Strona główna Aktualności Dnia Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunków?

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunków?

261

Jedną z najczęstszych przyczyn szkód w transporcie rzeczy jest nieprawidłowe mocowanie ładunków i niestety wciąż istnieje niesłuszne przekonanie, iż za szkodę wynikłą z nieprawidłowego zamocowania ładunków odpowiedzialność ponosi przewoźnik jako podmiot wyspecjalizowany w przewozie.

Stan prawny nie pozostawia jednak wątpliwości, iż za szkody powstałe w wyniku błędnego mocowania ładunku odpowiada NADAWCA, a w pewnych sytuacjach także ODBIORCA.

Okoliczności w których to przewoźnik, a nie nadawca/odbiorca ponosiłby odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego mocowania są skrajnie wyjątkowe

Dlaczego NADAWCA, a nie przewoźnik, odpowiada za unieruchomienie ładunków?

 • ponieważ zna WAGĘ brutto ładunku
 • ponieważ zna sposób UPAKOWANIA ładunku
 • ponieważ zna charakterystykę OPAKOWANIA ładunku
 • ponieważ zna podatność ładunku na ZGNIATANIE

Umowne przeniesienie odpowiedzialności z Nadawcy na Przewoźnika za skutki braku unieruchomienia ładunku w transporcie jest BEZPRAWNE.

Tego rodzaju zapisy w dokumentach przewozowych nie zapewniają bezpieczeństwa przedsiębiorstwu oraz kadrze kierowniczej przedsiębiorstwa  w zakresie odpowiedzialności:

 • administracyjnej (wobec przedsiębiorstw nadawców i załadowców),
 • cywilnej wobec przedsiębiorstw (na gruncie prawa przewozowego krajowego i międzynarodowego),
 • cywilnej odszkodowawczej (wobec przedsiębiorstw i poszczególnych pracowników),
 • karnej (wobec przedsiębiorstw i osób fizycznych).

Prawidłowe unieruchomienie ładunku to dowód dojrzałości i odpowiedzialności za życie własne i cudze.

Prawidłowe rozmieszczenie i zamocowanie ładunku na zasadach wynikających z normy EN PN 12 195-1, przynosi jednocześnie bardzo duże korzyści dla przedsiębiorstw produkcyjnych, centrów logistycznych i wszystkich  uczestników procesu logistycznego. Załadowcy (producenci, centra logistyczne) optymalizują cały proces załadunku – co dokładnie  oznacza zaoszczędzenie czasu i pieniędzy przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych oraz norm i standardów unijnych.

Uszkodzony ładunek nie tylko nie przyniesie zysku, ale jest źródłem strat. Należy go ponownie dostarczyć do załadowcy, zmagazynować, przepakować i często zutylizować… a to dodatkowe, nieplanowe i niepotrzebne koszty.

Warto więc znać i stosować  zasady unieruchomienia ładunków oraz wiedzieć jakie obowiązki prawne ciążą na nadawcy, odbiorcy, przewoźniku, spedytorze i załadowcy w związku z wypełnieniem normy PN EN 12 195 – 1.

Skorzystanie z usług profesjonalistów w tym zakresie to doskonała inwestycja

 • Proces wypracowania prawidłowych procedur załadunku i mocowania jest skomplikowany i wymaga czasu, ale korzyści z jego opracowania, wdrożenia i stosowania są ogromne.
 • Nie ma dróg na skróty. Nie wystarczy mniej więcej wiedzieć jak załadować i zamocować dany rodzaj ładunku – należy to zrobić dokładnie: zgodnie z wyliczeniami matematyczno- fizycznymi i normami prawnymi.
 • BEZPIECZEŃSTWO JEST BEZKOMPROMISOWE.

Jeżeli Państwo chcą legalnie i normatywnie przewozić ładunki zgodnie z normą PN EN 12 195 zapraszam do kontaktu z Logistic Technologies sp. z o.o.

+48 519 140 984

 jak@logistictechnologies.pl

Logistic Technologies Sp. z o.o. to profesjonalny pomiot świadczący usługi dla branży TSL, specjalizujący się w zakresie przeprowadzania audytów techniczno-prawnych oraz opracowywania procedur normatywnego nieruchomienia ładunków. Z usług Logistic Technologies Sp. z o.o. skorzystały największe w Polsce koncerny.

Logistic Technologies Sp. z o.o. oferuje Państwu pomoc w zakresie wykonywania legalnych i normatywnych przewozów zgodnych z normą PN EN 12 195-1 i rozwiązanie konkretnych problemów poprzez:

 1. AUDYT PRAWNO – TECHNICZNY – ustalenie niedoskonałości, które występują w Państwa firmie w zakresie procesów załadunkowych.
 2. KSIĘGA PROCEDUR – opracowanie profesjonalnych planów załadunkowych.
 3. WDROŻENIE 22 procedur mocowania.
 4. SZKOLENIA – dla pracowników uczestniczących w procesie załadunku, rozmieszczenia ładunku oraz mocowania ładunku, a także dla kadry zarządzającej.
 5. NARZĘDZIA obniżające koszty transportu oraz zwiększające skuteczność mocowania przewożonych ładunków.

Zapraszam do współpracy

Jolanta Kur

+48 519 140 984

 jak@logistictechnologies.pl

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here