Strona główna Aktualności z ustawy o transporcie drogowym O tym musi pamiętać każdy kierownik transportu

O tym musi pamiętać każdy kierownik transportu

2098
0
5/5 (7)


Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.
 

O tym musi pamiętać każdy kierownik transportu. W związku ze stale powtarzającymi się ze strony przewoźników zapytaniami o dopuszczalne formy zabezpieczeń finansowych na pojazdach zgłoszonych do licencji, przypominamy stanowisko BOTM w tej sprawie.

Czy zabezpieczenie w postaci ubezpieczeń np.: OC oraz Auto Casco złożonych od stycznia 2007 roku w BOTM na pojazdach zgłoszonych do licencji są ważne? Jakie mogą być skutki złożenia błędnych zabezpieczeń finansowych? Odpowiedziom na te pytania zostało poświęcone niniejsze opracowanie.

 Odpowiadając na pismo (Kancelarii Prawnej Viggen s.c.- przypis)(…) w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego dopuszczalnych form zabezpieczenia finansowego wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późno zm.), Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy: „posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

l. rocznym sprawozdaniem finansowym;

2. dokumentami potwierdzającymi:

a. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach

bankowych lub dostępnymi aktywami,

b. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów

wartościowych,

c. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d. własność nieruchomości

Zatem przedsiębiorcy ubiegający się o licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego do wniosku o udzielenie licencji powinni dostarczyć m.in. dokument potwierdzający sytuację finansową przedsiębiorcy, spośród katalogu wymienionego wart. 5 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym. Informacja w tym zakresie dostępna jest również na stronie internetowej naszego Biura: www.botm.gov.pl (…).?

Należy zatem pamiętać, że złożenie zabezpieczeń finansowych w innej formie niż przedstawiona powyżej skutkować może w ten sposób, że organ kontrolny wręcz musi potraktować je jako zabezpieczenia nie ważne.

Czy zabezpieczenie w postaci ubezpieczeń np.: OC oraz Auto Casco złożonych od stycznia 2007 roku w BOTM na pojazdach zgłoszonych do licencji są ważne? W mojej ocenie takie zabezpieczenia są nie ważne z mocy prawa dla pojazdów zgłoszonych do licencji po ostatniej nowelizacji art.5 ust. 5 Ustawy o czasie pracy kierowcy. Inaczej mówiąc pojazdy zgłoszone do licencji od początku 2007 roku nie mogą posiadać zabezpieczenia w postaci OC i Auto Casco.

Jakie mogą być skutki złożenia błędnych zabezpieczeń finansowych przez przewoźnika? W mojej ocenie stwierdzenia właściwej formy zabezpieczenia przez organ kontrolny może mieć tylko jeden skutek w postaci stwierdzenia niespełnienia wymogu dobrej reputacji przedsiębiorstwa, a więc w mojej ocenie organ kontrolny będzie zmuszony wszcząć procedurę cofnięcia licencji.

Ustawodawca wyraźnie stanowi, że wymagania określone w art. 5 ust.3 w/w ustawy są niezbędne nie tylko przy ubieganiu się o wydanie licencji ale również w trakcie jej posiadania. W przeciwnym razie takie zabezpieczenie, które co prawda realnie istnieją, ale formalnie nie obowiązują nie spełniałoby swojego celu, a przewoźnik nie spełniłby waloru „dobrej reputacji” a to musiało by skutkować wszczęciem procedury o cofnięcie licencji.

Zachodzi jednak inne pytanie – dlaczego BOTM oraz niektóre ze Starostw Powiatowych (zapewniam że nie wszystkie) przyjmowały od przewoźników zabezpieczenia, które formalnie już nie obowiązywały oraz dlaczego przewoźnik ma ponosić konsekwencje w postaci cofnięcia licencji skoro miał prawo ufać, że pracownik BOTM jest specjalistą i poinformuje go o nowelizacji przepisów a także odmówi przyjęcia błędnej formy zabezpieczenia.

Prywatnie uważam, że należy się zastanowić nad abolicją dla przewoźników w tych wszystkich przypadkach, w których w dobrej wierze złożyli zabezpieczenia w wymaganej formie, ale nie w wymaganej wysokości.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułEwidencja czasu pracy – o tym przewoźnik powinien wiedzieć
Następny artykułNowy Taryfikator Mandatów – objaśnienia przepisów oraz ich skutki dla kierowców i transportu – część 1