Strona główna Informacje prawne Funkcja "OUT" – "POZA ZAKRESEM" w tachografie cyfrowym – jak i kiedy...

Funkcja "OUT" – "POZA ZAKRESEM" w tachografie cyfrowym – jak i kiedy ją zastosować?

73747
17
4.81/5 (52)

Jak wiadomo, jednym za największych problemów kierowców jest przerwanie odbioru odpoczynku podczas załadunków i rozładunków. Jak rozwiązać ten problem? Czy istnieje możliwość podstawienia pojazdu pod załadunek w taki sposób aby nie przerwać kierowcy odbieranego odpoczynku?

Zgodnie z treścią artykułu 2/561/2006/WE ust 1. „niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego”. Czym jest więc „przewóz drogowy„? Zgodnie z treścią artykuł 4/561/2006/WE „przewóz drogowy oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd,(…)„.

 

Zgodnie z treścią art. 2.1 ustawy o drogach publicznych:

drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

 

a) drogi krajowe

b) drogi wojewódzkie
c) drogi powiatowe
d) drogi gminne

Wniosek z tego taki, że tereny baz firm, tereny miejsc załadunków i rozładunków prawie nigdy nie są drogami publicznymi, a więc nie podlegają przepisom rozporządzenia 561/2006/WE.

W konsekwencji takiego stanu prawnego należy odpowiedzieć na kilka pytań:

Po pierwsze: Czy pojazdem podczas załadunku może kierować pracownik załadowcy lub rozładowcy, który nie posiada licencji na wykonywanie transportu drogowego?

Zgodnie z treścią art. 4. 3 ustawy o transporcie drogowym ust 6a

„Przewóz drogowy, transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.”

Tak więc w tym przypadku nie mamy do czynienia z wykonywaniem „przewozu drogowego”, ponieważ jest on realizowany poza zakresem przepisów rozporządzenia 561/2006/WE, a więc załadowca / rozładowca, którego pracownik przestawi pojazd z jednego miejsca placu na inny obszar placu nie musi posiadać licencji na wykonywanie transportu rogowego.

Po drugie: Skoro nie mamy do czynienia z „przewozem drogowym” to czy pracownik załadowcy / rozładowcy musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem oraz stosowne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, kurs dokształcający, zaświadczenia oraz oświadczenia?

Odpowiedź na to pytanie daje ustawa o transporcie drogowym w Rozdziale 7a „Kierowcy wykonujący przewóz drogowy”. Art. 39a. 1. (przedmiotowego rozdziału) określa, że: „przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 1.  ukończyła 21 lat;
 2.  posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
 3.  nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4.  nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 5.  uzyskała kwalifikację wstępną;
 6.  ukończyła szkolenie okresowe.

 

Tak więc skoro pracownik załadowcy/ rozładowcy nie wykonuje transportu drogowego po drogach publicznych toteż nie musi spełniać żadnych z powyższych wymogów i nie może podlegać w tym zakresie kontroli.

W związku z powyższym nie ma żadnych przeciwwskazań aby podczas kiedy kierowca odbiera przerwę lub odpoczynek przejazd pod rampę załadunkową realizował pracownik załadowcy lub rozładowcy.

W takim przypadku kiedy transport jest realizowany poza drogami publicznymi mamy do

czynienia ze „Stanem szczególnym” zgodnie z z art 6.3. Rozporządzenia Rady (EWG) NR 3821/85z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Jednym ze stanów szczególnych jest stan: „POZA ZAKRESEM” (początek, koniec). Stan ten w tachografie cyfrowym jest oznaczony słowem „OUT start/koniec„.

Osoba, która che wykonywać transport poza drogami publicznymi pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy musi przeprowadzić ściśle określoną procedurę.

Przykładowo:

Kierowca przyjechał pod załadunek o godzinie 3 rano i do godziny 9 zrealizował już 6 godzin odpoczynku dziennego i w tym momencie zostaje wezwany do podjazdu pod załadunek. Aby nie doszło do przerwania odpoczynku przejazd pojazdem pod załadunek może zrealizować pracownik załadowcy. W tym celu kierowca musi wyjąć własną kartę kierowcy z tachografu a pracownik załadowcy musi przeprowadzić następującą procedurę:

 1. Panel główny (aktualna godzina/prędkość/ilość kilometrów)
 2. Nacisnąć „OK” – wejście do podmenu '”WYDRUK / KIEROWCA 1″
 3. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WYDRUK / KIEROWCA 2”
 4. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WYDRUK / POJAZD”
 5. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / KIEROWCA 1”
 6. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / KIEROWCA 2”
 7. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / POJAZD”
 8. Nacisnąć „OK”
 9. Jesteś w podmenu „POJAZD / OUT” „start”
 10. Naciśnij „OK” – informacja „WPIS ZACHOWANY”

Procedura ta jest możliwa do przeprowadzenia bez założenia karty kierowcy dlatego pracownik podjeżdżający pojazdem nie musi posiadać karty kierowcy (formalnie nie musi być kierowcą).Po wykonaniu załadunku np.: o godzinie 11, pracownik załadowcy odstawi pojazd i powinien nacisnąć funkcję: „koniec OUT„. Kierowca po odebraniu jeszcze jednej godziny odpoczynku zrealizuje łącznie 9 godzinny skrócony dzienny odpoczynek i pojedzie dalej w drogę powrotną.

Kierowca MUSI MIEĆ JEDNAK ZAGWARANTOWANE MIEJSCE DO ODBIORU ODPOCZYNKU inne niż łóżko w kabinie.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJak dokumentować "Inną Pracę" lub "Dyspozycyjność", gdy kierowca jest poza pojazdem?
Następny artykułMandat 1000 zł dla kierowcy oraz 15 pkt karnych

17 KOMENTARZE

 1. Jestem kierowcą zawodowym i nigdy nie zgodziłbym się na tego typu sytuacje aby ktoś z zewnątrz wsiadł do mojego zestawu grzecznie mówiąc wyprosił mnie twierdząc że mogę dalej kontynuować przerwę. W moim rozumieniu przerwa już została przerwana Ponieważ jeśli ja w tym czasie spałbym czy robił cokolwiek innego związanego z odpoczynkiem to niezależnie od tego czy przepisy na to zezwalają moja przerwa zostałaby przerwana. A odpoczynek należy odbierać w całości nieprzerwanie. Proszę pamiętać że przy dłuższych wyjazdach w kabinie znajdują się rzeczy kosztowne pieniądze dokumenty rzeczy osobiste nie jest możliwe rozpakowywanie tych rzeczy w czasie właśnie takich podjazdów, kierowca nie jest też w stanie zabrać ze sobą jakiegoś prowiantu z lodówki leków czy czegokolwiek innego na załadunek który czasem może trwać kilka godzin. jeśli któremuś z załadowczych przyjdzie na myśl aby na siłę omijać przepisy wykorzystując tym samym i nadużywają spraw kierowcy to niech się najpierw zastanowi czy jest normalny! Kto będzie odpowiadał W takiej sytuacji za uszkodzenie pojazdu za uszkodzenie rampy czy kradzież wartościowych rzeczy w pojeździe? Kto odpowie za to że obudził kierowcę który wypoczywał?

  • Ale jest napisane że ” Kierowca MUSI MIEĆ JEDNAK ZAGWARANTOWANE MIEJSCE DO ODBIORU ODPOCZYNKU inne niż łóżko w kabinie.” Czyli nie przerywa to odpoczynku kierowcy bo go tam nie ma.

   • pani Izo,jezeli prowadzacy pojazd ,nie ma kwalifikacji,czyli kat C ORAZ E,nie moze prowadzic tego typu pojazdow !!!!!!,nawet na garaz sa specjalne karty digitala,we francji jazda taka skutkuje kilku tysiecznym mandatem w euro,w UK od 300 funtow w gore,niestety nasi pracodawcy by chcieli bysmy ladowali sie na tym systemie,tankowali pojazdy,JEST TO PRACA WYKONYWANA W ZWIAZKU Z TRANSPORTEM !!!!!!!!! czyli podlega pod czas pracy kierowcy !!!!!!!!!!! prosze zrobic to w chiszpani,zaczniemy rozmowe od 4500 euro !!!!!!!!!!!!!!! jezeli to bylo raz,a jezeli wiecej to od 25000euro wlacznie z konfiskata pojazdu i ladunku !!!!!!!!!

  • Czytaj uważnie albo wypad z kolejki i czekaj jak ci palza się skończy i znów w kolejkę po zaladunek/rozładunek.Oj chyba by cię długo nie trzymali w tej firmie co byś pracował!!!@!!!!!

 2. Czy dobrze zrozumiałem:
  – ktoś z magazynu, a zgodą właściciela pojazdu może podstawić lub odstawić pojazd od rampy,
  – etatowy kierowca w tym czasie ma zagwarantowane miejsce odpoczynku dobowego (11/ 9h),
  – ktoś wpisuje opcje OUT w tachografie i jeździ po placu,
  – ktoś także nie musi mieć uprawnień (np. kierowca zawodowy, który stracił prawo jazdy za alkohol, a teraz pracuje w magazynie)
  Pytania:
  – czy w tachografie jest jakaś karta kierowcy?
  – czy jeżeli w tachografie jest karta kierowcy z kat. B to także trzeba używać opcji OUT?
  – czy jest limit prędkości podczas opcji OUT?
  – w jaki sposób poświadczyć odpoczynek dobowy poza kabiną?
  – czy kwestie odpowiedzialności uszkodzenia mienia ponosi właściciel pojazdu (np. leasingodawca), użytkownik (firma transportowa), ktoś z magazynu, właściciel firmy magazynującej, czy właściciel magazynu (np. Prologis lub inny specjalizujący się w wynajmie powierzchni).
  Dziękuję za wyjaśnienie.

  • Artykuł bzdurny.
   Po pierwsze to funkcja OUT nie służy do wykonywania podjazdów bez karty a np. jeździe z kartą ale na zwolnieniu czyli np. pomoca drogową do 100 km od bazy.
   O wszystkich tych zwolnieniach mówi art. 3 i 13 rozp. 561/06.
   Ja we wszystkich firmach transportowych mówię, że pojazd może być przestawiony pod rampę przez np. stróża ale bez karty w tacho i wtedy musi zrobić wydruk i go opisać.
   Poza tym stróż nie musi mieć nawet karty rowerowej, bo poza drogą publiczną nie musi mieć uprawnień. Jedynie musi być trzeźwy. Po wtóre to nikt nie wymaga aby odpoczynek dobowy był wykonywany z zagwarantowanym miejscem do spania. Wymóg jest tylko taki, że jest to czas wyłącznie do dyspozycji kierowcy.
   Odpoczynek dobowy poza kabiną poświadcza się wpisem manualnym na kartę. Pod warunkiem, że karty nie było w tachografie. Jeśli się nie umie zrobić wpisu to się wystawia weekendówkę.

 3. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Jakaś małpa tworzy takie buble, inna małpa to zatwierdza, szefowie firm transportowych zacierają ręce, a potem kierowca za wszystko odpowiada, bo przecież szef nic nie kazał, nic nie wiedział i to kierowca odpowiada za wszystko…

  Ja przestawiam naczepy i BDF-y w obrębie magazynu. Mam kat. C1E do 12 ton, więc nie wolno mi wyjeżdżać na drogi, do zewnętrznego magazynu (jest taka konieczność kilka razy dziennie), choć to kilkaset metrów. Kto to ma zrobić skoro jestem sam? W umowie mam 40 godzin tygodniowo, w praktyce jest to 45, a czasami 47 (2 x 10 godzin). W życiu nie dostałem złotówki za nadgodziny. Gdy o tym gadam, słyszę, że przecież nie jeżdżę cały czas ( no faktycznie, czasami mogę sobie siedzieć w aucie 2 minuty dłubiac w nosie, czasami 10 sekund, a czasami 15 minut – nigdy nie wiadomo kiedy zadzwoni telefon). Czasami jest taki ruch, że jeżdżę non stop 5, 6, a ostatnio dosłownie ponad 8 godzin (zimny obiad jadłem godzinę przed końcem 10-godzinnej zmiany). Jak tu rozliczać czas pracy kierowcy? Jak dzwonią ci, że masz przestawić 10 naczep, a wypada akurat obowiązkowa przerwa, powiesz, że mają poczekać 45 minut? Jedni mówią, że to nie drogi publiczne i nie trzeba się trzymać przepisów, inni, żeby nie ryzykować, bo w razie czego zapłaci kierowca.
  Co z tego, że sumarycznie po 10 godzinach pracy wyjdzie mi np. Godzina przerwy, jak to będą zlepki kilkuminutowe? Co to za przerwa gdy nie możesz w spokoju zjeść albo poleżeć jajami do góry ze świadomością, że przez 45 minut nikt ci nie będzie przeszkadzał?
  Czym niby różni się jazda z towarem po placu, pomiędzy innymi pojazdami od ruchu ulicznego? Też trzeba być skupionym i uważnym, więc jak można jeździć na OUT (czego wymagają)?

 4. Dla międzynarodówki OUT nie ma znaczenia i bardzo nikłe zastosowania. Na kurierce już całkiem odwrotnie. Na kurierce jak robisz linię nocne to bardziej ogarnięte firmy tak mają że podjeżdżasz pod bramę wyjmujesz kartę, zabierasz z kabiny telefon i idziesz na kojo, tv, kantynę. Za godzinę przychodzisz wkładasz kartę wracasz na bazę macierzystą i jak masz zrobione 10 godzin pracy to idziesz do domu, a jak mniej to odbierasz z bramy zestawy kierowców którzy mają przerwę i podstawiasz pod załadunek i rozładunek i odstawiasz pod wyjazd. Auta, pracownicy i baza są np DHL, DPD, Schenker nie podwykonawców to można tak działać ale nie na międzynarodówce. W firmie gdzie pracowałem firma zapewniała nawet busy podczas przerwy jak by kierowca chciał dowolnie dysponować swoim czasem, np pojechać na Mc Donalds:D .

 5. Przecież ten pseudo artykuł to jest totalna bzdura!!!!
  Coś takiego może napisać tylko ktoś kto w życiu nie siedział w ciężarowe. Jakie podstawianie samochodu przez ciecia!!!! W rzeczywistości prezesi chcą żeby kierowca miał pracy na Tacho 15 h a jak robi pauzę 9h to ma się jeszcze po 2 albo 3 godzinach snu zerwać z łóżka i się rozładować albo załadować. Często fizycznie kierowca musi sam ładować towar. I taki sper wypoczęty kierowca z pauzą 9h na OUT jedzie ciężarówką 40 ton po drogach…. Zalecam innym uczestnikom ruchu drogowego aby w trakcie swej beztroskiej podróży no stop się modlili…. bo nikt nie wie kiedy może na swej drodze spotkać tak super wypoczętego i zreksowanego kierowcę ciężarówki. Pozdrawiam i rozsądku życzę w pisanu kolejnych artykułów.

  • Ty najlepiej idz do biura a nie za fajere jak robia kierowcy libacje polowe pauzy to nikomu nie przeszkadza a jak ma podjechac na zaladunek to problem

   • Ale nocne libacje wszyscy potępiają, a tu się publicznie proponuje proceder który sam porównałeś do takiej libacji jako coś normalnego i legalnego. Nic dziwnego, że potem spedytor prosi o podjazd pod magazyn bez karty lub z kartą ale poza zakresem – czytaj „niech kierowca popracuje, ale oficjalnie to jest pauza”. Czym się to różni od magnesiarstwa?

 6. Zostawiam zestaw na bazie. W tym czasie magazynier podstawia, laduje, odstawia samochod na parking, a szczerze to nawet nie wiem czy ma uprawnienia. Po to jest ten przepis. A czy sa uszkodzenia to sa kamery i trzeba obejsc samochod.
  Dziwne ale u mnie tak jest. Przewaznie nie czekam na zaladunek bo laduja mnie jak jestem w domu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj