Strona główna Aktualności Dnia Już jutro (15.02.) upływa termin opłaty za podatek od środków transportowych

Już jutro (15.02.) upływa termin opłaty za podatek od środków transportowych

885
0
No Ratings Information Message

Przypominamy, że podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Finansów przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:


– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ,
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
– autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

– osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
– posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

– środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
– środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Stawki podatku od środków transportowych


Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Czynności i dokumenty


Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych , a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Wzór deklaracji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów.


Całość przeczytacie na stronie finanse.mf.gov.pl


Źródło: etransport.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJak interpretować piktogramy w tachografach?
Następny artykułStalexport-Autostrady zainteresowany przetargiem na Krajowy System Poboru Opłat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj