Strona główna Aktualności Dnia Protest Mieszkańców Rzeszowa! Jak mamy dojechać do pracy?

Protest Mieszkańców Rzeszowa! Jak mamy dojechać do pracy?

1125
0
No Ratings Information Message

Protest Mieszkańców Rzeszowa! Jak mamy dojechać do pracy? Takiej akcji jeszcze chyba nie było w Polsce. Mieszkańcy oficjalnie zaprotestowali przeciwko Prezydentowi miasta oraz radnym Rzeszowa w sprawie organizacji transportu. Mieszkańcy Rzeszowa wystosowali oficjalną petycję do Prezydenta Ferenca w której pytają Prezydenta: „jak mamy dojechać do pracy?”.

Radni przyjęli uchwałę w której ograniczyli dostęp do miejskiej infrastruktury przystankowej dla tańszej komunikacji prywatnej co spotkało się z powszechną krytyką ze strony mieszkańców Rzeszowa oraz okolicznych miejscowości. Miasto próbuje ratować finanse własnego przewoźnika – MPK, który jest dotowany rocznie w kwocie ponad 20 mln. zł z publicznych pieniędzy.

„To naturalne że miasto chce chronić własnego przewoźnika, ale robi to bardzo złymi metodami” – mówi Mariusz Miąsko, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku komunikacji Samochodowej i transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do którego po pomoc zwrócili się przewoźnicy prywatni oraz PKS.

„Przewoźnik źle zarządzany zawsze będzie deficytowy a jeśli będzie monopolistą to dodatkowo prawdopodobnie będzie świadczył także drogie usługi przewozowe” – dodaje Prezes Miąsko i za wzór podaje miasto Olkusz, gdzie w planie transportowym uchwalono rozwiązanie w zgodnie z którym na wspólnym rynku miejskim uczestniczą przewoźnicy prywatni oraz przewoźnicy finansowani przez Związek Komunalny.

„W Olkuszu uchwalono zasadę, zgodnie z którą na wspólnych przystankach mogą zatrzymywać się wszyscy przewoźnicy ale nie częściej niż co kilkanaście minut co gwarantuje wysokie napełnienia i rentowność dla wszystkich przewoźników i do takiego modelu należy zmierzać także w Rzeszowie” – wyjaśnia Mariusz Miąsko, prawnik specjalizujący się w prawie transportowym.

Tadeusz Ferenc 
Rada Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35-064 Rzeszów
17 87 54 100
umrz@erzeszow.pl

My niżej podpisani mieszkańcy Rzeszowa oraz Gmin i Miast sąsiadujących z Rzeszowem składamy protest na działania Władz

Miasta Rzeszowa, które blokują Przewoźnikom możliwość zatrzymywania się na przystankach zlokalizowanych na terenie
Miasta Rzeszowa.

To działania wymierzone w obywateli miasta Rzeszowa oraz dojeżdżających do miejsc pracy i nauki mieszkańców okolicznych
gmin i miast.

Jak mamy dojechać do miejsc pracy?
Jak nasze dzieci mają dojeżdżać do szkół, gimnazjów, liceów i wyższych uczelni na terenie Miasta Rzeszowa?
Czy Pan Prezydent chce odebrać naszym dzieciom możliwość edukacji w zarządzanym przez siebie mieście?

Nie rozumiemy jak w czasach kryzysu demograficznego, gdzie o każdego ucznia czy studenta burmistrzowie i prezydenci
miast zabiegają z całych sił, tu w Rzeszowie jest on tak bardzo lekceważony!

A co mamy zrobić my mieszkańcy miasta Rzeszowa dojeżdżający do zakładów pracy mieszczących się w strefach ekonomicznych?
– Nie posiadamy do własnej dyspozycji służbowych limuzyn!

Żądamy dopuszczenia wszystkich przewoźników do przystanków, tak abyśmy mogli swobodnie wybierać z kim i skąd chcemy
dojeżdżać.

W tej chwili Władze decydują o naszym losie, jednakże demokracja polega na tym, że w akcie wyborczym my mieszkańcy
zadecydujemy o wyborze naszych Władz.

Niżej podpisany/a:
Krzysztof Jarosz
36-047 Niechobrz
autor9403@petycje.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułCzysta energia dla transportu
Następny artykułZakaz wyprzedzania dla ciężarówek na A4
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.