Strona główna Aktualności Dnia Większe dochody z autostrad

Większe dochody z autostrad

431

Wyższe natężenie ruchu pojazdów na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przyczyniło się do wzrostu wyników finansowych grupy Stalexport Autostrady. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za I kwartał 2014 roku wyniosły 48,465 mln zł.

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej Stalexport Autostrady ma działalność autostradowa polegająca głównie na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków oraz na udziale w postępowaniach przetargowych.

Działalność ta jest prowadzona przede wszystkim przez trzy podmioty powiązane: Stalexport Autostrada Małopolska, VIA4 oraz Stalexport Autostrada Dolnośląska. SAM prowadzi inwestycje autostradowe oraz jest uprawniona do pobierania pożytków z autostrady, VIA4 zajmuje się bieżącą eksploatacją autostrady i w imieniu SAM S.A. pobiera opłaty za przejazd. Stalexport Autostrada Dolnośląska w chwili obecnej finansuje w formie leasingu zakupy inwestycyjne realizowane przez VIA4.

Działalność autostradowa przyniosła w I kwartale tego roku skonsolidowane przychody w wysokości 48,465 mln zł. Tym samym zanotowano 13,2-procentowy wzrost w porównaniu z przychodami za I kwartał 2013 roku (42,795 mln zł).

Koszty operacyjne związane z działalnością autostradową wyniosły 24,534 mln zł, notując 3-procentowy wzrost w porównaniu z I kwartałem 2013 roku (23,798 mln zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim rezultat wyższego kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni w I kwartale 2014 roku (wzrost o 1,971 mln zł) oraz niższych o 1,433 mln zł kosztów zimowego utrzymania autostrady.

Działalność finansowa segmentu autostradowego w I kwartale 2014 roku zamknęła się stratą w wysokości 7,658 mln zł, dla porównania I kwartał 2013 roku zamknął się stratą w wysokości 9,985 mln zł. Jak podaje Stalexport Autostrady, to pozytywne odchylenie jest w głównej mierze konsekwencją niższego kosztu odwrócenia dyskonta rezerw, a także mniejszych kosztów finansowych związanych z konsorcjalną umową kredytową.

W konsekwencji powyższych prowadzona przez grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2014 roku zysk netto w wysokości 14,622 mln zł – dla porównania I kwartał 2013 roku zamknął się zyskiem netto w wysokości 7,737 mln zł.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy