Strona główna Aktualności Dnia Jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca?

Jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca?

1304
0
No Ratings Information Message

Do 2016 roku polski pracodawca miał możliwość zatrudnienia cudzoziemca w procedurze „uproszczonej”, która dotyczy obywateli tylko 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy).

Aby posłużyć się procedurą „uproszczoną” i legalne zatrudnić cudzoziemca, pracodawca musi zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym urzędzie pracy i przesłać oryginalne oświadczenie pracownikowi. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia jest podstawą do uzyskania przez cudzoziemca w konsulacie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy lub jeżeli legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu. Posiadanie ww. dokumentów wraz pisemną umową o pracę pozwala cudzoziemcowi legalnie podjąć pracę, która nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Powyższa procedura znacznie skracała termin uzyskania tytułu do legalnego zatrudnienia pracownika i podjęcia przez niego pracy.

W 2017 roku powiatowe urzędu pracy (dalej PUP) nadal rejestrują oświadczenie o zatrudnieniu pracowników z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, jednak niektóre urzędy pracy (w Inowrocławiu/dla powiatu Warszawskiego Zachodniego) rejestrują oświadczenia pod warunkiem, że cudzoziemiec rozpocznie pracę najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 roku. Jeśli oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, złożone w celu rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy przewiduje, że praca będzie rozpoczęta po dniu 30 czerwca 2017 r. oświadczenie to nie będzie podlegało rejestracji. Powyższy warunek może wynikać z tego, że na podstawie oświadczenia pracownik może pracować nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Z tego można wywnioskować, iż pomimo przygotowanych projektów, znaczne zmiany w procedurze „uproszczonej” zaczną obowiązywać od początku 2018 roku – o czym informuje PUP w Gdyni.

 

Uproszczona procedura zatrudniania pracownika 

(pogrubioną czcionką – zmiany)

 

Pracodawca składa do PUP właściwego ze względu na swoją siedzibę oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

PUP wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego  wpisu oświadczenia do ewidencji dokonuje się  w ciągu 7 dni dni roboczych. W innym przypadku 30 dni

Pracodawca wysyła oświadczenie do cudzoziemca

 

Cudzoziemiec na podstawie oświadczeni może w konsulacie starać się o wydanie wizy na pracę sezonową

 

Konsulat podejmuje decyzję o udzieleniu wizy

 

Cudzoziemiec na podstawie ważnej wizy wjeżdża na terytorium RP ma prawo do pobytu   podjęcia pracy

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadamia PUP o podjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadamia PUP o niepodjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca

Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia  pracy określonego w ewidencji oświadczeń

 

PUP w Inowrocławiu: http://pupinowroclaw.pl/contents/content/148/238

PUP dla powiatu Warszawskiego: http://pup.blonie.ibip.pl/public/?id=147019

PUP w Gdyni: http://www.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-270

PUP we Wrocławiu: http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/

Zespół ekspertów z Kancelarii Prawnej Viggen na bieżąco monitoruje sytuacje i w razie uzyskania nowej informacji zostaną Państwo o niej poinformowani na naszym portalu.

 

Andrzej Baszyński

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSzukasz pracy, pracownika? Gdzie zamieszczać darmowe ogłoszenia o pracę?
Następny artykułKierowco, pamiętaj, że TYLKO ten odpoczynek możesz wykorzystać w samochodzie!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj