowych.

Wszyscy korzystamy z dobrodziejstwa wybudowanych odcinków autostrad i dróg ekspresowych i doceniamy, że nastąpił w przedmiotowym zakresie cywilizacyjny krok naprzód.

Jednak sprawa ta ma także drugą – „ciemną” stronę.

Odcinki autostrad i dróg ekspresowych zostały wybudowane przez prywatne firmy, które nie dość że poniosły koszty: realizacji prac, sprzętu, wynagrodzenia, paliwa, kredytów to dodatkowo Państwo Polskie pobrało od nich podatek dochodowy i VAT od należności, których przedsiębiorcy nigdy nie otrzymali !

Udział w budowie autostrad stał się wielką szansą dla dużej ilości firm, często dysponujących specjalistycznym sprzętem i doświadczonymi zespołami pracowników.

Niestety to co miało stać się szansą dla firm stało się zagrożeniem dla ich istnienia.

Niedoskonałości systemu prawnego spowodowały, że duża liczba firm mimo wykonania prac i ich odbioru, nie otrzymała należnych im należności z powodu niewypłacalności generalnych wykonawców.

Sytuacji tej, która wywołała liczne protesty i poruszenie w kraju miała doraźnie zaradzić tzw.:„specustawa”.

Jednak w toku prac legislacyjnych została przeoczona jedna niezmiernie istotna okoliczność.

Chodzi mianowicie pominięcie w rozliczeniach (bywa że kilkupoziomowego) swego rodzaju łańcucha wykonawców i podwykonawców a także okoliczność, że nie wszystkie prace przy autostradach były formalnie „pracami budowlanymi”.

W praktyce to właśnie firmy będąca na końcu tego łańcucha f a k t y c z n i e wykonywały roboty, usługi czy też dostarczyła materiały.

Tak więc skandaliczna niesprawiedliwość, przejawiła się na poziomie uregulowań prawnych w braku wprowadzenia pojęcia i definicji podwykonawcy w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Kwestia ta nadal nie jest doceniana, stając się źródłem różnych także medialnych nieporozumień. W jednym z ostatnich wywiadów Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stwierdził, że…wszyscy podwykonawcy, którzy udokumentowali prace już otrzymali należne im wynagrodzenie.

Takie przedstawianie sprawy jest wprowadzaniem w błąd opinii publicznej.

W taki sposób nie można budować infrastruktury naszego kraju, ponieważ jest to z każdego punktu widzenia niedopuszczalne w państwie gdzie ma być przestrzegane prawo a obywatele i przedsiębiorcy mają być traktowani poważnie.

Z tego powodu, Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”, zleciło Kancelarii Prawnej Viggen opracowanie nowelizacji Ustawyo spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z dnia 28 czerwca 2012r /Dz.U z 2012r.poz. 891/ – zwanej potocznie „specustawą autostradową”.

Projekt uzupełniając niedostatki dotychczasowej ustawy, przewidział instytucje: „dalszych podwykonawców” i „usług” oraz „dostaw”, ponieważ nie wszystkie prace przy budowie autostrad mieściły się w zakresie „prac budowlanych” co uniemożliwiało wypłatę niektórych należności.

Projekt nowelizacji został przygotowany wraz z uzasadnieniem i przekazany za pośrednictwem Pani Poseł Beaty Libara Małecakiej pod obrady Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, który po pozytywnym zaopiniowaniu skierował go do dalszych prac prawnych w zespole prawnym PO.

Dlatego też należy naprawić obecną sytuację poprzez nowelizację „specustawy autostradowej” uzupełniając jej dotychczasowe braki. Uchwalenie przez Sejm RP przedmiotowej nowelizacji pozwoli w końcu na zamknięcie kwestii niezapłacenia należności za wykonane prace, przywracając elementarną pewność wzajemnych zobowiązań w obrocie gospodarczym.

Zarazem ta nowelizacja przywróci w oczach niemałej grupy przedsiębiorców prestiż państwa i da im pewność, że udział w budowie polskiej infrastruktury to szansa na rozwój dla ich firm, a nie realna groźba bankructwa i likwidacji dziesiątek firm i tysięcy miejsc pracy.

Dla przywrócenia tej elementarnej sprawiedliwości i zachowania nadziei na dalszy rozwój w przyszłości warto podjąć szybkie i skuteczne działania.

 

                                                                                                                 Mariusz Miąsko

                                                                                                 Prezes

SURKSiTD „Najlepsza Droga”

 

 

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułCzy w Rzeszowie Prezydent zwróci przewoźnikom dostęp do przystanków?
Następny artykułSenatorzy przeciw wymianie praw jazdy
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj