Strona główna Informacje prawne Kiedy wolno przewoźnikowi zastosować zadaniowy system czasu pracy?

Kiedy wolno przewoźnikowi zastosować zadaniowy system czasu pracy?

568

Art. 17 Ustawy o czasie pracy kierowców przewiduje możliwość zastosowania przez przewoźników zadaniowego systemu czasu pracy wyłącznie w przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub szczególną organizacją.

Należy, więc pamiętać, że zadaniowy system czasu pracy może być zastosowany dla nielicznych firm transportowych.

Firmy te w praktyce będą musiały wykazać w trakcie kontroli PIP, że:

– rodzaj oraz organizacja przewozów na charakter szczególny. Trzeba będzie wykazać także, że zlecone przez nas zadania były możliwe do wykonalne w ramach – zaledwie (!!!) – 8 godzinnego dnia p r a c y . Dlatego wdrożenie w firmie transportowej tego systemu może być wręcz niekorzystne i może w wielu przypadkach wpłynąć na zmniejszenie elastyczności wykonywania transportu. Zastosowanie zadaniowego systemu pracy będzie w praktyce wykonalne prawie wyłącznie w firmach wykonujących transport na powtarzalnych trasach np.: dla przewoźników gazów, samochodów na auto transporterach, paliw itp., ponieważ organizator przewozów może zbadać i przeanalizować, czy zadanie jest realne do realizacji w danym okresie czasu.

Taka interpretacja jest bezpieczna dla przewoźnika, a w firmie transportowej zawsze należy w pierwszej kolejności stosować rozwiązania bezpieczne.

WNIOSEK: Zadaniowy system czasu pracy można zastosować w firmach wykonujących trasy stale na tych samych trasach, ponieważ istota zadaniowego systemu czasu pracy polega na tym, że kierowca swobodnie decyduje w jakich godzinach pracuje, a pracodawca zainteresowany jest jedynie wykonaniem zadania, ale zadanie musi być realne do wykonania w normie 8 godzin na dzień.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy