Strona główna Aktualności GITD i PIP Kluczowe dla wszystkich przewoźników rozporządzenie: 1071/2009 WE zawiera poważny błąd w tłumaczeniu...

Kluczowe dla wszystkich przewoźników rozporządzenie: 1071/2009 WE zawiera poważny błąd w tłumaczeniu !!!

194
UDOSTĘPNIJ

Jakość tłumaczeń Unijnych aktów prawnych z wersji oryginalnych (angielskiej, niemieckiej lub francuskiej) na język polski pozostawia wiele do życzenia. Tym razem kolejny poważny błąd dotknął rozporządzenie 1071/2009 WE, które niedługo będzie obowiązywało firmy transportowe oraz posiadaczy Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

 Błąd tłumaczenia nie jest groźny jeśli dotyczy kwestii błahych. Problem powstaje jeśli błędne tłumaczenie dotyczą kluczowych obszarów aktu prawnego i wpływa na zmianę rozumienia całego lub znacznej część aktu prawnego – tak jest właśnie w przypadku rozporządzenia 1071/2009 WE – błąd dotyczy kwestii kluczowej… WIĘCEJ NA STRONIE KANCELARII PRAWNEJ VIGGEN s.c.  ttp://kancelariaprawnaviggen.pl//news/36/40/Rozporzadzenie-1071-2009-WE-zawiera-powazny-blad-w-tlumaczeniu/

 

 

 

 

—————————————————————-

poniżej prezentujemy pismo które zostało skierowane do Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wcześniej już opisanego błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1073/2009 WE.

 

 

 

Kancelaria Prawna Viggen s.c                                                                                                      Kraków, dn. 21.04.2010 r.

ul. Opolska 18

31-323 Kraków

tel. (12) 637 24 57

                                                                                Ministerstwo Infrastruktury

                                                                                Dyrektor Departamentu Prawnego

                                                                                Pan Marcin Grabek

Niniejszym informujemy, iż w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.Urz.UE.L2009.300.88), w Art 29 dotyczączym wydłużenia maksymalnego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi zauważyliśmy nieścisłość (błąd).

Po dokonaniu analizy prawnej, treść przytoczonego przepisu wzbudziła nasze poważne wątpliwości, więc poddaliśmy ją analizie w oparciu o tekst sporządzony w jezyku angielskim i niemieckim. Analiza potwierdziła nasze przypuszczenia – tekst został przetłumaczony błędnie, w sposób uniemożliwiający prawidlowe stosowanie przepisu.

W polskiej wersji znowelizowany przepis brzmi:

„(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku (to słowo także zostało błędnie przetłumaczone-przypis) o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.

Tymczasem w angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej:

(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku do maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.

W Art. 29 w/w rozporzadzenia tak naprawdę występują 2 błędy w tłumaczeniu. Pierwszy z nich już zrelacjonowaliśmy. Drugi natomiast odnosi się do tłumaczenia słowa „odpoczynek”, które zostało przetłumaczone jako „wypoczynek”. Tym czasem słowo „wypoczynek” zostało zarezerwowane dla definicji „przerwy” (np.: 45 minutowej) a nie dla definicji „odpoczynku” (dziennego lub tygodniowego). Pokazuje to niedbałość w tłumaczeniu aktów prawnych na język Polski.

Dlatego też informujemy, że wbrew aktualnym zapisom przedmiotowej nowelizacji polscy kierowcy będą musieli na terenie Unii Europejskiej odebrać odpoczynek tygodniowy po max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresach prowadzenia pojazdu, a nie po 18 dwudziestoczterogodzinnych okresach prowadzenia pojazdu licząc od końca poprzedniego odpoczynku tygodniowego.

Z poważaniem

Mariusz Miąsko

                                                 

AUDYTYpraca dla kierowcy