Strona główna Aktualności Dnia Kuriozalne kontrole NFZ. Zespół KPV w obronie lekarzy w programie „Po stronie...

Kuriozalne kontrole NFZ. Zespół KPV w obronie lekarzy w programie „Po stronie prawdy”

1499
0
5/5 (7)

Zespół Kancelarii Prawnej Viggen ponownie w obronie interesu publicznego – w dniu 28 czerwca br. w programie „Po stronie prawdy” poruszony został temat kuriozalnej formy przeprowadzania kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Temat jest bardzo istotny z punktu widzenia każdego Polaka korzystającego z leków refundowanych, bowiem fundusz ewidentnie swoimi działaniami chce doprowadzić do ograniczenia liczby wystawianych recept na wyżej wskazane leki.

W audycji wzięli udział Prezes Kancelarii Prawnej Viggen – dr Mariusz Miąsko, Dyrektor Generalna KPV – Anna Nieć-Mrzygłód, kierownik działu procesowego KPV –  Anna Łydka oraz mec. Wojciech Guziński.

W ostatnim czasie wzmagają się kontrole NFZ wśród lekarzy, weryfikowana jest m.in. prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane. Zespół KPV zetknął się tym razem z niesłychanym przypadkiem kuriozalnego przebiegu kontroli przeprowadzonej  przez Narodowy Fundusz Zdrowia w stosunku do lekarza –  wybitnego specjalisty w dziedzinie endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych dr. n. med. Jakuba Bukowczana.

Kontrola NFZ miała na celu weryfikację:

1. prawidłowości wykonywania Umowy,
2. prawidłowości przepisywania leków w okresie podlegania ordynacji lekarskiej – weryfikując prawidłowość wystawiania przez dra Jakuba Bukowczana recept z refundacją.

W toku prowadzonej kontroli doszło do następujących naruszeń:

1. uniemożliwienie podmiotowi kontrolowanemu złożenia pełnych wyjaśnień;
2. przeprowadzenie postępowania odwoławczego bez realnego udziału podmiotu kontrolowanego;
3. przeprowadzenie kontroli przez kontrolerów nieposiadających specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych;
4. brak powołania w toku kontroli biegłych lekarzy, mających specjalizację w dziedzinie endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych;
5. brak należytego zweryfikowania sprawy przez Prezesa NFZ w trybie odwoławczym;
6. przekroczenie terminu kontroli, określonego w art. 61d ust. 2 u.o.ś.z.;
7. posiłkowanie się przez organy kontrolne Obwieszczeniem Ministra Zdrowia które nie stanowi źródła prawa „Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”.

NFZ w wystąpieniu pokontrolnym, w wyniku stwierdzenia rzekomej nieprawidłowości, wezwał dra Bukowczana do zwrotu kwoty ponad 3 mln. zł wraz z odsetkami. 

Należy uznać, że sposób przeprowadzania kontroli przez NFZ od początku był nakierunkowany na obciążenie dra Bukowczana kosztami refundacji leków i karą umowną. Świadczy o tym przede wszystkim brak odzewu NFZ na wszystkie próby podejmowane przez dra Bukowczana, który chciał w sposób rzetelny ustosunkować się do zarzutów. Działania kontrolerów NFZ, prezesa NFZ i obowiązująca procedura sprawiają, że „kontrola”, przeprowadzona przez NFZ jest czystą farsą, w której nie można dopatrzeć się legalnego działania.

Działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy uznać za szkodliwe społeczne, gdyż może dojść do sytuacji w której lekarze będą obawiali się wystawiania recept na leki refundowane. Odbije się to zwłaszcza na osobach starszych oraz mniej zamożnych – cała procedura uzyskania potrzebnego leku znacznie się wydłuży, co może prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji w postaci pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, którzy nie otrzymają na czas wymaganego leku.

Działania funduszu w praktyce kompletnie rozmijają się z misją*, którą NFZ wykazuje w swojej strategii:

W założeniu misja Funduszu powinna eksponować następujące wartości:
dbałość, w imieniu Pacjenta o należytą dostępność i jakość świadczeń opieki zdrowotnej m.in. poprzez budowanie dobrych relacji ze świadczeniodawcami;
– koncentracja działań na rezultacie dla Pacjenta;
– uwzględnienie optyki Pacjenta w postrzeganiu opieki zdrowotnej.

*/Założenia do Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023/

W rzeczywistości NFZ jak widać nie posiada ani wizji, ani misji – pozostało miejsce jedynie na biurokrację bez jakiejkolwiek refleksji.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej audycji pod linkiem:

Audycja z naszym udziałem wywołała ogromne poruszenie środowiska oraz pacjentów, którzy zauważają absurd działania Narodowego Funduszu Zdrowia i dziękują Zespołowi KPV za zaangażowanie w sprawę.

W związku z ogromnym zainteresowaniem widzów, audycja zostanie ponowiona na antenie telewizji TRWam najprawdopodobniej w okresie wakacyjnym.

O sprawie będziemy informować na bieżąco na łamach naszego portalu.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKancelaria Prawna Viggen w programie „Po stronie prawdy” – walczymy o dofinansowania z UE na bardziej ergonomiczne budynki!
Następny artykułWydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj