Strona główna Aktualności Dnia Obostrzenia dla transportu w Europie – stan na 16 kwietnia 2021 r.

Obostrzenia dla transportu w Europie – stan na 16 kwietnia 2021 r.

1482
0
5/5 (1)

Aktualizacja na dzień 16 kwietnia 2021 r.

Aktualności:

NIEMCY

14.04.2021

zniesienie kontroli granicznych z Czechami

NIEMCY

11.04.2021

Armenia. Chorwacja, Turcja i Ukraina na liście obszarów o wysokiej zachorowalności

!Archiwum aktualności z poprzednich tygodni znajduje się na końcu opracowania

UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk Brytanii (zapewne kierowcy już go wożą, ale proszę koniecznie zweryfikować)

Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

(należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz znajduje się na ostatniej stronie pobranego dokumentu)

AUSTRIA

AKTUALIZACJA 17.02.2021

– Polska znajduje się na liście krajów podwyższonego ryzyka

– w przypadku transportu drogowego i pasażerskiego wjazd do Austrii z państw podwyższonego ryzyka (w tym również z Polski) możliwy jest bez ograniczeń, czyli bez obowiązku odbycia kwarantanny oraz bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz bez rejestracji. Przepisy nie uległy zmianie w związku z mutacją koronawirusa.

– Okoliczność podróżowania powinna być uwiarygodniona podczas ewentualnej kontroli przez okazanie dokumentów, takich jak rachunki czy roczna winieta. Ostateczną decyzję o tym, czy przyjazd do Austrii został uwiarygodniony będzie podejmował organ kontrolujący.

– wyjątki dla kierowców obowiązują tylko wtedy, jeśli ich wyjazd z Austrii jest zagwarantowany – przykładowo należy wykazać, że spełnione są wymogi wjazdu do kraju docelowego (np. test w drodze do kraju docelowego – Niemiec, jeśli podróżowało się przez Tyrol)

Przejścia graniczne z Czechami i Słowacją

– Od 14 stycznia 2021 roku przekroczenie granicy austriacko-czeskiej i austriacko-słowackiej jest możliwe tylko na określonych przejściach granicznych.

Wykaz przejść austriacko-czeskich:

1. Drasenhoven – Mikulov

2. Frates – Slavonice

3. Gmünd-Böhmzeil – České Velenice

4. Gmünd-Nagelberg – Halámky

5. Grametten – Nová Bystřice

6. Hohenau – Břeclav

7. Kleinhaugsdorf – Hatě

8. Laa/Thaya – Hevlín

9. Oberthürnau – Vratěnín

10. Reintal – Poštorná

11. Retz – Satov

12. Retz – Znojmo

13. Schöneben – Zadní Zvonková

14. Summerau – Horní Dvořiště

15. Weigetschlag – Studánky

16. Wullowitz – Dolní Dvořiště

Wykaz przejść austriacko-słowackich:

1. Anlagestelle Wien Donaukanal

2. Berg – Bratislava – Petržalka

3. Hohenau – Moravský Svätý Ján

4. Kittsee – Bratislava-Jarovce

5. Kittsee – Jarovce (autostrada)

6. Kittsee – Jarovce (droga związkowa)

7. Marchegg – Devínska Nová Ves

8. Wien – Praterkai

CHECKLISTA KIEROWCY – AUSTRIA

 • druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)

 • zgłoszenie delegowania – ZKO3-T

 • umowa o pracę w języku angielskim lub niemieckim

 • zaświadczenie A1

 • dokumenty potwierdzające otrzymywanie wynagrodzenia w języku angielskim lub niemieckim

 • dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

MASECZKI

– w Austrii od 25.01 2021 r. obowiązuje używanie maseczek filtrujących FFP2 w miejscach publicznych (m. in. sklepy, komunikacja miejska, stacje benzynowe) – maski przeznaczone są do użytku wielokrotnego, jednak nie należy ich prać;

– maski można zakupić w supermarketach, sprzedawane są w przystępnych cenach;

– zamiast maski FFP2 można korzystać z maski oddechowej z filtrem oraz masek chirurgicznych (OP-Maske, Typ I, II oraz IIR).

BELGIA

AKTUALIZACJA 17.02.2021 – formularze

– Podróże w celach turystycznych zabronione do 18 kwietnia 2021

W całym kraju obowiązuje godzina policyjna między godz. 00:00 a godz. 5:00

Od dnia 28 stycznia 2021 każdy kierowca, który wjedzie na terytorium Belgii, musi być wyposażony w odpowiedni formularz. Jest to zmiana, która wprowadzona została 27 stycznia 2021 i obowiązywać będzie co najmniej do 1 marca 2021r.

Formularz ten ma celu potwierdzenie, że dana osoba będzie wykonywać pracę na terytorium Belgii. Ma to wyeliminować możliwość przekraczania belgijskiej granicy w celach turystycznych lub w celach prywatnych, które obecnie są zabronione.

Kierowca musi posiadać formularz w formie wydrukowanej, nie ma możliwości jego elektronicznego wypełnienia. Formularz w języku angielskim, dostępny jest w niniejszym linku – https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_EN_Goedgekeurd_Blanco.pdf

W formularzu należy zaznaczyć kratkę „regularne podróże”, a następnie opcję, że wyjazd odbywa się w celach zawodowych.

Uwaga – zmiana od 13.02.2021 nie ma konieczności posiadania w.w. formularza, pod warunkiem posiadania przez kierowcę aktualnych dokumentów przewozowych oraz jeśli pobyt w Belgii nie przekroczy 48 godzin.

Jeśli pobyt jest dłuższy, należy zarejestrować kierowcę na stronie https://travel.info-coronavirus.be/

CZECHY

AKTUALIZACJA 14.04.2021

Zniesienie kontroli granicznych CZ-DE

AKTUALIZACJA 22.02.2021

– Czechy wprowadziły obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95, masek wykonanych z nanowłókien lub dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych w sklepach i środkach komunikacji miejskiej (w nocy z 22 na 23.02. 2021 r.)

AKTUALIZACJA 17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test (więcej info na początku opracowania)

– 5 października w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy, a od 18 grudnia przywrócono ograniczenie dotyczące swobodnego przemieszczania się osób

– Polska znajduje się na liście krajów wysokiego ryzyka

– MSZ informuje, że pracownicy transportu międzynarodowego zostali zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19 pod warunkiem wypełnienia odpowiedniego formularza – certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego (do pobrania poniżej)

– Od piątku, 5.02.2021 r. obowiązują nowe wytyczne związane z wjazdem do Czech. Umożliwiono jedynie przyjazdy, które są niezbędne – kategorycznie zakazano podróży w celach turystycznych. Nie wprowadzono nowych obostrzeń dla kierowców w transporcie międzynarodowym, jednak należy mieć na uwadze, że zabronione jest przewożenie w kabinie pojazdu osób trzecich, które nie są związane z wykonywaniem transportu. Wszystkie takie przypadki mają być szczegółowo weryfikowane przez osoby kontrolujące.

PUNKTY WYMAZOWE NA TERYTORIUM REP. CZESKIEJ:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

CHECKLISTA KIEROWCY – CZECHY

 • certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

  nazwa dokumentu, który należy pobrać – Vzor potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (CZ / EN)

 • druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)

 • umowa o pracę w języku czeskim

 • zaświadczenie A1

 • dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

ESTONIA

kwarantanna nie dotyczy osób, które zajmują się międzynarodowym przewozem towarów (pod warunkiem, że nie mają objawów choroby)

każda osoba, która przekracza granice Estonii powinna wypełnić formularz https://iseteenindus.terviseamet.ee/ Dotyczy to również osób zwolnionych z kwarantanny – w tym kierowców

FRANCJA

– na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna od 18:00 do 6:00

poza godziną policyjną nie ma ograniczeń w przemieszczaniu się po Francji.

– dodatkowo, od 24 stycznia 2021 r. każda osoba, która ukończyła 11 rok życia i podróżuje do Francji samolotem lub promem z terenu UE (w tym Polski), a także Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Saint-Martin, Szwajcarii oraz Watykanu jest zobowiązana do przedstawienia przewoźnikowi negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży.

– kierowcy pojazdów ciężarowych podróżujący promem z Irlandii mogą w drodze wyjątku okazać negatywny wynik testu antygenowego wykrywającego białko N SARS-Co-V-2.

– obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu NIE DOTYCZY osób podróżujących drogą lądową, w tym kierowców pojazdów ciężarowych. Nie ma również obowiązku przechodzenia kwarantanny.

WJAZD DO FRANCJI Z WIELKIEJ BRYTANII

warunkiem przekroczenia granicy osób od ukończenia 11 roku życia jest przedstawienie negatywnego testu PCR. Wyjątkiem są kierowcy pojazdów zapewniających międzynarodowy transport towarów, którzy mogą okazać wynik testu genetycznego wrażliwego na wariant VUI-2020-12-01. Władze brytyjskie uruchomiły tymczasowe punkty wykonywania testów w pobliżu przepraw do Francji.

Na autostradzie A26 w kierunku Calais i Dunkierki kierowcy samochodów ciężarowych mogą skorzystać z darmowych testów na obecność COVID-19.

Przypominamy, że kierowcy powinni mieć przy sobie:

 • środki ochrony osobistej (dla własnego bezpieczeństwa – maseczki, rękawice gumowe, płyn do dezynfekcji)

 • specjalny certyfikat podróży do pobrania na stronie (dla osób samozatrudnionych)*

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

*certyfikat związany z wprowadzeniem godziny policyjnej – specjalne świadectwo podróży nie jest konieczne w ciągu dnia i do podróżowania między regionami, jednak obowiązuje w czasie godziny policyjnej od 18:00 do 6:00.

Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowoduje:

– pierwsza sankcja: kara w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu);

– w przypadku powtórnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku odwołania się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu);

– po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.

 • dowód podróży służbowej do pobrania na stronie

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

MASECZKI

– dekret zakazujący noszenia maseczek bawełnianych w miejscach publicznych został wydany 22 stycznia 2021;

– zalecane maseczki: FFP2, chirurgiczne oraz materiałowe – ale tylko te zgodne ze standardami kategorii 1

– dekret spotkał się z krytyką Francuskiej Akademii Medycznej, której przedstawiciele twierdzą, że prawidłowo założona, zwykła maseczka bawełniana zapewnia wystarczającą ochronę.

HISZPANIA

W Hiszpanii od godziny 23:00 do godziny 6:00 wprowadzona została godzina policyjna. Nie dotyczy ona jednak osób, które wykonują obowiązki zawodowe. Nie przewidziane zostały żadne formularze, które dokumentowałyby powyższe. Zaleca się jednak, aby kierowca miał przy sobie dokumenty przewozowe, aby w razie kontroli móc je okazać.

HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

AKTUALIZACJA 10.03.

– Od 16 marca 2021 r. kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy podróżują do Holandii z Wielkiej Brytanii nie będą musieli posiadać negatywnego testu na Covid-19. Nowe przepisy będą dotyczyły osób, które przebywały na terenie Wielkiej Brytanii nie dłużej niż 48 godzin.

Nadal nie doprecyzowano jaki dokument będą musieli przedstawić kierowcy, aby udowodnić, że nie przekroczono wymogu godzinowego.

– godzina policyjna w Królestwie Niderlandów została przedłużona do środy, 31 marca 2021 r., do godz. 4:30.

– w godzinach 21:00-4:30 zakazuje się między innymi przebywania poza domem (nie dotyczy ogrodów i balkonów), przemieszczania się prywatnym samochodem, komunikacją publiczną, a także korzystania z taksówek. Zakaz NIE DOTYCZY m.in. pracowników (również kierowców), którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe.

– w przypadku podróży służbowej konieczne jest okazanie wypełnionego formularza Werkgeversverklaring avondklok (do pobrania poniżej). Dokument można okazać w wersji cyfrowej. Brak formularza może skutkować karą w wysokości 95 EUR.

– Dodatkowo należy okazać formularz „deklaracji własnej”. Strona holenderska informuje wyraźnie o dwóch dokumentach: „Jeśli w czasie godziny policyjnej musisz przebywać na zewnątrz w ramach wykonywania pracy, będziesz potrzebować formularza deklaracji własnej (#2) oraz oświadczenia pracodawcy (#1) Oświadczenie zostaje wydane pracownikom przez pracodawcę. Osoby wykonujące pracę na własny rachunek wypełniają oświadczenie samodzielnie.”

– pojawiają się głosy, że kierowcy którzy przebywają już w delegacji mogą okazać jedynie CMR. Mimo wszystko sugerujemy aby przekazać kierowcom (przynajmniej w formie cyfrowej) oba dokumenty.

– istnieje obowiązek okazania negatywnego testu antygenowego przeprawiających się promem pracowników branży transportowej, którzy zwolnieni są z konieczności okazania negatywnego wyniku testu PCR i rekomendacji odbycia kwarantanny (w przypadku podróży promem z Irlandii i RPA – promy z Wlk. Brytanii wstrzymane)

– w terminalach promowych nie można wykonać szybkiego testu na covid-19. Kierowcy ciężarówek mogą wykonać test bezpłatnie do 24 h przed wjazdem na prom.

CHECKLISTA KIEROWCY – HOLANDIA

 • dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę.

Przed wjazdem na Litwę należy zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Formularz nie jest dostosowany do sytuacji pracowników mobilnych, gdyż wymagane jest podanie adresu zamieszkania oraz izolacji.

TEST NIE OBOWIĄZUJE pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, jeżeli czas ich pobytu na Litwie jest krótszy niż 72 h. Pracownicy takich firm muszą się jednak izolować od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, ale nie dłużej niż 10 dni. Wyjątek stanowią przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, przybywający na Litwę na kilka godzin. Chodzi m. in. o kierowców, dostarczających lub odbierających ładunki oraz osoby, także tych, którzy przez Litwę przejeżdżają tranzytem.

ŁOTWA

– od 12 października 2020 r. uruchomiono specjalną platformę oraz formularz, który należy wypełnić on-line przed każdym wjazdem na teren Łotwy (dotyczy również tranzytu).

Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie COVIDpass. https://covidpass.lv/ Formalności należy dopełnić w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy Republiki Łotewskiej. Po rejestracji zostaje wygenerowany kod QR, który należy zachować i okazać na żądanie straży granicznej.

Dane osobowe usuwane są z systemu automatycznie po 30 dniach od przesłania formularza. Za brak zgłoszenia przewidziano karę administracyjną w wysokości od 10 do 2000 EUR.

Do rejestracji zobowiązani są również kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów i osób – zgłoszenie upływa po 72 godzinach. W tym przypadku należy również okazać dokument potwierdzający zatrudnienie.

Posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

– jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
– jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0😉  nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

Ambasada w Rydze poinformowała, że w dniach od 11 lutego 2021 r. wjazd na Łotwę będzie zabroniony, jeśli nie ma ku niemu istotnego powodu (praca, obowiązki służbowe, szkolenie, studia, połączenie rodziny, usługi medyczne, tranzyt, towarzyszenie małoletnim, powrót na stałe lub udział w pogrzebie).

LUKSEMBURG

– do 2 kwietnia br. obowiązuje godzina policyjna od 23:00 do 6:00

– obowiązek wykonania testu dotyczy tylko pasażerów przybywających do Luksemburga drogą powietrzną. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych.

– brak formularzy zgłoszeniowych

NIEMCY

AKTUALIZACJA 14.04.2021

Zniesienie kontroli granicznych CZ-DE

AKTUALIZACJA 11.04.2021

Armenia. Chorwacja, Turcja i Ukraina na liście obszarów o wysokiej zachorowalności

AKTUALIZACJA 06.04.2021

Holandia (Królestwo Niderlandów) została uznana przez Niemcy za obszar o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia ze względu na wysoką zachorowalność i rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

Do drugiej grupy ryzyka został włączony cały kraj Holandii (w tym kraje autonomiczne i zamorskie części Królestwa Niderlandów). Nowe wytyczne obowiązują od od wtorku, 6 kwietnia 2021 r. od godz. 0:00.

Schemat postępowania przy wjeździe do Niemiec jest taki sam jak w przypadku Polski oraz Francji:

UWAGA – na przejściach granicznych CZ-DE nadal prowadzone są kontrole w zakresie testów

Niemcy uznają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe, które spełniają kryteria WHO – czułość 80%, swoistość 97%

WYKAZ PUNKTÓW TESTOWYCH W NIEMCZECH (W RAZIE PRZEKROCZENIA 72 GODZIN)

– Bawaria LINK

– Brandenburgia LINK

– Badenia-Wirtembergia LINK

– Brema LINK

– Berlin LINK

– Hamburg LINK

– Hesja LINK

– Meklemburgia-Pomorze Przednie LINK

– Nadrenia Północna-Westfalia LINK

– Nadrenia-Palatynat LINK

– Saara LINK

– Saksonia LINK

– Saksonia-Anhalt LINK

– Szelzwik Holsztyn LINK

UWAGA – wykonanie szybkich testów antygenowych możliwe jest w niektórych aptekach

AKTUALIZACJA 26.03.2021

od niedzieli 28 marca 2021 r. od godz. 0:00

austriacki Tyrol nie jest już uważany za obszar z wariantami wirusów – trafia ze strefy czerwonej do zielonej;

Słowacja i Czechy nie są już uznawane za obszary z wariantami wirusów – trafiają ze strefy czerwonej do pomarańczowej

Cały obszar Francji, w tym wszystkie departamenty zamorskie został uznany za obszar o wysokiej zachorowalności, departament Moselle jest nadal uważany za obszar z wariantami wirusa.

Wytyczne w zakresie Francji analogiczne jak w przypadku Polski

AKTUALIZACJA 19.03.2021

Polska, Bułgaria oraz Cypr na liście krajów wysokiej zachorowalności

w piątek, 19 marca 2021 r. niemiecki Instytut Roberta Kocha zakwalifikował Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności. Nowe obostrzenia obowiązują od niedzieli 21 marca 2021 od godz. 0:00.

KIEROWCA NIE MUSI REJESTROWAĆ SWOJEGO WJAZDU DO NIEMIEC JEŚLI:

– tylko przejeżdża przez Niemcy bez zbędnych postojów;

– wcześniej tylko przejeżdżał przez Polskę – również bez zbędnych postojów.

Wszelkie inne przypadki podlegają rejestracji.

KIEROWCA NIE MUSI POSIADAĆ TESTU PRZED WJAZDEM Z POLSKI DO NIEMIEC JEŚLI:

– przed wjazdem do Niemiec przebywał w Polsce mniej niż 72 godziny;

– tylko przejeżdżał przez Polskę w tranzycie;

– będzie przebywał w Niemczech mniej niż 72 godziny.

UWAGA – przepisy landowe w Maklemburgii-Pomorzu Przednim wymagają testu również od kierowców zawodowych.

Niemcy nie mają w planie przeprowadzania stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli brak rejestracji lub negatywnego testu może skutkować mandatem i nakazem opuszczenia kraju.

AKTUALIZACJA 12.03.2021

Republika Mołdawii jako obszar wysokiej zachorowalności

AKTUALIZACJA 08.03.2021

rejestracja kierowców przy wjeździe z Węgier oraz Szwecji

AKTUALIZACJA 1.03.2021

departament Moselle we Francji włączony jako obszar o szczególnie wysokim ryzyku mutacji – konieczność zgłoszenia wjazdu oraz okazania testu

AKTUALIZACJA 22.02.2021

– w dn. 19.02.2021 r. w godzinach wieczornych Niemcy zaktualizowały swoje obszary ryzyka – Hiszpania oraz Litwa trafiły z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (kolor pomarańczowy w naszym opracowaniu) do strefy podwyższonego ryzyka (kolor zielony w naszym opracowaniu). Nowe wytyczne obowiązują od 21.02.2021

AKTUALIZACJA 17.02.2021

Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test

Instytut Roberta Kocha opublikował aktualną listę obszarów ryzyka w ramach której wyróżniono nowe regiony i kraje o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów (mutacji) wirusa SARS-CoV-2:

zmiana weszła w życie od niedzieli, 14 lutego 2021 r. od godz 0:00 i obejmuje następujące kraje/regiony:

– Słowacja

– Czechy

– Austria – kraj związkowy Tyrol (z wyjątkiem okręgu politycznego Lienz (Tyrol Wschodni), gminy Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp i Eben am Achensee).

Przypomnijmy, że w przypadku podróży z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku mutacji – istnieje konieczność zgłoszenia wjazdu oraz okazania testu – również w przypadku tranzytu!

Zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego, który dostępny jest pod linkiem – https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację –

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

—————————————————————————————-

– należy zwrócić uwagę na obszar z którego podróżuje kierowca – wyszczególniono ich 3 rodzaje:

obszar podwyższonego ryzyka – brak konieczności zgłoszenia wjazdu oraz okazywania

testu

obszar o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia – brak konieczności okazywania testu (przy pobycie do 72 h), konieczność zgłoszenia wjazdu;

obszar o szczególnie wysokim ryzyku mutacjikonieczność zgłoszenia wjazdu oraz okazania testu

Zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego, który dostępny jest pod linkiem – https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

Aktualna lista poszczególnych obszarów dostępna jest pod linkiem:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=5B6E3B89F3BE996BC6941A9B432DE928.internet052?nn=2444038

Na chwilę obecną lista poszczególnych obszarów europejskich przedstawia się następująco:

1. obszary, gdzie występuje wysokie ryzyko mutacji wirusa:

– Portugalia (od 27 stycznia 2021 r. – 13 marca 2021 r. )

– Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (od 13 stycznia 2021 r. – 20.03.2021 r.)

– Irlandia (od 13 stycznia 2021 r. – 20.03.2021 r.).

– Słowacja

– Czechy

– Austria – kraj związkowy Tyrol (z wyjątkiem okręgu politycznego Lienz (Tyrol Wschodni), gminy Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp i Eben am Achensee).

– departament Moselle – Francja

2. obszary o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania:

– Albania (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 15 czerwca 2020 r.)

– Andora (Księstwo Andory) (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 26 sierpnia 2020 r.)

– Bośnia i Hercegowina (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 15 czerwca 2020 r.)

– Bułgaria (obszar o wysokiej zachorowalności od 21 marca 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 1 listopada 2020 r.)

– Cypr (obszar o wysokiej zachorowalności od 21 marca 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 1 listopada 2020 r.)

Republika Czeska (obszar o wysokiej zachorowalności od 28 marca 2021 r .; obszar z wariantami wirusa od 14 lutego 2021 r. Do 27 marca 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 25 września 2020 r.)

– Estonia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 26 grudnia 2020 r.)

– Francja, w tym wszystkie departamenty zamorskie (obszar o wysokiej zachorowalności od 28 marca 2021 r., Już wyznaczony jako obszar ryzyka od 21 sierpnia 2020 r.), Departament Moselle nadal jest obszarem z wariantami wirusa od 2 marca 2021 r.

– Kosowo (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 15 czerwca 2020 r.)

– Łotwa (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 22 listopada 2020 r.)

– Malta (obszar o wysokiej zachorowalności od 28 lutego 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 17 października 2020 r.)

– Czarnogóra (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 17 lipca 2020 r.)

– Macedonia Północna (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 15 czerwca 2020 r.)

– Polska (obszar o wysokiej zachorowalności od 21 marca 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 24 października 2020 r.)

Słowacja (obszar o wysokiej zachorowalności od 28 marca 2021 r .; obszar z wariantami wirusa od 14 lutego 2021 r. Do 27 marca 2021 r .; obszar ryzyka od 17 października 2020 r.)

– Szwecja (obszar o wysokiej zachorowalności od 7 marca 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 15 listopada 2020 r.)

– Serbia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 15 czerwca 2020 r.)

– Słowenia (obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 1 listopada 2020 r.)

– Węgry (obszar o wysokiej zachorowalności od 7 marca 2021 r .; już wyznaczony jako obszar ryzyka od 1 listopada 2020 r.)

3. obszary podwyższonego ryzyka:

– Austria – cały kraj z wyjątkiem społeczności Jungholz i Mittelberg / Kleinwalsertal (od 1 listopada 2020 r.)

Uwaga: Tyrol jest obszarem ryzyka od 28 marca 2021 r.

– Armenia (od 15 czerwca 2020)

– Białoruś (od 15 czerwca 2020)

– Belgia (od 30 września 2020)

– cały kraj Dania jest obecnie obszarem ryzyka (nadal wykluczone są Wyspy Owcze i Grenlandia).

– Finlandia – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące regiony:

* Uusimaa (obejmuje to również miasto Helsinki) (od 22 listopada 2020 r.)

* Varsinais-Suomi (od 20 grudnia 2020)

* Österbotten (od 14 lutego 2021)

* Satakunta (od 28 lutego 2021)

regiony Kanta-Häme, Päijät-Häme i Pirkanmaa są obecnie również uważane za obszary zagrożone

– Francja – obecnie za obszary ryzyka uznaje się następujące regiony:

* Francja kontynentalna jako całość (od 9 stycznia 2021 r.);

Uwaga : departament Moselle jest obszarem z wariantami wirusa od 2 marca 2021 roku.

– Grecja (od 7 marca 2021 r.)

– Włochy (od 8 listopada 2020)

– Chorwacja (od 1 listopada 2020 r.); obecnie również powiat krapińsko-zagorski (obowiązuje jako obszar ryzyka od 21 marca 2021 r.); następujące hrabstwa są wyłączone:

Bjelovar-Bilogora (od 7 marca 2021)

Istria (od 7 marca 2021)

– Irlandia (obszar ryzyka od 9 stycznia 2021 r .; obszar z wariantami wirusa 13 stycznia 2021 r. – 20 marca 2021 r.)

– Liechtenstein (od 24 października 2020)

– Litwa (od 21 lutego 2021 r .; obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 r. Do 20 lutego 2021 r.)

– Luksemburg (14 lipca 2020 – 20 sierpnia 2020 i od 25 września)

– Mołdawia, Republika (od 15 czerwca 2020)

– Monako (od 1 listopada 2020 r.)

– Holandia – cały kraj (w tym kraje autonomiczne i karaibskie części Holandii) (od 17 października 2020 r.) Z wyjątkiem zamorskiej części Królestwa Niderlandów Curaçao (od 21 lutego 2021 r.)

– Norwegia – obecnie za obszary ryzyka uznawane są następujące prowincje:

*Oslo (od 8 listopada 2020)

*Viken (od 15 listopada 2020)

*Agder (od 7 marca 2021)

– Austria – cały kraj z wyjątkiem gmin Jungholz i Mittelberg / Kleinwalsertal (od 1 listopada 2020).

Uwaga : Tyrol jest obszarem występowania mutacji wirusa od 14 lutego 2021 r. – z wyjątkiem okręgu politycznego Lienz (Tyrol Wschodni), gminy Jungholz i doliny Riss w gminie Vomp i Eben am Achensee. ).

– Rumunia (od 7 października 2020)

– Federacja Rosyjska (od 15 czerwca 2020)

– San Marino (od 1 listopada 2020)

– Szwajcaria (od 24 października 2020)

– Hiszpania – cały kraj Hiszpanii, w tym Wyspy Kanaryjskie i Baleary (od 21 lutego 2021; obszar o wysokiej zachorowalności od 24 stycznia 2021 do 20 lutego 2021)

Saint Vincent i Grenadyny (od 28 lutego 2021; obszar o wysokiej zachorowalności od 14 lutego 2021 do 27 lutego 2021)

– Ukraina (od 15 czerwca 2020)

– Watykan (od 1 listopada 2020)

– Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w tym wszystkie terytoria zamorskie, Wyspa Man i wszystkie Wyspy Normandzkie (od 15 listopada 2020 r .; obszar z wariantami wirusa od 13 stycznia 2021 r. Do 20 marca 2021 r.)

Obszary, które były obszarami ryzyka w dowolnym momencie w ciągu ostatnich 10 dni, ale obecnie NIE są:

– Portugalia: region Algarve (obszar ryzyka do marca 2021 r. Włącznie)

– Hiszpania: Wspólnota Galicji (obszar zagrożony do 20 marca 2021 włącznie)

– Finlandia: region Ostrobothnia (obszar zagrożony do 20 marca 2021 włącznie) i Satakunta (obszar zagrożony do 27 marca 2021 włącznie)

– Norwegia: region Agder (obszar ryzyka do 27 marca 2021 włącznie)

Jeżeli kierowca przejeżdża jedynie tranzytem przez terytorium Niemiec i w ciągu ostatnich 10 dni znajdował się na obszarze o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania, nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia. W przypadku tranzytu jest ono konieczne, jeżeli przebywało się na obszarze o wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Sytuacja w poszczególnych landach nieustannie się zmienia. Przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia w niemieckich regionach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

MASECZKI

– nowe zasady obowiązują od 25. stycznia 2021 r.;

– każdy kraj związkowy określił szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju maseczek. Poniżej tabela przedstawiająca maseczki akceptowalne w poszczególnych landach:

FFP2

KN95/N95

OP

MASECZKA CHIRURGICZNA

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Berlin

KN95

Brandemburgia

Brema

Hamburg

Hesja

Maklemburgia-Pomorze Przednie

Dolna Saksonia

Nadrenia Północna-Westfalia

Nadrenia-Palatynat

Saara

Saksonia

Saksonia-Anhalt

Szelzwik-Holsztyn

Turyngia*

* od 26 stycznia 2021 r. /nie określono rodzaju maseczki/

– za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty w wysokości od 250 do 500 euro w zależności od landu;

– maseczek nie należy zakładać w pojeździe (z uwagi na trudniejszą identyfikację kierowcy w razie złamania przepisów).

NORWEGIA

29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania.

– w ramach wyjątków do Norwegii mogą wjechać osoby wykonujące komercyjny transport osób i towarów. UWAGA – Jeśli towar nie będzie uznany za „krytycznie ważny” dla Norwegii, transport może zostać cofnięty

– kierowcy zawodowi zwolnieni są z konieczności okazywania negatywnego wyniku testu,

przed wjazdem należy jednak zarejestrować się na stronie https://reg.entrynorway.no/

Wykaz otwartych przejść granicznych dostępny jest na stronie

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

PORTUGALIA

Kierowcy mogą bez przeszkód poruszać się po terytorium całej Portugalii. Muszą być oni jednak wyposażeni w oświadczenie, sporządzone w języku portugalskim, które podpisane jest przez pracodawcę. W oświadczeniu tym, zawarta jest informacja o wykonywaniu czynności zawodowych

Zaświadczenie dla kierowców – Portugalia

SŁOWACJA

– kierowcy transportu towarowego oraz kierowcy autobusów wjeżdżający na terytorium Słowacji zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19

– na Słowacji istnieje możliwość wykonania bezpłatnego, szybkiego testu antygenowego dla wszystkich chętnych (również polskich obywateli). Wystarczy dowód osobisty. Na wynik należy poczekać około 15-20 min. Wykaz miejsc dostępny na stronie: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

(druga tabelka).

– należy mieć na uwadze, że Słowacja bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii pandemii – przeprowadzane są akcje ogólnopowierzchniowego testowania – w tych dniach mogą pojawić się wzmożone kontrole reżimu sanitarnego. Słowacy kładą nacisk na przestrzeganie środków epidemiologicznych, które zostały wprowadzone przez Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej – rękawiczki, dystans, dezynfekcja, maseczka)

– AKTUALIZACJA 15.02.2021

Słowacja po raz kolejny zaostrza restrykcje w związku z pandemią. Od poniedziałku, 15.02.2021 r. od godz. 5:00 rano zamknięte zostały następujące przejścia graniczne:

– Radoszyce-Palota

– Ożenna-Nižná Polianka

– Muszynka-Kurov

– Leluchów-Čirč

– Szczawnica-Lesnica

– Niedzica-Lysá nad Dunajcom

– Łysa Polana-Tatranská Javorina

– Chochołów-Suchá Hora

– Winiarczykówka-Bobrov

– Ujsoły-Novot’

Słowacja zamknęła również mniejsze przejścia graniczne z Austrią, Czechami oraz Węgrami.

Do godz. 6.00 w dniu 17 lutego 2021 roku obywatele polscy, którzy wjeżdżają na terytorium Słowacji zobligowani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego niż 72 h) lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Po tym terminie osoby wjeżdżające do Słowacji podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica. Z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów (…) przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Kontrole graniczne nie zostają przywrócone, gdyż o takich decyzjach Słowacy musieliby poinformować Komisję Europejską. Stan nadzwyczajny potrwa co najmniej do 19 marca 2021 r.

CHECKLISTA KIEROWCY – SŁOWACJA

 • druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej (por. str. 1 opracowania)

 • zaświadczenie A1

 • dla bezpieczeństwa – maseczki, płyn do dezynfekcji, gumowe rękawiczki

SZWAJCARIA

Od 8 lutego 2021 r. obowiązują nowe zasady wjazdu do Szwajcarii. Osoby podróżujące samolotem muszą przed wejściem na pokład okazać negatywny test PCR, natomiast wszyscy podróżujący komunikacją zbiorową zobligowani są do przekazania władzom swoich danych kontaktowych.

Polska nie znajduje się aktualnie na szwajcarskiej liście państw wysokiego ryzyka, zatem nie ma konieczności poddawania się kwarantannie po przyjeździe, o ile podróżujący nie przebywał w ciągu ostatnich 10 dni na terenie państw z czerwonej strefy. Lista państw i regionów wysokiego ryzyka jest ustalana przez Federalny Urząd ds. Zdrowia i stale aktualizowana.

Obowiązująca od 1 lutego 2021 r. lista obejmuje m.in. Andorę, Cypr, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Izrael, Litwę, Łotwę, Maltę, Monako, Portugalię, San Marino, Słowację, Słowenię, Szwecję i Wielką Brytanię.

Na listę wpisano również regiony sąsiadujące ze Szwajcarią:

Niemcy: Saksonia i Turyngia

Francja: Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Włochy: Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska oraz Wenecja Euganejska

Austria: Salzburg

Od 8 lutego każdy podróżny, który przekracza granicę Szwajcarii (niezależnie, czy przebywał w strefie czerwonej, czy zielonej), jest zobowiązany do okazania negatywnego testu PCR (w przypadku podróży samolotem – nie starszy niż 72 godziny) oraz rejestracji za pomocą elektronicznego formularza lub wypełnienia ankiety (w przypadku podróży komunikacją zbiorową – udostępniane przez przewoźnika).

Z kwarantanny oraz obowiązkowych testów zwolnione są m.in.:

osoby w podróży służbowej i których podróży nie można odłożyć;

osoby które w ramach swojej działalności zawodowej przewożą osoby lub towary przez granicę;

osoby podróżujące z ważnych powodów zdrowotnych, których podróży nie można odłożyć;

osoby podróżujące tranzytem, które pozostawały maksymalnie 24 godziny w państwie lub regionie objętym wysokim ryzykiem zakażenia.

WĘGRY

– węgierskie rozporządzenia dotyczące ograniczeń w przekraczaniu granic w związku z pandemią NIE DOTYCZĄ przekraczania granicy w ruchu towarowym.

PODRÓŻ BIZNESOWA I W CELACH GOSPODARCZYCH

Cudzoziemiec przyjeżdżający na Węgry w związku z działalnością biznesową lub gospodarczą mogący potwierdzić faktyczne okoliczności przy wjeździe, może wjechać na terytorium Węgier bez ograniczeń.

Za podróż biznesową lub w celu gospodarczym można uznać działalność gospodarczą podmiotu gospodarczego lub innego podmiotu prawnego prowadzoną w celu uzyskania zysku lub dochodu itp.

Jeśli w trakcie wjazdu na Węgry cudzoziemca powstaną wątpliwości związane z potwierdzeniem wiarogodności ww. uzasadnienia, będą go obowiązywać postanowienia zgodne z § 5 -7 (nie zostanie wpuszczony; może wystąpić o pozwolenie, które wiąże się z odbyciem kwarantanny).

Wzór poświadczenia celu podróży biznesowej:

http://www.police.hu/sites/default/files/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

Bez ograniczeń może wjechać na terytorium Węgier osoba pełniąca funkcje kierowniczą lub pracownik firmy – podmiotu powiązanego. Służbowy cel podróży należy udowodnić.

WIELKA BRYTANIA

Aktualizacja 6.04.2021

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, które obowiązują od wtorku, 6 kwietnia br., kierowcy wjeżdżający do kraju będą musieli mieć wykonane testy w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Jeśli pozostaną w Wielkiej Brytanii dłużej, zobligowani są do robienia kolejnych testów co 72 godziny. Testy można wykonywać bezpłatnie w ponad 40 punktach wymazowych.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych wytycznych mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 2 tys. funtów. Kierowcy zobligowani są ponadto do wypełnienia specjalnego formularza lokalizacyjnego

Obowiązki kierowcy pojazdu ciężarowego:

– przed podróżą do Wielkiej Brytanii należy wypełnić formularz lokalizacji pasażerów https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

– konieczny test

– nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

– należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

Obowiązki kierowcy autokaru/autobusu:

– wypełnienie formularza lokalizacji pasażerów przed podróżą do Wielkiej Brytanii, jeśli podróż będzie odbywała się w tej części pojazdu, która jest dostępna dla każdego pasażera na dowolnym etapie podróży https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

– konieczny test

– nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

– należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

WŁOCHY

AKTUALIZACJA 17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test (więcej info na początku opracowania)

Kierowcy zwolnieni zostali z wszelkich obostrzeń, takich jak kwarantanna czy wymóg przedstawienia aktualnego testu na COVID-19. Obowiązkiem kierowcy, jest jednak posiadanie wypełnionego oświadczenia własnego, podczas przekraczania granicy:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf

Nie należy wypełniać przedostatniego punktu oświadczenia, w którym wskazane są informacje na temat odbytych testów i informacje dotyczące kwarantanny – nie dotyczą one bowiem kierowców.

Kierowca powinien posiadać to oświadczenie w kabinie pojazdu, w dwóch egzemplarzach.

Jednocześnie oświadczenie to, musi być każdorazowo zgłaszane do poszczególnych jednostek sanitarnych ASL. Zgłoszenie może być dokonane zarówno w formie mailowej, jak i w formie telefonicznej.

Lista jednostek ASL:

Ventimiglia – ASL Imperia – 0184 536 683 – d.franco@asl1.liguria.it

Brennero – ASL Alto Adige – 0471 909 202 – igiene.bx@asdaa.it

Tarvisio – ASL Medio Friuli – 0432 553 264 – tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

Trieste – ASL Trieste – 040 399 7490 – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

Gorizia – ASL Gorizia – 0481 592 876 – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta – igiene.pubblica@ausl.vda.it

Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) – 031 370 111 – aianim@ats-insubria.ituocpsal.co@ats-insubria.it

Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola – sisp.vb@aslvco.it

Frejus – ASL Torino3 – 011 955 1752 – nsuma@aslto3.piemonte.it

Jeżeli kierowcy w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Włoch, przebywali w Wielkiej Brytanii, muszą oni w ciągu 48 godzin od przekroczenia włoskiej granicy, wykonać test na COVID-19.

We Włoszech wprowadzona została również godzina policyjna w godzinach od 22:00 do 5:00. Wykonywanie obowiązków zawodowych w tym czasie jest możliwe – nie przewidziane zostały żadne formularze. W celach dowodowych w razie kontroli, kierowca powinien okazać dokumenty przewozowe.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

9.04.2021

NIEMCY

– dodatkowe informacje o rodzajach testów

– wykaz punktów testowych /do testów po przekroczeniu 72 godzin po wjeździe z kraju wysokiego ryzyka/

6.04.2021

WIELKA BRYTANIA

konieczne testy przy wjeździe

6.04.2021

NIEMCY

nowe zasady przy wjeździe z Holandii

1.04.2021

dodano nowy kraj – Estonia, uzupełniono informacje – Litwa, Łotwa

26.03.2021

NIEMCY

nowe zasady przy wjeździe z Francji, Czech, Słowacji oraz Tyrolu.

24.03.2021

dodano nowe kraje – Luksemburg oraz Norwegię

19.03.2021

NIEMCY

Polska, Bułgaria oraz Cypr na liście krajów wysokiej zachorowalności

w piątek, 19 marca 2021 r. niemiecki Instytut Roberta Kocha zakwalifikował Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności. Nowe obostrzenia obowiązują od niedzieli 21 marca 2021 od godz. 0:00. Szczegółowe wytyczne w opracowaniu.

19.03.2021

NIEMCY – nadal czekamy na informację, czy Niemcy zdecydują się włączyć Polskę na listę państw o wysokiej zachorowalności –

https://jazdaprawna.pl/nieoficjalnie-niemcy-od-niedzieli-najprawdopodobniej-zakwalifikuja-polske-jako-obszar-o-wysokiej-zachorowalnosci/

NIEMCY

12.03.2021

Republika Mołdawii jako obszar wysokiej zachorowalności

11.03.2021

HOLANDIA

przedłużenie godziny policyjnej, zniesienie testów dla kierowców przybywających z Wlk. Brytanii

8.03.2021

NIEMCY

rejestracja kierowców przy wjeździe z Węgier oraz Szwecji/aktualizacja listy obszarów ryzyka

1.03.2021

WJAZD DO PL Z CZECH I SŁOWACJI

Pod koniec zeszłego tygodnia opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Niniejszy akt prawny wprowadził obostrzenia, które zaczęły obowiązywać już na następny dzień, tj. 27 lutego 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, oraz komunikatem, który podała do wiadomości Straż Graniczna, kierowcy w ramach transportu międzynarodowego zwolnieni są z kwarantanny oraz obowiązkowych testów.

Straż Graniczna w szczegółowym komunikacie poinformowała, że z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 zwolnieni są m.in.

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowaneo w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym

– kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku,

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

– kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,

1.03.2021

NIEMCY

Zgodnie z informacją z dnia 28 lutego 2021 r. do obszarów z nowymi wariantami wirusa (obszarów o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów wirusa SARS-CoV-2) włączono departament Moselle we Francji (konieczna rejestracja + test przy podróżach z tego regionu do Niemiec). Nowe wytyczne obowiązują od 2 marca 2021 r.

25.02.2021

WJAZD DO PL Z CZECH I SŁOWACJI

W przypadku podróży transportem zbiorowym kwarantannie co do zasady nie podlegają osoby przekraczające granicę wewnętrzną w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub kraju sąsiadującym – m.in. załogi statków powietrznych, kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach transportu międzynarodowego czy żołnierze. z kwarantanny zwolnione są również osoby zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko Covid-19. Nadal czekamy na publikację bardziej sprecyzowanych wytycznych rządu w zakresie przekraczania granic w ramach transportu międzynarodowego – o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

24.02.2021

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę

24.02.2021

CZECHY

Czeskie MSZ zaprzeczyło informacjom, które sugerują, że istnieje konieczność wykonania testu przy przekraczaniu granicy DE-CZ. Test wymagany jest w przypadku przejazdu „w drugą stronę” w związku z wpisaniem Czech (a także Słowacji i Tyrolu) na listę państw z innymi wariantami (mutacjami) wirusa.

22.02.2021

NIEMCY – w dn. 19.02.2021 r. w godzinach wieczornych Niemcy zaktualizowały swoje obszary ryzyka – Hiszpania oraz Litwa trafiły z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (kolor pomarańczowy w naszym opracowaniu) do strefy podwyższonego ryzyka (kolor zielony w naszym opracowaniu). Nowe wytyczne obowiązują od 21.02.2021

22.02.2021

CZECHY – obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95 itp.

17.02.2021

BELGIA – zmiana – formularze

17.02.2021

!!! Utrudniona sytuacja na przejściach granicznych: WŁOCHY, AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY – w niektórych przypadkach konieczna rejestracja i test

Nowe obostrzenia wprowadzone przez Niemcy spowodowały znaczne opóźnienia w oczekiwaniu na przejściach granicznych – nie tylko niemieckich, ale również włosko-austriackich.

Generalnie przyjazd do Austrii z obszarów podwyższonego ryzyka (m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Włoch oraz Polski) dla kierowców podróżujących w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu możliwy jest na razie bez ograniczeń – nie ma potrzeby przechodzenia kwarantanny oraz przedstawiania zaświadczenia lekarskiego lub testu na obecność SARS-CoV-2, jednak UWAGA – kierowcy podróżujący w tranzycie przez Austrię mogą przekroczyć granicę, o ile spełnią warunki umożliwiające wyjazd z Austrii do kolejnego kraju.

W związku z tym, że Tyrol został uznany za region o szczególnie wysokim ryzyku infekcji z uwagi na występowanie mutacji koronawirusa, już na przejściu granicznym Brenner (IT – Tyrol AT) kierowcy transportu towarowego oraz pasażerskiego, którzy planują przejazd do Niemiec, zobowiązani są do spełnienia warunków wskazanych na stronie Ambasady RP w Berlinie (rejestracja + test). Zrobienie testu jest utrudnione, gdyż Włosi tworzą dopiero bazę „hotspotów” do testowania. Punkty przy autostradach obsługują bezpłatnie, jednak są bardzo obciążone. W innych placówkach test kosztuje zazwyczaj ok. 20 EUR.

Osoby podróżujące prywatnie w ogóle nie są wpuszczane przez tę granicę.

Na granicy Travis (IT – Karyntia AT) kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego, którzy planują podróż przykładowo do Czech, mogą wjeżdżać do Austrii bez ograniczeń.

Sytuacja na wielu przejściach granicznych jest bardzo trudna. Na chwilę obecną (17.02 godz. 13:45) zakorkowane jest m.in. przejście graniczne Rozvadov (Czechy-Niemcy), kierowcy stoją tam od wielu godzin, są problemy z dostępem do żywności i sanitariatów.

15.02.2021

– SŁOWACJA – od 15.02.2021 zamknięte niektóre przejścia graniczne, od 17.02.2021r. – zmiany w obostrzeniach;

– NIEMCY – aktualizacja listy krajów z nowymi mutacjami wirusa – konieczność rejestracji;

+ CZECHY – dodano informację o punktach wymazowych na terenie Rep. Czeskiej.

12.02.2021

– dodano nowe kraje – Szwajcarię oraz Łotwę;

– zaktualizowano informacje dotyczące Czech oraz Holandii;

– rozszerzono informacje dotyczące Niemiec.

Opracowanie:

Anna Sikora – prawnik Kancelarii Prawnej Viggen

Adriana Kominowska – ekspert działu Silnik Prawny

Oceń artykuł

Poprzedni artykułMandaty za nocną jazdę przez austriacki Tyrol
Następny artykułPlanujesz przewozy kabotażowe w Danii? Pamiętaj o zgłoszeniu
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj