Strona główna Aktualności Dnia Pomoc polskim przewoźnikom za granicą – międzyresortowe konsultacje

Pomoc polskim przewoźnikom za granicą – międzyresortowe konsultacje

209
UDOSTĘPNIJ

Jesteśmy zadowoleni z rozpoczęcia wspólnych działań na rzecz ochrony polskiego transportu w Europie. Bezpieczeństwo polskich przewoźników za granicą jest dla nas priorytetem – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

10 października w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyły się konsultacje międzyresortowe z udziałem przedstawicieli przewoźników drogowych. W wydarzeniu wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister spraw zagranicznych Robert Grey oraz p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

P.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur zaznaczył, że inicjatywa międzyresortowych konsultacji oraz powołania w jej ramach zespołu roboczego, wynika z chęci wypracowania jak najlepszych zasad współpracy między służbą kontrolną, którą od ponad 14 lat jest Inspekcja Transportu Drogowego, stroną społeczną, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. 

Uczestnicy spotkania przedyskutowali problemy branży międzynarodowych przewozów drogowych, identyfikując zagrożenia dla polskiego transportu drogowego w Europie. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych przekazały stronie rządowej informacje na temat głównych zagrożeń dla transportu drogowego i negatywnych zjawisk dla branży  za granicą.

Uczestnicy konsultacji omówili również wyniki wizyty przedstawicieli MIB w Calais, którzy dokonali przeglądu infrastruktury drogowej i zabezpieczeń przy przeprawie przez Kanał La Manche. Rozpoznali także skalę zagrożeń wobec polskich kierowców pojazdów ciężarowych i bezpieczeństwa ładunków. Przedstawiciele resortu spotkali się również z lokalnymi władzami francuskimi, wyrażając zaniepokojenie polskiego rządu oraz organizacji przewoźników drogowych tą sytuacją.

– Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa zależy na stworzeniu swobodnych i nieskrępowanych warunków dla wykonywania transportu drogowego w całej Unii Europejskiej – powiedział J. Szmit.

W wyniku spotkania ustalono: 

1. Utworzenie grupy roboczej w kraju z udziałem MIB, MSZ, GITD i przewoźników, której zadaniem byłoby podejmowanie interwencji w przypadku incydentów w transporcie drogowym za granicą (np. we Francji), zagrażających życiu kierowców i bezpieczeństwu ładunków.

2. Podjęcie działań w celu organizacji spotkań z władzami państw UE, w których zidentyfikowano powyższe zjawiska.

3. Potrzebę dokumentowania przypadków ataków na polskich kierowców i nieuzasadnionych zatrzymań pojazdów ciężarowych za granicą.

4. Zainicjowanie współpracy między MIB, GITD a MSZ w celu podejmowania działań na forum międzynarodowym, zmierzających do wypracowania wspólnych rozwiązań na rzecz polskiego transportu drogowego.

5. Wzmocnienie funkcji oficera łącznikowego polskiej policji we Francji i wypracowanie prostej ścieżki komunikacji w przypadku zgłaszania przez przedsiębiorców incydentów z udziałem transportu drogowego. 

21 września 2016 r. odbyło się spotkanie J. Szmita z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Wiceminister podkreślił na nim, ze MIB jest zdeterminowane do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu rozwiązanie tego problemu. Poprosił przedsiębiorców transportowych o dokumentowanie przypadków dotyczących ataków na polskich kierowców i zapowiedział wyjazd przedstawicieli resortu do Calais.

Źródło: gitd.gov.pl

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here