Strona główna Aktualności Dnia Kto upoważniony jest do kontrolowania opłat elektronicznych?

Kto upoważniony jest do kontrolowania opłat elektronicznych?

114
UDOSTĘPNIJ

Organizacje skupiające m.in. drogowców i przewoźników mają przedstawić swoje stanowiska i zgłosić ewentualne uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z faktu, że jedynym uprawnionym do prowadzenia kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zgodnie z projektem, uprawnień tych zostały pozbawione organy Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej.

Zmiany dotyczą też niektórych pojęć: kontrolującym może być jedynie GITD, natomiast kontrolowanym zarówno właściciel/ posiadacz pojazdu, jak i kierujący (dotychczas kontrolowanym mógł być jedynie kierowca). Odpowiedzialności administracyjnej, jako właściciele/posiadacze pojazdów, mogą podlegać osoby prawne i jednostki organizacyjne, stąd konieczne było rozszerzenie definicji danych kontrolowanego o firmę, NIP, REGON oraz adres siedziby.

Kontrola prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej jest przeprowadzana jako stacjonarna lub mobilna, a polega ona na ustaleniu czy pojazd podlega opłacie, został wyposażony w odpowiednie urządzenie do uiszczenia opłaty i jest ono odpowiednio używane oraz czy opłata została pobrana w prawidłowej wysokości.

Źródło:edroga.pl/RCL

praca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ