Strona główna 561/2006 WE i AETR KREPTD – wniosek KPV do vice Premiera J. Gowina o liberalizację przepisów

KREPTD – wniosek KPV do vice Premiera J. Gowina o liberalizację przepisów

1682
1
5/5 (11)

Prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. wystosowali do vice-Premiera Jarosława Gowina wniosek o liberalizację niektórych zapisów związanych z funkcjonowaniem systemu KREPTD (Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego).

 

Prośba jest podyktowana ogromną ilością naruszeń występujących w polskich przedsiębiorstwach transportowych, wskazanych w rozp. 2016/403 WE, które po wpisaniu do KREPTD, musiałyby skutkować utratą 20% wypisów z licencji lub utratą uprawnień do realizacji całego transportu.

Wstępne badania rynku TSL wykonane za pomocą specjalistycznej aplikacji VTS (opracowanej przez prawników i naukowców prawa pracy branży TSL) na próbie kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstw transportowych pokazały, iż utraty 20% wypisów z licencji lub utraty licencji, może teoretycznie spodziewać się nawet do 60% (20% firm może spodziewać się okresowej utraty części wypisów a nawet 40% firm może spodziewać się całkowitej utraty uprawnień transportowych). Badaniem objęto na tym etapie wyłącznie niewielką część naruszeń wskazanych w dwunastu grupach naruszeń określonych w rozporządzeniu 2016/403 WE – czyli wyłącznie naruszenia: rozp. 561/2006 WE, 165/2014 WE, 1266/2009 WE, dyr. 15/2002 WE.

Badania VTS (Virtual Telemetric System) wskazują, że jeśli przewoźnicy drastycznie nie zaczną dostosowywać się do nowych warunków wynikających z rozp. 2016/403 WE, polska branża TSL może spodziewać się całkowitego przemodelowania. Drugim sposobem na ochronę rodzimego transportu jest liberalizacja przynajmniej niektórych przepisów.

Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego przez prawników Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. do Vice Premiera Jarosława Gowina o liberalizację skutków funkcjonowania KREPTD, poprzez likwidację zapisów na podstawie których GITD obligatoryjnie musi wszczynać postępowania w zakresie okresowej utraty 20% wypisów z licencji:

 

Szanowny Panie Premierze,

30 listopada 2017 r. rozpoczął działanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będą w nim zamieszczane szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorców wykonujących usługi transportowe. Rejestr został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie Ustawy o zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1935). Powyższy wymóg został nam narzucony poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009.

Podstawowy problem związany z KREPTD to katalog najpoważniejszych naruszeń, za które przewoźnik może utracić „dobrą reputację”, a co za tym idzie również licencję na wykonywanie przewozów. 1 Najpoważniejsze naruszenie skutkuje wedle rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/403 wszczęciem procedury ws. utraty dobrej reputacji. Podobnie wystąpienie średnio trzech bardzo poważnych naruszeń na kierowcę na rok. Niestety często są to naruszenia, które rozporządzenie 2016/403 nakłada na kierowców i przewoźnik nie jest w stanie się przed tym uchronić a może stracić prawo do wykonywania zawodu.

Niestety w ww. nowelizacji do Ustawy o Transporcie Drogowym polski ustawodawca poszedł jeszcze dalej niż obliguje go prawo unijne. Wprowadzono art. 15 a. Przy średnio drugim bardzo poważnym naruszeniu na kierowcę na rok traci się automatycznie bez jakichkolwiek wyjaśnień wypisy z licencji na 3 miesiące oraz otrzymuje zakaz otrzymywania nowych na pół roku. Oznacza to przymusowe zamrożenie 1/5 floty na 3 miesiące oraz zakaz rozwoju floty przewoźnika na pół roku. Wypis z licencji jest bowiem przyporządkowany do danego samochodu i jak go nie ma przedsiębiorca to nie może go używać. Szczególnie uderza to małe najczęściej polskie przedsiębiorstwa.

Proponuję zmianę art. 15 UTD poprzez wykreślenie art. 15 ust. 4 albo zmianę art. 15 ust. 4 poprzez zamianę słowa „dokonuje” na „może dokonać”.

Należy podkreślić, że ani Niemcy, ani Francuzi, ani Austriacy wprowadzając rejestr w swoich krajach nie poszli tak daleko jak Polacy we wprowadzaniu restrykcji dla przewoźników. Wspomniany art. 15 ust. 4 UTD może doprowadzić do całkowitego wycięcia polskich małych przedsiębiorców transportowych do 10 samochodów i doprowadzić do supremacji dużych przewoźników z krajów zachodniej Europy.

Z wyrazami szacunku,

nadzór prawny i merytoryczny: dr Mariusz Miąsko

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKREPTD – najpoważniejsze naruszenia (NN) – #9
Następny artykułElektryczne samochody ciężarowe na Polskich drogach? To możliwe, czy nieopłacalne?

1 KOMENTARZ

  1. Dlaczego nie ma zapisu dotyczącego odpowiedzialności kierowcy za bardzo poważne naruszenia w postaci utraty uprawnień do kierowania pojazdem. Jaki wpływ ma pracodawca na kierowcę w przpadku np. włożenia obcej karty do tachografu lub jazdy bez karty. Pracodawca nie jest w stanie tego dopilnować w stu procentach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj