Strona główna Aktualności Dnia KE: przepisy transportu drogowego do poprawy

KE: przepisy transportu drogowego do poprawy

183
UDOSTĘPNIJ

 

Siim Kallas – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, wezwał do uproszczenia i jaśniejszego sformułowania przepisów UE dotyczących transportu drogowego towarów. Odniósł się w ten sposób do opublikowanego sprawozdania z integracji wewnętrznego rynku transportu drogowego. Jego autorzy stwierdzają, że choć osiągnięto pewne postępy, usunięcie nadal istniejących ograniczeń pomogłoby europejskiej gospodarce i przyczyniłoby się do poprawy stanu środowiska.

Niemal jedna czwarta samochodów ciężarowych poruszających się każdego dnia po europejskich drogach jest pusta, ponieważ akurat wracają do bazy lub jadą po odbiór kolejnego ładunku. Ze sprawozdania wynika, że można by ograniczyć puste przebiegi i zwiększyć wydajność sektora, otwierając krajowe rynki transportu na konkurencję. Sprawozdanie zostanie przekazane do Parlamentu Europejskiego i Rady i poddane dalszej dyskusji.

– Obecne zasady są szkodliwe dla europejskich przedsiębiorstw, mają niekorzystny wpływ na wszystkich użytkowników dróg i na środowisko. Potrzebujemy jasnych regulacji w tej branży, a jednocześnie musimy zagwarantować dobre warunki pracy dla kierowców. Mam nadzieję, że Komisja w nowym składzie będzie kontynuować działania w tym kierunku – stwierdził Siim Kallas.

Główne wnioski ze sprawozdania z integracji wewnętrznego rynku transportu drogowego:

*organy kontrolne państw członkowskich muszą zwiększyć skuteczność i spójność egzekwowania obowiązujących przepisów;

*Komisja i UE mogą w tym pomóc, precyzyjniej formułując przepisy, które obecnie są różnie rozumiane, interpretowane i wdrażane w państwach członkowskich;

*jeśli chcemy zagwarantować zdolność sektora do obsługi rosnącego zapotrzebowania na transport towarowy, musimy poprawić stosowanie przepisów socjalnych w sektorze transportu drogowego, aby przyciągnąć do niego młodych kierowców;

*UE ma szansę równocześnie poprawić wydajność gospodarki i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z transportu.

Prawie trzy czwarte (72 proc.) transportu lądowego towarów w UE odbywa się po drogach. Sektor generuje obroty rzędu 300 mld euro rocznie, a jego wkład w PKB UE wynosi ok. 2 proc. Transport lądowy, którego gałęzią jest transport drogowy, jest jedynym rodzajem transportu, w którym od 2001 r. spadła wydajność pracy (- 0,2 proc). Transport krajowy stanowi 67 proc. transportu drogowego w UE, jednak dostęp zagranicznych przewoźników do rynków krajowych jest nadal bardzo ograniczony. Samochody ciężarowe często jeżdżą puste: 20 proc. wszystkich ciężarówek w UE jeździ bez ładunku. W transporcie krajowym odsetek ten jest jeszcze większy – wynosi 25 proc. Działalność w sektorze prowadzi ok. 600 000 przedsiębiorstw, wiele z nich to MŚP. Firmy te zatrudniają prawie 3 mln osób.

W najbliższej przyszłości w sektorze transportu drogowego odczuwalny będzie niedobór kierowców. Kierowcy jako populacja starzeją się, a zatrudnienie na takim stanowisku w sektorze transportu drogowego nie jest uważane za atrakcyjne. Warunki pracy są trudne, a państwa członkowskie niespójnie wdrażają przepisy socjalne dotyczące tej branży.

Według niedawnego badania Parlamentu Europejskiego1, koszt nadal istniejących ograniczeń kabotażu wynosi 50 mln euro rocznie. Zniesienie ograniczeń kabotażu przyczyniłoby się do ograniczenia pustych przebiegów, ponieważ ułatwiłoby przewoźnikom łączenie ładunków i wykorzystywanie tras powrotnych. Dzięki zniesieniu ograniczeń firmy transportowe mogłyby także zoptymalizować zarządzanie flotą, zwiększając logistyczną wydajność gospodarki UE. Pozwoliłoby to utrzymać atrakcyjność UE jako miejsca produkcji i handlu.

 

Źródło: edroga.pl/KE

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ