Strona główna Aktualności Dnia GDDKiA o inwestycjach drogowych

GDDKiA o inwestycjach drogowych

226
UDOSTĘPNIJ

Wiosenna aura sprzyja nie tylko dobremu samopoczuciu, ale także przyspiesza postępy w pracach na realizowanych przez GDDKiA inwestycjach drogowych. W tym roku planujemy oddać do ok. 350 km nowych dróg w tym: ponad 60 km autostrad i ok. 250 km dróg ekspresowych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Kolejne kilometry nawierzchni i malowanie pasów na A1

 

W minionym  tygodniu na budowanej autostradzie A1 prowadzono dalsze prace na drogach lokalnych i serwisowych. Ułożono kolejne kilometry nawierzchni oraz kontynuowano prace wykończeniowe na Miejscach Obsługi Podróżnych i Stacjach Poboru Opłat. Trwają prace na obiektach i przy malowania oznakowania poziomego. Zabetonowano też ostatni segment wiaduktu nad rzeką Lubieńką, co umożliwi w następnych dniach rozpocząć wykonywanie kolejnych prac na obiekcie. Zgłoszono również do odbiorów kolejne ważne elementy drogi związane z odwodnieniem i gospodarką wodną.

 

Na otwartym już odcinku autostrady A1 z Torunia do Włocławka na drogach dojazdowych i serwisowych, znajdujących się poza pasem jezdnym autostrady, układano warstwę wiążącą i ścieralna nawierzchni. Na Miejscach Obsługi Podróżnych i Stacjach Poboru Opłat trwały prace wykończeniowe. Wzdłuż całego odcinka uruchomiono stacje pogodowe i tablice zmiennej treści. Odbywało się też nasadzenia drzew i krzewów oraz dalsze prace porządkowe.

 

Na autostradzie od Włocławka do Kowala, nieoddanym jeszcze do ruchu, sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na kontynuowanie prac przy nawierzchni. W ciągu kilku dni ułożono kolejne 5 km drogi oraz kontynuowano malowanie oznakowania poziomego na jezdni. Na obiektach mostowych kończono m.in. betonowanie wiaduktu nad rzeką Lubieńką. Obecnie pozostało już tylko ułożenie nawierzchni i montaż ekranów akustycznych.

Łącznie na placu budowy pracowało ponad 900 osób i ok. 500 maszyn.

 

17.130 mkw warstw bitumicznych i 11.350 mkn podbudowy z kruszywa na S17 Kurów–Lublin–Piaski

 

Cały przekrój prac związanych z budową drogi można obserwować na dwóch odcinkach S17 stanowiących północnowschodnią obwodnicę Lublina. Pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Rudnik przybyło 12.800 mkw warstwy stabilizacji, rozłożono 11.350 mkn podbudowy z kruszywa oraz 17.130 mkw warstw bitumicznych. Prowadzono także prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich.

 

Na kolejnym odcinku (Lublin Rudnik – Lublin Felin) przybyło 12.000 metrów sześciennych nasypów, rozłożono 9.000 mkw warstwy mrozoochronnej, 4.000 mkw podbudowy z kruszywa oraz 15.000 mkw nawierzchni bitumicznych.

 

Na blisko kilometrowej długości estakadzie nad doliną Bystrzycy z każdym słonecznym dniem przybywa ponad 1.000 mkw warstwy z asfaltu twardolanego. Przy obiektach inżynierskich trwa profilowanie stożków i układanie schodów. Budowana jest kanalizacja deszczowa i prowadzone prace brukarskie.

 

Zakończono program naprawczy na moście w Mszanie (A1)

 

Program naprawczy na moście autostradowym w Mszanie został już zakończony. Obecnie trwa analiza przeprowadzanych prób obciążeniowych, których celem była weryfikacja przyjętych projektowych rozwiązań w programie naprawczym obiektów – autostradowego MA 532 oraz drogowego MA 532.1 oraz realizacji programu.

 

Przypominamy, że wdrożenie Programu Naprawczego było konsekwencją awarii na obiekcie mostowym MA532, spowodowanych błędami wykonawczymi i nie dotrzymywaniem rygorów technologicznych przez poprzedniego Wykonawcę obiektu firmę Alpine Bau.

 

W ramach naprawy mostu zostały wykonane m.in.: montaż systemu kabli sprężających, wspartych na dewiatorach – stalowych elementach kierunkujących ich trasę, betonowanie brakujących części mostu, wykonanie żeber usztywniających wewnątrz skrzynki mostu, korekta lin podtrzymujących most, montaż dylatacji, a także robocze obciążenie próbne obiektu.

 

Próbne obciążenie obiektu, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, zostanie przeprowadzone pod koniec realizacji kontraktu, po ułożeniu nawierzchni bitumicznej oraz pełnym wyposażeniu obiektu we wszystkie elementy infrastruktury drogowej.

 

S5 Kaczkowo-Korzeńsko nowy wykonawca kontynuuje prace

 

Po tym jak pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau GmBh – przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych, GDDKiA odstąpiła w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo – Korzeńsko. Na podstawie inwentaryzacji wcześniej wykonanych robót Oddział zlecił wykonanie prac zabezpieczających budowę przed zimą. Ogłoszono przetarg i wybrano nowego Wykonawcę.

 

Obecnie realizowane są już zadania w zakresie robót ziemnych, nawierzchni oraz obiektów inżynierskich. Zakłada się że kierowcy będą mogli korzystać z ponad 29 kilometrowego odcinka S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem po 6 miesiącach od rozpoczęcia prac.

 

Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 11 w Nowym Mieście nad Wartą

Ruszył remont mostu w nomy Nowym Mieście nad Wartą gdzie w ubiegłym roku doszło do awarii nastąpi już w sierpniu bieżącego roku. 1 kwietnia rozpoczął się remont tego obiektu opiewający na kwotę 3 mln 800 tys. zł. 

 

Po zeszłorocznej awarii płyty pomostowej została sporządzona ekspertyza przez Politechnikę Poznańską, dotycząca stanu technicznego mostu. Nadzór Budowlany na jej podstawie nie wyraził zgody na dopuszczenie ruchu dwukierunkowego zanim nie zostanie wyremontowana cała płyta mostu.

 

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników na moście będzie obowiązywał jak do tej pory ruch wahadłowy. Planowane zakończenie prac, a także samego remontu jest przewidziane jeszcze w sierpniu br. Wówczas na obiekcie ma zostać przywrócony ruch 2-kierunkowy.

 

Źródło: GDDKiA

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here